Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Aile Hukuku Avukatı

Aile Hukuku Avukatı

Aile hukuku avukatı olarak en çok maruz kalınan sorular boşanma, mal paylaşımı, nafaka, velayet ve dava masrafları konularında olmaktadır. Evlenmek, çocuk sahibi olmak, boşanmak gibi kararlar insan hayatını son derece etkileyen kararlar olup insan hayatında maddi ve manevi büyük önem taşımaktadır. Bu alanlardaki mevcut sorunları hayatın diğer alanlarında da büyük etkiler yaratır. Mecidiyeköy’de kurulan ve faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi evlenme, boşanma, nafaka, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri ve mal rejiminin tasfiyesi, soy bağı kurulması, aile malları ve vesayet gibi konularda müvekkillerine danışmanlık, müzakere ve dava takibi hizmetleri sunmaktadır. Boşanma davaları anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası olarak iki şekilde görülmektedir. Dava neticesinde aile mahkemesi hakimi tarafların boşanmalarına, boşanmamalarına veya ayrılıklarına hükmetmektedir. Bu durumda önemli olan ve ciddi hukuki sonuçlar doğuran kısım mahkemece boşanma kararının verilmesidir.

Taraflar anlaşmalı olarak boşanmak istedikleri takdirde aralarında bir anlaşmalı boşanma protokolü imzalayarak mahkemeye sunmakta ve mahkeme hakimi de protokolü uygun gördüğü takdirde tarafların boşanmasına karar vermektedir. Anlaşmalı boşanma protokolünde nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi hususların hepsi eksiksiz olarak karara bağlanmalıdır. Aksi halde anlaşmalı boşanma protokolü mahkemece kabul edilmeyecektir. Bu nedenle hem vakit kaybı yaşamamak hem de hak kaybına uğramamak için boşanma davanızı protokolün hazırlanmasından davanızın kesinleşmesine kadar uzman bir boşanma ve aile hukuku avukatı ile takip etmeniz yararınıza olacaktır.

Taraflar boşanma hususunda anlaşamazlar ise dava çekişmeli olarak görülecek ve mahkeme hakimi kendi yapacağı yargılama, araştrıma ve tanık dinlenmesi ve vicdani kanaati ile kararını verecektir.

Aile Hukuku Avukatı

Mecidiyeköy’de kurulan ve faaliyetine Mecidiyeköy’de devam eden Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık ofisi olarak uzman boşanma avukatları olarak verdiğimiz hizmetler şu şekildedir:

 • Anlaşmalı boşanma davalarında anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlayarak mümkün olan en kısa zamana duruşma günü alınması
 • Anlaşmalı boşanma davasının açılması, takibi ve neticelendirilmesi
 • Çekişmeli boşanma davasının açılması, takibi ve neticelendirilmesi
 • Boşanma neticesinde hükmedilen nafaka ve diğer mali hükümlerin yerine getirilmemesi halinde cebri icra yoluyla tahsil edilmesi
 • Ödenmeyen nafaka alacağı neticesinde nafaka borçlusunun icra ceza mahkemesine şikayet edilerek tazyik hapsi almasının sağlanması
 • Mahkemece hükmedilen yahut taraflarca üzerinde anlaşılan nafaka miktarının yetersiz gelmesi durumunda nafakanın artırılması için dava açılması, takibi ve neticelendirilmesi
 • Gerektiğinde nafakanın azaltılması için dava açılması, takibi ve neticelendirilmesi
 • Çocuğun velayetinin değiştirilmesi davasının açılması, takibi ve neticelendirilmesi
 • Babalık, tanıma, nüfus kaydının düzeltilmesi, isim değişikliği, soy isim değişikliği gibi davaların açılması, takibi ve neticelendirilmesi
 • Mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması
 • Evliliğin iptali davalarının açılması, takibi ve neticelendirilmesi
 • Ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesi çerçevesinde tedbir önleme kararlarının alınması
 • İddet müddetinin kaldırılması
 • Velayete ilişkin davaların açılması, takibi ve neticelendirilmesi
 • Babalık ve soybağı davalarının açılması, takibi ve neticelendirilmesi
 • Yabancı mahkemelerin verdiği boşanma davalarının tanınması ve tanfizi
 • Yabancılarla evli olan çiftler için danışmanlık hizmetleri
 • Yabancı ülkede boşanmak isteyenler için hukuki danışmanlık

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…