Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Mecidiyeköy İş Hukuku Avukatı

Mecidiyeköy İş Hukuku Avukatı

Mecidiyeköy İş Hukuku Avukatı İş hukuku işçi ve işveren arasındaki ilişkileri kanunlar kapsamında düzenleyen hukuk dalıdır. İş hukuku avukatı çalışma alanlarına İşçi ücretleri, çalışma şartları, işçi-işveren ilişkileri, işçi sendikalarını ve bağlı oldukları tüm toplulukları kapsamaktadır. İş hukuku bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak iki kategoriye ayrılmaktadır. Bireysel iş hukuku küçük işletmeleri kapsamaktadır. Sözleşme bağlamında belirlenen ücret, çalışma koşulları, prim, ikramiye, sosyal  haklar, işten ayrılma ve tazminat gibi konular çalışma alanıdır.

Toplu iş hukuku ise büyük işletmelerde işçiyi temsil eden sendika ve işveren arasındaki hukuki ilişkileri kapsamaktadır. Sendika kurma, üye olma, toplu iş sözleşmeleri ve diğer sendikal hakları kapsar. Mecidiyeköy’de kurulan ve faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık ofisimiz ferdi ve kurumsal müvekkillerin iş hukukundan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarının ilgili mevzuat uyarınca çözümünde müvekkilleri temsil etmektedir.

Mecidiyeköy iş hukuku avukatı olarak faaliyet gösteren ofisimizin İş hukuku alanındaki hizmetleri şu şekildedir.

 • Şirketlere iş hukuku alanında hukuki danışmanlık
 • İşçi ve işverenlere hukuki danışmanlık
 • İşveren-işçi ilişkisi kapsamında iş sözleşmesinin hazırlanması
 • İşveren-işçi arasındaki akdi ve kanuni yükümlülüklerinden kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümü
 • Haksız işten çıkarma sebebiyle oluşan kıdem tazminatı davası, ihbar tazminatı davası, fazla mesai alacak davası, yıllık ücretli izin ve genel tatil tazminatı davasının açılması, takibi ve sonuçlandırılması
 • İşveren aleyhine kesilen para cezalarına karşı her türlü itirazın yapılması
 • Grev, lokavt gibi süreçlerde işçi ve işveren adına müzakerelerin sürdürülmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında işyerinde meydana gelen kazalar sonrası ortaya çıkan zararın takibi
 • Kötüniyet tazminatı davasının açılması, takibi ve sonuçlandırılması
 • Eşit davranma yükümlülüğünü ihlal davasının açılması, takibi ve sonuçlandırılması
 • Sendikal tazminat davası
 • Haksız işten çıkarma davasının açılması, takibi ve sonuçlandırılması
 • Maaş ödenmemesi halinde açılacak davaların açılması, takibi ve sonuçlandırılması
 • İş sözleşmesinin haksız feshinde işe iade davasının açılması, takibi ve sonuçlandırılması
 • İş kazalarından doğan tazminat davasının açılması takibi ve sonuçlandırılması
 • Mobbing davasının açılması takibi ve sonuçlandırılması
 • Hizmet tespit davasının açılması, takibi ve sonuçlandırılması

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…