Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Miras Hukuku Avukatı

Miras Hukuku Avukatı

Miras Hukuku Avukatı olarak faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi  müvekkillerine miras hukukunun çeşitli alanlarında hizmet sunmaktadır. Miras hukuku gerçek kişinin ölümü veya gaipliği durumunda, bu kişinin geride bıraktığı tüm mal varlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalına denilmektedir. Miras hakkı anayasal bir haktır. Temelini anayasanın 35. maddesinden  alan miras hakkı ile ilgili düzenlemeler Türk Medeni Kanunu’nun üçüncü kitabında 495 ve 682. maddeleri arasında yer almaktadır. Günümüzde birçok davada farklı sebeplerden dolayı hak kayıpları yaşanmaktadır. Bunların birçoğunun sebebi ise alanında uzman bir avukatın desteğinin alınmamasından kaynaklanmaktadır. Çünkü avukat davanın genel sürecini pozitif yönde etkilemektedir. Bu yüzden davalarda yapılan en ufak bir hata ise istenmeyen sonuçlar doğurmaktadır. Uzman bir avukat desteği alınması taraflar için en uygun seçenek olacaktır. Mecidiyeköy’de faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisimiz müvekkillerimizin miras hukukundan doğan haklarının ortaya çıkarılması ve bu hakların temin edilmesi için çalışmalar yapmakta, dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu alandaki misyonumuz, mevcut uyuşmazlıkların en hızlı şekilde çözülmesinin yanı sıra uyuşmazlıklar doğmadan önceki önleyici hizmetleri de kapsamaktadır. Bu süreçte müvekkillerimizi en iyi şekilde temsil etme ve danışmanlık hizmeti verme amacını güdüyoruz.

Mecidiyeköy’de kurulan ve faaliyetine Mecidiyeköy’de devam eden Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık ofisi olarak uzman boşanma avukatları olarak verdiğimiz hizmetler şu şekildedir:

 • Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) verilmesi istemi
 • Veraset ilamının iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesi
 • Atanmış kişiye mirasçılık verilmesi
 • Mirastan yoksunluğun tespiti davasının açılması, takibi ve neticelendirilmesi
 • Miras sözleşmesinden doğan davaların açılması, takibi ve neticelendirilmesi
 • Mirasta istihkak davasının açılması, takibi ve neticelendirilmesi
 • Miras sözleşmesinin ortadan kaldırılması
 • Terekenin korunması
 • Terekenin mevcudunun tespiti davasının açılması, takibi ve neticelendirilmesi
 • Mirasçının gaipliğine karar verilmesi
 • Mirasın paylaştırılması talebi
 • Gaiplik ve malvarlığının hazineye intikali
 • Reddi miras
 • Reddi mirasın iptali
 • Miras taksim sözleşmesinin iptali
 • Vasiyetnamenin iptali
 • Vasiyetname açılması ve ilgililere okunması
 • Miras nedeniyle ortaklığın giderilmesi davasının açılması, takibi ve neticelendirilmesi
 • Tenkis davasının açılması, takibi ve neticelendirilmesi
 • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin hazırlanması
 • Mevcut vasiyetnameden dönülmesi sürecinin hazırlanması ve yürütülmesi
 • Miras payına ilişkin denkleştirme davalarının açılması, takibi ve neticelendirilmesi
 • Sağ kalan eşin miras payına ilişkin hak ve alacaklara ilişkin davaların açılması, takibi ve neticelendirilmesi
 • Murisi muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davasının açılması, takibi ve neticelendirilmesi
 • Vakfın tescilinin mirasçılar tarafından iptali

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…