Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Ev sahipleri ve kiracılar tarafından tahliye taahhütnamesi örneği aranmakta ve bu örnekler sıklıkla kullanılmaktadır. Kiracının tahliyesini sağlayan bu belgenin doğru şekilde hazırlanması, gelecekte tahliye işleminin kolaylıkla gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Makalemizde tahliye taahhütnamesi hazırlarken ve sonrasında nelere dikkat edilmesi gerektiği açıklanmaktadır. Bu Bu makalemizde aynı zamanda tahliye taahhütnamesi örneğine de yer verilmiştir.

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliye taahhütnamesi örneği olarak pek çok taslak şablon mevcuttur. Aşağıda da örnek teşkil etmesi açısından tahliye taahhütnamesi örneği verilmiştir. Ancak taahhüt metninin somut durumun koşulları dikkate alınarak düzenlenmesi yararlı olacaktır.

Kiracı olarak halihazırda ikamet ettiğim aşağıda adresi yazılı taşınmazı, hiçbir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın kayıtsız ve şartsız bir şekilde aşağıda belirttiğim tarihte tahliye edeceğimi, buna ilaveten aşağıda ismi belirtilen kiraya veren mal sahibine teslim aldığım şekilde  hiçbir hasar veya zarar vermeden olarak teslim edeceğimi, tahliye etmediğim takdirde hiçbir ihtara gerek kalmaksızın cebri icra yoluyla tarafımı tahliye ettirmesini, icrai takibata geçerse bu konuya ilişkin ileride yapacağı bilimum masrafları, uğrayacağı bilimum zarar ve ziyanları, bu uğurda sarf olunacak bütün mahkeme, icra, avukat ve diğer masrafların tamamen bana ait olduğunu kendi rızamla kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Tahliye tarihi :

Taahhütnamenin alındığı tarih:

Kiraya veren mal sahibi : 

Tahliye edilecek adres : 

Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi : 

Taahhüt eden kiracı ve imzası :

 Taahhütname Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tahliye taahhütname metni hazırlanırken taahhüt metninin geçerlilik koşullarının karşılandığından emin olunmalıdır. Ayrıca, olaya bağlı olarak önemli olabilecek çeşitli ayrıntılar da olabilir. Aşağıda taahhüt metninin geçerlilik şartları ile dikkate alınması gereken diğer bazı noktalar listelenmiştir.

  • Tahliye taahhütnamesi yazılı olarak hazırlanmalıdır.
  • Tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesi ile birlikte hazırlanmamalıdır. Bu metin ancak ev teslim edildikten sonra yapılabilir.
  • Taahhütname kiracının veya temsilcisinin imzasını içermelidir.
  • Tahliye taahhütnamesinde tahliye tarihi muhakkak yer almalıdır.
  • Birden fazla kiracı varsa taahhüte bütün kiracıların imzasının eklenmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birinin eksik olması durumunda, ilgili taahhütname herhangi bir sonuç doğurmaz. Ayrıca taahhütnamede belirtilen tahliye tarihi geldiğinde 1 ay içerisinde icra işlemlerinin başlatılması gerekmektedir. Aksi takdirde taahhüdün hiçbir etkisi olmayacaktır.Tahliye taahhütnamesinin doğru hazırlanmasının yanı sıra, süre ve usule uygun şekilde ileri sürülmesi de oldukça önemlidir. Bu nedenle tahliye işleminin dikkatli yapılması gerekmektedir. Bir kiracının tahliye taahhütnamesi ile tahliye edilebilmesi için dava sürecinin etkili bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Tahliye Taahhütnamesi Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tahliye taahhütnamesinin eksiksiz şekilde hazırlanması ve işlemin doğru gerçekleştirilmesi kiracının tahliyesini sağlamak için çok önemlidir. Bu nedenle gerekli koşulların sağlanması ve sürecin iyi takip edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kiracının tahliye süreci uzayacak ve bunun sonucunda da çeşitli maddi kayıplar yaşanacaktır. Bu tür hukuki sorunlarla karşılaşmamak için alanında uzman bir gayrimenkul avukatına danışmanızda fayda bulunmaktadır.

Kira hukuku avukatı, ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklarda yasal rehberlik ve temsil sağlayabileceğinden kira davalarında büyük öneme sahiptir.  Kira hukuku avukatı kira sözleşmelerinin gözden geçirilmesine ve müzakere edilmesine yardımcı olur. Yine kiracı hakları konusunda kiracıya tavsiyelerde bulunabilir ve kiracıyı mahkemede temsil edebilir. Kısacası kira hukuku avukatı hem ev sahibinin hem de kiracının haklarının korunmasına ve tüm yasal gerekliliklerinin karşılanmasına yardımcı olabilir. İstanbul’da Mecidiyeköy Gayrimenkul Hukuku alanında faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi kira hukuku avukatı kadrosu ile kira bedelini ödemeyen kiracının tahliyesi, kira bedelinin artırılması için kira tespit davası, kiranın ödenmemesi sebebiyle tahliye davası, ihtiyaç nedeniyle kiracının tahliyesi10 yılı dolduran kiracının tahliyesi iş yeri ve konut kira sözleşmesinin hazırlanması ve tahliye taahhüdü hazırlanması konularında müvekkillerine hizmet vermektedir. Ofisimiz aynı zamanda kiraya verenin kiralanan konut veya iş yerini tahliye ettirmesi ya da konutun  veya iş yerinin yeniden inşası nedeniyle tahliye durumlarında meydana çıkan uyuşmazlıklarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Kira hukuku avukatı kadromuz kira hukuku ve kira davaları konusunda edindikleri deneyim ve bilgileri çerçevesinde müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak adına hukuki destek vermektedirler.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…