Şişli - İstanbul Elbir İş Merkezi No:6/11
Bize Ulaşın 05523267690
Açılış Saatlerimiz: Pzt – Cuma 09.30 – 18.30

Mecidiyeköy İdare Hukuku Avukatı

İdare Hukuku Avukatı İstanbul

Mecidiyeköy İdare Hukuku Avukatı

Şişli ve Mecidiyeköy İdare Hukuku Avukatı İdare hukuku kamu yönetimini, kamu kuruluşlarının işleyişlerini ve kişilerle ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. İdare hukuku idarenin işlemlerinde kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. İdare hukuku, idarenin işlem ve eylemlerinin sınırlarını belirlemektedir. İdarenin bu sınırların dışına çıkması ya da yasaların öngörmediği şekilde davranması halinde kişilere karşı olan sorumluluk ve yaptırımları düzenler. TC Anayasasında da belirtildiği üzere idarenin her türlü işlem ve eylemlerine karşı yargı yolu açıktır. Bu tür işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklar idari yargıda görülmektedir. Şişli ve Mecidiyeköy hukuk bürosu olarak büromuz idare hukuku alanında hizmet vermektedir.

İdare hukukunda başvuru şekilleri ve süreleri son derece hassas olup usuli kurallara bağlanmıştır. İdarenin yaptırım gücü ağır sonuçlara ve telafisi güç zararlara neden olabilmektedir. Kendine özgü unsurları içerisinde barındıran ve diğer hukuk alanlarından ayrılan bir alan olan idare hukuku işlemlerine ait davaların, idare hukukunda uzmanlaşmış avukat tarafından yürütülmesi hak kayıplarının yaşanmasına engel olacak ve mağduriyetlerin giderilmesini sağlayacaktır. Mecidiyeköy’de kurulan ve faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisinin bu kapsamda idare hukuku avukatı olarak verdiği başlıca hizmetler şunlardır:

  • İdare ile olan uyuşmazlıklarda ihtilafların çözümü
  • İdarenin sorumluluğu nedeniyle tazminat davası açılması
  • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin dava açılması
  • İdari para cezalarına itiraz edilmesi ve iptal davaları açılması
  • İmar hukukuna ilişkin ihtilafların çözüme kavuşturulması, çözüm yolları ve imar davalarının takibi
  • İhale hukukuna ilişkin ihtilafların çözüme kavuşturulması ve ihale davaları takibi
  • Kamulaştırma ile ilgili davaların açılması, takibi ve sonuçlandırılması
  • Memuriyet ile ilgili davaların açılması, takibi ve yürütülmesi
  • Öğrencilere ilişkin davaların açılması, yürütülmesi ve neticelendirilmesi
  • İdari sözleşmelerden doğan davaların açılması, takibi ve sonuçlandırılması

Karayolları Trafik Davalarının açılması, takibi ve sonuçlandırılması

Previous Mecidiyeköy Tüketici Hukuku Avukatı

Leave Your Comment

Sosyal Medya

ÇELİK BAŞTÜRK 2021 LOGO PNG

Mecidiyeköy Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Elbir İş Merkezi No:6 Kat:9 Daire:11 Şişli/İstanbul

Açılış Saatlerimiz:
Pzt – Cuma 09.30 – 18.30

Yazılım & Güvenlik