Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

İcra ve İflas Hukuku Avukatı

İcra ve İflas Hukuku Avukatı

 İcra ve İflas Hukuku Avukatı olarak Mecidiyeköy’de kurulan ve faaliyetine Mecidiyeköy’de devam eden Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi olarak yurt içi ve yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere Türkiye’de ve gerekirse yurt dışında bağlantılı olduğumuz hukuk büroları aracılığıyla yurtdışında da hakları olan alacaklarının tahsili için gerekli hukuki hizmetler verilmektedir. İcra ve İflas hukuku  alanında ana hedef mümkün olan en kısa sürede, en az masrafla tüm alacağın tahsilidir.

İcra hukuku 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. 01.07.2012’de yürürlüğe giren 6103 sayılı Kanun’un 41. Maddesi ile İcra İflas Kanunu’nun 17 maddesinde değişiklik yapılmış ve kanuna 3 madde eklenmiştir. Kanun’da son değişiklik, 5.7.2012 tarih ve 28344 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6352 sayılı kanunla yapılmıştır. 6352 Sayılı Kanun ile İcra İflas Kanunu’nun otuz yedi maddesinde değişiklik yapılmış, kanunun iki maddesi yürürlükten kaldırılmış ve ayrıca kanuna bir madde ve 3 geçici madde eklenmiştir. Kanun’da İcra Hukuku, 2 ana bölümden oluşmaktadır; bunlar ilamlı icra ve ilamsız icradır.

İlamlı icrada, borçluya karşı alınmış olan mahkeme ilamı ya da yasaların ilam niteliğinde saydığı belgeler (İİK. 38. Madde) olması gerekir. Böylelikle bu ilamı alacaklı, icra dairesinde ileri sürerek ilamlı icra takibi yapabilir. İcra dairesi tarafından verilen süre içerisinde borçlu, borcunu ödemezse icra dairesi tarafından ilam zorla icra edilir. Bazı durumlarda icra takibi yapabilmek için mahkemeden ilam alınması zorunludur. Örneğin, konusu paradan başka bir şey olan alacakların icra yoluyla takip edilebilmesi için ilk önce mahkeme ilamı gerekir.

İlamsız icra ise İcra İflas Kanunu’nda para ve teminat alacakları için kabul edilmiştir. İlamsız icrada icra takibine başvurabilmek için alacaklının elinde mahkeme ilamı (hükmü) olması gerekmez ayrıca alacağın bir senede bağlı olması da gerekmez. Ayrıca İcra İflas Kanunu’nda kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip, kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesi de düzenlenmiştir. Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluna başvurabilmek için alacağın mutlaka kambiyo senedine (Çek, poliçe, bono ve emre muharrer senet) bağlı olması gerekir.

İcra ve İflas Hukuku Avukatı

Bu kapsamda ofisimiz bünyesindeki icra avukatı müvekkillerimize aşağıdaki alanlarda hizmet verilmektedir:

 • Genel haciz yoluyla icra takibi
 • Haciz işlemleri
 • Karşılıksız çek davalarının açılması, takibi ve sonuçlandırılması
 • İstirdat davalarının açılması, takibi ve neticelendirilmesi
 • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması
 • Yedieminliği suistimal davalarının açılması, takibi ve neticelendirilmesi
 • İtirazın iptali davasının açılması, takibi ve neticelendirilmesi
 • İtirazın kaldırılması davasının açılması, takibi ve neticelendirilmesi
 • İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi
 • Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takiplerinin başlatılması, takibi ve neticelendirilmesi
 • İhtiyati haciz ve tedbir kararlarının alınması için yapılan başvurular
 • İcra hukuk davalarının açılması, takibi ve neticelendirilmesi
 • Usul ve yasaya aykırı olarak düzenlenmiş, takip, ödeme emri ve icra emirlerinin iptali için gerekli davaların açılması, takibi ve neticelendirilmesi
 • Usulsüz tebligat davalarının açılması, takibi ve neticelendirilmesi
 • Menfi tespit davalarının açılması, takibi ve neticelendirilmesi
 • İflas yoluyla icra takiplerinin açılması, takibi ve neticelendirilmesi
 • İflas davalarının açılması, takibi ve neticelendirilmesi
 • İcra Ceza Davalarının açılması, takibi ve neticelendirilmesi (Taahhüdü ihlal, nafaka, malvarlığını azaltma vb.)
 • Borçlunun iflası halinde alacaklıların alacaklarının iflas masasına kayıt edilmesi
 • Borca batıklığın ortadan kaldırılması

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…