Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

İstanbul Vergi Hukuku Avukatı

Vergi Hukuku Avukatı

Mecidiyeköy Vergi Hukuku Avukatı Vergi hukuku, kamu hukuku kapsamında yer alan ve devletin mali etkinlik ve faaliyetlerini hukuk nazarında inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır. Vergi hukuku ve buna ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde uzman desteğinin rolü çok önemlidir. Nitekim uygulamada ve mevzuatta yapılan değişiklikler vergi hukukunu karmaşık hale getirmiş ve uzman desteğine ihtiyaç duyulan bir alan haline gelmesine sebep olmuştur. Bu doğrultuda iyi bir mecidiyeköy vergi hukuku avukatı, sürekli güncel olmalıdır. Mecidiyeköy’de kurulan ve faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi bireylerin idare karşısında hiçbir hak kaybı yaşamaması için hukuki ilişkiler ışığında idareye karşı bireylerin haklarının korunması saikiyle hareket ederek, idarenin hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerine karşı gerekli başvurularda bulunma ve bu başvurulara ilişkin yasal süreçlerin takibi noktasında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Mecidiyeköy’de faaliyette bulunan ofisimizin danışmanlık yaptığı vergi hukukunda taraflardan birinin devlet olması, ancak aynı zamanda ilişkinin temelinde farklı özel hukuk işlemlerinin yer alabilmesi Vergi Hukuku’nu disiplinler arası bir alan haline getirmekte mevzuatın çerçevesini Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun gibi temel kanunlar oluşturmaktadır.

Devamını Oku »
İstanbul Mecidiyeköy Ceza Hukuku Avukatı

Mecidiyeköy Ceza Hukuku Avukatı

Mecidiyeköy Ceza Hukuku Avukatı Ceza hukuku, devletin ceza yaptırımı ile uyguladığı, toplum düzenini sağlayıcı emir ve yasakları kapsayan hukuk dalıdır. Mecidiyeköy’de kurulan ve faaliyetlerine devam eden Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık ofisi olarak gerek sanık/şüpheli müdafii olarak, gerekse mağdur, suçtan zarar gören, katılan vekili olarak pek çok şahsa hukuki hizmet vermektedir. Mecidiyeköy ceza hukuku avukatı olarak müvekkillerimiz adına yapılacak olan suç duyurusu ve şikayetlerin takibi ve aleyhlerine yapılmış olan şikayetler ile ceza yargılamasının her aşamasında iş ve işlemlerin takibi konusunda detaylı hukuki hizmet sağlanmaktadır. Hukuk ofisimizce soruşturma aşaması ile başlayan süreçte kararların kesinleşmesine kadar geçen süreçte ceza yargılamasının en adil şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle ticari ceza hukuku, icra ceza hukuku, fikri ve sınai haklar ceza hukuku dalları başta olmak üzere, mali suçların soruşturma ve uzlaştırma sürecinden davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Mecidiyeköy’de kurulan ve faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisinin bu kapsamda verdiği başlıca hizmetler şunlardır:

Devamını Oku »
İdare Hukuku Avukatı İstanbul

İdare Hukuku Avukatı

Mecidiyeköy İdare Hukuku Avukatı İdare hukuku kamu yönetimini, kamu kuruluşlarının işleyişlerini ve kişilerle ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. İdare hukuku idarenin işlemlerinde kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. İdare hukuku, idarenin işlem ve eylemlerinin sınırlarını belirlemektedir. İdarenin bu sınırların dışına çıkması ya da yasaların öngörmediği şekilde davranması halinde kişilere karşı olan sorumluluk ve yaptırımları düzenler. TC Anayasasında da belirtildiği üzere idarenin her türlü işlem ve eylemlerine karşı yargı yolu açıktır. Bu tür işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklar idari yargıda görülmektedir. İdare hukukunda başvuru şekilleri ve süreleri son derece hassas olup usuli kurallara bağlanmıştır. İdarenin yaptırım gücü ağır sonuçlara ve telafisi güç zararlara neden olabilmektedir. Kendine özgü unsurları içerisinde barındıran ve diğer hukuk alanlarından ayrılan bir alan olan idare hukuku işlemlerine ait davaların, idare hukukunda uzmanlaşmış avukat tarafından yürütülmesi hak kayıplarının yaşanmasına engel olacak ve mağduriyetlerin giderilmesini sağlayacaktır. Mecidiyeköy’de kurulan ve faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisinin bu kapsamda verdiği başlıca hizmetler şunlardır

Devamını Oku »
Mecidiyeköy Tüketici Hukuku Avukatı

Mecidiyeköy Tüketici Hukuku Avukatı

Mecidiyeköy Tüketici Hukuku Avukatı Tüketicilerin ekonomik çıkarları başta olmak üzere sağlığını, güvenliğini, tüketicinin minimum zararla karşı karşıya kalmasını hedefleyen ve tüketiciyi yasal çerçeveler doğrultusunda korumayı amaçlayan hukuk sistemine Tüketici Hukuku denmektedir. Tüketici hukukunda ortaya çıkan uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemeleri veya Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılmalıdır.

Devamını Oku »
Şişli Tazminat Hukuku Avukatı

Tazminat Hukuku Avukatı

Mecidiyeköy Tazminat Hukuku Avukatı Hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedele tazminat denilmektedir. Başka bir deyişle tazminat, zararların giderilmesi amacıyla sorumlu tarafından zarar görene ödenen veya mahkeme tarafından ödenmesine karar verilen parasal bir değer veya edimdir. Avukatlık büromuz başta trafik kazalarından ve iş kazalarından dolayı meydana gelen ölüm, sakatlanma, organ kaybı gibi nedenlerden doğan maddi ve manevi tazminat davalarında deneyimli avukatları ile danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Trafik kazaları neticesinde meydana gelen zararın tespiti ve tazmini için sigorta şirketlerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna ve kazanın meydana gelmesinde kusuru bulunan kişi ve kuruluşlara gerekli müracaatlar yapılmakta, ardından zararların tazmini için tazminat davaları açılmaktadır. Trafik kazası sonucu destekten yoksun kalanlar, yetim ve dul kalanlara gerekli başvuruların

Devamını Oku »
İstanbul Aile Hukuku Avukatı

Aile Hukuku Avukatı

Taraflar anlaşmalı olarak boşanmak istedikleri takdirde aralarında bir anlaşmalı boşanma protokolü imzalayarak mahkemeye sunmakta ve mahkeme hakimi de protokolü uygun gördüğü takdirde tarafların boşanmasına karar vermektedir. Anlaşmalı boşanma protokolünde nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi hususların hepsi eksiksiz olarak karara bağlanmalıdır. Aksi halde anlaşmalı boşanma protokolü mahkemece kabul edilmeyecektir. Bu nedenle hem vakit kaybı yaşamamak hem de hak kaybına uğramamak için boşanma davanızı protokolün hazırlanmasından davanızın kesinleşmesine kadar uzman bir boşanma ve aile hukuku avukatı ile takip etmeniz yararınıza olacaktır.

Devamını Oku »

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…