Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Eşe Harçlık Vermemek Boşanma Sebebi Midir?

Eşe Harçlık Vermemek Boşanma Sebebi Midir?

Eşler arasındaki mali durum, aile birliği için önemli bir konudur ve dengeli bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bir eşin mali durumuna göre hareket etmek, ailenin geleceği açısından büyük önem taşır. Diğer aile bireylerini mali yönden zarara sokacak eylemlerden kaçınmak, aile içinde huzurun devamı için gereklidir. Örneğin, kontrolsüz borçlanma ya da gelire göre aşırı harcamalar yapmak, aile ekonomisini olumsuz etkileyebilir. Bunun yanında eşe harçlık vermemek,  kocanın karısına para vermemesi,  Yargıtay kararlarında boşanma sebebi olarak değerlendirilmiş olup, Yargıtay tarafından eşine harçlık vermeyen erkek kusurlu olarak kabul edilmiştir. Tarafımıza başvuran potansiyel müvekkiller eşim maaşını saklıyor, eşim hiç para vermiyor şeklinde şikayetlerde bulunmaktadır.

Eşe Harçlık Vermemek Yargıtay Kararları

Kocanın Karısına Para Vermemesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 22.03.2017 Tarih 2015/24649 E. 2017/3068 K. sayılı kararı ile şöyle bir sonuca ulaşılmıştır. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden tarafların 25 yıldır ayrı yatakta yattıkları, erkeğin başka kadınlarla ilişkisi olduğu yönünde dedikoduya sebebiyet verdiği ve eşine harçlık vermeyerek ekonomik şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 14.04.2017 Tarih 2015/25979 E. 2017/4218  K. sayılı kararı ile şöyle bir sonuca ulaşılmıştır. Toplanan delillerden davacı-karşı davalı erkeğin eşinin ameliyatı ile ilgilenmediği, sağlık giderleri ile kişisel ihtiyaçlarını karşılamadığı ve eşine harçlık vermeyerek ekonomik şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Boşanma sebebiyle manevi tazminata hükmedebilmek için, tazminat talep eden tarafın kusursuz veya diğer tarafa göre daha az kusurlu olması yanında; boşanmaya sebep olan olayların kişilik haklarını zedelemiş olması da gereklidir (TMK. m. 174/2). Davacı-karşı davalı erkeğin belirlenen kusurlu davranışları davalı-karşı davacı kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder niteliktedir. Bu durumda, Türk Medeni Kanununun 174/2. maddesi koşulları kadın yararına gerçekleşmiştir. Davalı-karşı davacı kadın yararına kusurun ağırlığı tarafların ekonomik ve sosyal durumları ile hakkaniyet ilkesi gözetilerek uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde reddine karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu makalemizde sizlere Eşe Harçlık Vermemek Boşanma Sebebi Midir? konusu ile ilgili hukuki bilgilendirmelerde bulunduk. İstanbul Mecidiyeköy’de aile hukuku alanında faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi İstanbul boşanma avukatı olarak müvekkillerine aile hukuku alanında hizmet vermektedir. Boşanma avukatlarımız Av. Tolga Çelik’e ve Av. Nur Baştürk’e Eşe Harçlık Vermemek  konusu ile ilgili avukata soru sor kısmından sorusu ile ilgili sorularını yönlendirebilir ya da iletişim sayfamızdan kendilerine ulaşabilirsiniz. Yukarıda detaylı şekilde açıkladığımız üzere koca karısına para vermiyorsa, bu husus Yargıtay tarafından boşanma nedeni kabul edilmiştir.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…