Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

İdare Hukuku Avukatı

İdare Hukuku Avukatı

Mecidiyeköy’de faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi idare hukuku avukatı olarak idare hukuku alanında müvekkillerine hizmet sunmaktadır. İdare hukuku kamu yönetimini, kamu kuruluşlarının işleyişlerini ve kişilerle ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. İdare hukuku idarenin işlemlerinde kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. İdare hukuku, idarenin işlem ve eylemlerinin sınırlarını belirlemektedir. İdarenin bu sınırların dışına çıkması ya da yasaların öngörmediği şekilde davranması halinde kişilere karşı olan sorumluluk ve yaptırımları düzenler. TC Anayasasında da belirtildiği üzere idarenin her türlü işlem ve eylemlerine karşı yargı yolu açıktır. Bu tür işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklar idari yargıda görülmektedir. Şişli ve Mecidiyeköy hukuk bürosu olarak büromuz idare hukuku alanında hizmet vermektedir.

İdare hukukunda başvuru şekilleri ve süreleri son derece hassas olup usuli kurallara bağlanmıştır. İdarenin yaptırım gücü ağır sonuçlara ve telafisi güç zararlara neden olabilmektedir. Kendine özgü unsurları içerisinde barındıran ve diğer hukuk alanlarından ayrılan bir alan olan idare hukuku işlemlerine ait davaların, idare hukukunda uzmanlaşmış avukat tarafından yürütülmesi hak kayıplarının yaşanmasına engel olacak ve mağduriyetlerin giderilmesini sağlayacaktır.

İdare Hukuku Avukatı

İdare hukuku, devlet kurumlarının eylemlerini düzenleyen bir kamu hukuku dalıdır. İdari organların karar alma ve faaliyetlerini düzenleyen hukuki ilke ve kuralları kapsar. Genellikle idari kurumlar veya devlet kurumları olarak adlandırılan bu organlar, yasama organı tarafından kabul edilen yasaların uygulanmasından ve icrasından sorumludur. Mecidiyeköy’de kurulan ve faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisinin bu kapsamda idare hukuku avukatı olarak verdiği başlıca hizmetler şunlardır:

 • İdare ile olan uyuşmazlıklarda ihtilafların çözümü
 • İdarenin sorumluluğu nedeniyle tazminat davası açılması
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin dava açılması
 • İdari para cezalarına itiraz edilmesi ve iptal davaları açılması
 • İmar hukukuna ilişkin ihtilafların çözüme kavuşturulması, çözüm yolları ve imar davalarının takibi
 • İhale hukukuna ilişkin ihtilafların çözüme kavuşturulması ve ihale davaları takibi
 • Kamulaştırma ile ilgili davaların açılması, takibi ve sonuçlandırılması
 • Memuriyet ile ilgili davaların açılması, takibi ve yürütülmesi
 • Öğrencilere ilişkin davaların açılması, yürütülmesi ve neticelendirilmesi
 • İdari sözleşmelerden doğan davaların açılması, takibi ve sonuçlandırılması
 • Karayolları Trafik Davalarının açılması, takibi ve sonuçlandırılması

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…