Şişli - İstanbul Elbir İş Merkezi No:6/11
Bize Ulaşın 05523267690
Açılış Saatlerimiz: Pzt – Cuma 09.30 – 18.30

Mecidiyeköy Vergi Hukuku Avukatı

İstanbul Vergi Hukuku Avukatı

Mecidiyeköy Vergi Hukuku Avukatı

Mecidiyeköy Vergi Hukuku Avukatı Vergi hukuku, kamu hukuku kapsamında yer alan ve devletin mali etkinlik ve faaliyetlerini hukuk nazarında inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır. Vergi hukuku ve buna ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde uzman desteğinin rolü çok önemlidir. Nitekim uygulamada ve mevzuatta yapılan değişiklikler vergi hukukunu karmaşık hale getirmiş ve uzman desteğine ihtiyaç duyulan bir alan haline gelmesine sebep olmuştur. Bu doğrultuda iyi bir mecidiyeköy vergi hukuku avukatı, sürekli güncel olmalıdır. Mecidiyeköy’de kurulan ve faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi bireylerin idare karşısında hiçbir hak kaybı yaşamaması için hukuki ilişkiler ışığında idareye karşı bireylerin haklarının korunması saikiyle hareket ederek, idarenin hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerine karşı gerekli başvurularda bulunma ve bu başvurulara ilişkin yasal süreçlerin takibi noktasında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Mecidiyeköy’de faaliyette bulunan ofisimizin danışmanlık yaptığı vergi hukukunda taraflardan birinin devlet olması, ancak aynı zamanda ilişkinin temelinde farklı özel hukuk işlemlerinin yer alabilmesi Vergi Hukuku’nu disiplinler arası bir alan haline getirmekte mevzuatın çerçevesini Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun gibi temel kanunlar oluşturmaktadır.

Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık ofisi olarak verginin tarhı, tahakkuku ve tahsili aşamalarında ortaya çıkan uyuşmazlıkların gerek idari gerekse yargısal çözümü, vergi ceza hukuku dahil olmak üzere aşağıdaki vergi davalarının takibi konusunda faaliyet göstermektedir.

  • İdari başvuru ve itirazların yapılması
  • İdari işlemin iptali ve tam yargı davaları
  • İdarenin sorumluluğuna ilişkin davalar
  • İdari tazminat davaları
  • Gümrük ve idari mevzuattan kaynaklanan idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından doğan problemlerin çözümü
  • Vergi uyuşmazlıkları cezaları ve iptali davaları
  • Kamu görevlilerin atama işlemlerine karşı davaların açılması, takibi ve sonuçlandırılması
Previous Mecidiyeköy Ceza Hukuku Avukatı

Leave Your Comment

Sosyal Medya

ÇELİK BAŞTÜRK 2021 LOGO PNG

Mecidiyeköy Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Elbir İş Merkezi No:6 Kat:9 Daire:11 Şişli/İstanbul

Açılış Saatlerimiz:
Pzt – Cuma 09.30 – 18.30

Yazılım & Güvenlik