Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Darptan Dolayı Boşanma

Darptan Dolayı Boşanma

Darptan dolayı boşanma, toplumda üzerinde hassasiyetle durulması gereken ve hukuki açıdan karmaşık süreçleri olan bir konudur. Türk Medeni Kanunu’na göre, fiziksel şiddet nedeniyle evlilik birliğinin devamının taraflardan beklenmesi mümkün değilse boşanma davası açılabilir.  Eşler, fiziksel şiddet dahil olmak üzere tüm şiddet eylemlerinden uzak durmalıdır. Şiddet eylemi evlilik birliği içinde kabul edilebilir bir davranış değildir. Ancak maalesef gerçek hayatta bazı eşler sonu ölümle bitebilecek şiddet eylemlerine başvurmaktadır. Maalesef, uygulamada en sık karşılaşılan boşanma sebeplerinden biri fiziksel şiddet içeren saldırgan eylemlerdir. Fiziksel şiddete uğradığını iddia eden eş ceza soruşturma dosyasındaki raporları boşanma dosyasına sunarak ve şiddet olayına tanıklık eden kişileri boşanma davasında tanık olarak dinleterek iddiasını ispatlayabilir. Şayet fiziksel şiddet olayı adli mercilere taşınmışsa görülecek boşanma davasında ilgili soruşturma ve kovuşturma dosyasının celbi sağlanmalıdır. Fiziksel şiddet eşe, çocuklara, eşinin ailesine yönelik olabileceği gibi eşyalara karşı da gerçekleştirilebilir. Darptan dolayı boşanma konusu, kişilerin duygusal, hukuksal ve sosyal anlamda karşılaştığı ciddi bir konudur. Bu tür durumlarda, mağdur olan tarafın haklarını koruyabilmek ve adil bir süreç yaşayabilmek adına profesyonel destek almak son derece önemlidir. Darptan dolayı boşanma süreci, maalesef pek çok çiftin karşısına çıkabilen zorlu bir durumdur. Aşağıda sizler için konu ile ilgili Yargıtay kararlarını derledik.

Darptan Dolayı Boşanma Yargıtay Kararları

Erkeğin Kadına Sürekli Fiziksel Şiddet Uygulaması Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 18.09.2019 Tarih 2019/5068 E. 2019/8872 K. sayılı kararı ile şöyle bir sonuca ulaşılmıştır. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerle; davalı erkeğin, davacı kadın tarafından zaman zaman affedilmesine rağmen eşine karşı süreklilik arz eden fiziksel şiddeti ve güven sarsıcı davranışlarının bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı kadın dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Erkeğin Kadına Fiziksel Şiddet Uygulayıp Baba Evine Bırakması Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 19.09.2018 Tarih 2016/21666 E. 2018/9492 K. sayılı kararı ile şöyle bir sonuca ulaşılmıştır.  Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, taraflar arasında yaşanan son olayda davacı-karşı davalı erkeğin, davalı-karşı davacı kadına fiziksel şiddet uygulayıp, babasının evine bıraktığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı-karşı davacı kadın dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davalı-karşı davacı kadının boşanma davasının kabulüne karar verilecek yerde, davasının reddi doğru bulunmamış ve bozmayı gerektirmiştir.

Eşinin Annesine Fiziksel Şiddet Uygulamak Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 07.11.2018 Tarih 2017/5195 E. 2018/12592 K. sayılı kararı ile şöyle bir sonuca ulaşılmıştır. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; tarafların mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışlarının yanında davalı kadının, erkeğin annesine fiziksel şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. O halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamış ve bozmayı gerektirmiştir.

Eşine Bıçak Çekmek Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 12.06.2017 Tarih 2016/2202 E. 2017/7278 K. sayılı kararı ile şöyle bir sonuca ulaşılmıştır. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı kadının eşine bıçak çektiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Eşinin Üzerine Sıcak Su Dökmek Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 09.11.2015 Tarih 2015/22246 E. 2015/20649 K. sayılı kararı ile şöyle bir sonuca ulaşılmıştır. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı kadının, eşinin üzerine sıcak su döktüğü ve “sen adam değilsin, sen topsun” sözleri ile hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK md. 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Kadının Kocasına Pet Şişe Fırlatması Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 13.03.2017 Tarih 2015/23558 E. 2017/2631 K. sayılı kararı ile şöyle bir sonuca ulaşılmıştır. Yapılan yargılama ve toplanan delillerle mahkemece davacı erkeğe yüklenen kusurlu davranışlar yanında, davalı kadının eşine hakaret ettiği, pet şişe fırlattığı, zaman zaman evini terk ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Eşe Fiziksel Şiddet Uygulamak Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 30.10.2013 Tarih 2013/10785 E. 2013/24341 K. sayılı kararı ile şöyle bir sonuca ulaşılmıştır. Toplanan delillerden, davalı kadının sadakatsiz davranışlar içine girdiği; buna karşılık davacı kocanın boşanma davası açıldıktan sonra 18.10.2011 tarihinde eşine fiziksel şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Dava açıldıktan sonra gerçekleşen kusurlu davranışlar, bu davada hükme esas alınamayacağına ve bu olay dışında davacı kocaya kusur olarak yüklenecek başkaca bir davranışın varlığı da ispatlanamadığına göre, davalı kadın boşanmaya neden olan olaylarda tamamen kusurludur. Türk Medeni Kanununun 175. maddesi koşulları davalı yararına gerçekleşmemiştir. Davalı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Erkeğin Eşine Fiziksel Şiddet Uygulaması Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 04.03.2019 Tarih 2018/3397 E. 2019/2071 K. sayılı kararı ile şöyle bir sonuca ulaşılmıştır. Yapılan yargılama ve toplanan delillerle, erkeğin eşine karşı fiziksel şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Gerçekleşen bu durum karşısında davacı-karşı davalı kadın boşanma davası açmakta haklı olduğuna göre kadının davasının kabulüyle boşanmaya karar verilmesi gerekirken bu yön nazara alınmadan kadının davasının reddi doğru görülmemiştir.

Eşine Vurmaya Kalkışmak Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 03.10.2017 Tarih 2016/11997 E. 2017/10462 K. sayılı kararı ile şöyle bir sonuca ulaşılmıştır. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı erkeğin eşine vurmaya kalkıştığı, siz göreceksiniz diyerek tehdit ettiği ve çocuklarına piçsiniz diyerek hakaret de bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Eşinin Kafasına Taş Atmak Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 27.10.2015 Tarih 2015/5942 E. 2015/19940 K. sayılı kararı ile şöyle bir sonuca ulaşılmıştır. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, mahkemenin belirlediği davacı-davalı erkeğin kusurlu davranışları yanında, davalı-davacının da eşinin kafasına taş atmak suretiyle yaraladığı anlaşılmaktadır. Bu halde, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin gerçekleştiği kabul edilmelidir. Olayların akışı karşısında davacı-davalı (erkek) dava açmakta haklıdır. Türk Medeni Kanununun 166/2. maddesinin şartları oluşmuştur. Bu durumda, davacı-davalının boşanma davasının kabulü ile boşanmaya karar verilccek yerde; yetersiz gerekçe ile davanın reddi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

Fiziksel Şiddet Manevi Tazminat Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 10.10.2013 Tarih 2013/9520 E. 2013/23413 K. sayılı kararı ile şöyle bir sonuca ulaşılmıştır. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; mahkemenin sabit kabul edip kocaya kusur olarak yüklediği davranışlar dışında, kocanın eşine fiziksel şiddet uyguladığı da anlaşılmaktadır. Fiziksel şiddet davranışı aynı zamanda kadının kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Bu nedenle davalı kadın yararına Türk Medeni Kanununun 174/2. maddesi koşulları oluştuğundan; tarafların mali durumları da göz önüne alınarak, davalı yararına uygun miktarda manevi tazminat takdiri gerekirken, bu talebin reddi isabetsiz olmuş, bozmayı gerektirmiştir.

Kayınvalidenin Geline Şiddet Uygulaması Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 24.09.2018 Tarih 2016/22266 E. 2018/9775 K. sayılı kararı ile şöyle bir sonuca ulaşılmıştır. Mahkemece, …… birliğinin temelinden sarsılmasında tarafların eşit kusurlu oldukları belirtilerek davacı-karşı davalı erkeğin …… davasının kabulü ile tarafların ……larına, davalı-karşı davacı kadının ise …… davasının reddine karar verilmiş ise de yapılan yargılama ve toplanan delillerden; mahkemenin de kabulünde olduğu üzere davacı karşı davalı erkeğin annesinin, davalı-karşı davacı kadına şiddet uyguladığı ve bu nedenle ceza aldığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında, davalı-karşı davacı kadın da dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davalı karşı davacı kadının …… davasının da kabulü ile ……ya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile kadının davasının reddi doğru bulunmamıştır.

Kayınvalideyi Yaralamak Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 18.04.2017 Tarih 2016/18156 E. 2017/4489 K. sayılı kararı ile şöyle bir sonuca ulaşılmıştır. Mahkemece davalı-karşı davacı erkek ağır kusurlu bulunarak açtığı boşanma davası reddedilmiş, davacı-karşı davalı kadın tarafından açılan karşı boşanma davasının kabulüne karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; davacı-karşı davalı kadının, birlik görevlerini yerine getirmediği ve kayınvalidesini yaraladığı anlaşılmaktadır. Bu halde, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan bırakmayacak nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Gerçekleşen olaylar karşısında davalı-karşı davacı erkek de dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görünmemesine göre, erkeğin davasının da kabulü ile boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile erkeğin davasının reddi doğru bulunmamıştır.

Fiziksel Şiddete Yeltenmek Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 15.09.2015 Tarih 2015/1904 E. 2015/15901 K. sayılı kararı ile şöyle bir sonuca ulaşılmıştır. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalının eşine fiziki şiddete yeltendiği, ailesinin müdahalesine kayıtsız kaldığı ve eşinin ihtiyaçları için para bırakmadığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK md. 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Kadının Erkek Tarafından Fiziksel Şiddete Maruz Kalması Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 05.11.2018 Tarih 2017/563 E. 2018/12404 K. sayılı kararı ile şöyle bir sonuca ulaşılmıştır. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden ve özellikle dosyaya sunulan kadına ait fotoğraflardan kadının erkek tarafından ağır şekilde fiziksel şiddete maruz kaldığı ve halen kadın sığınma evinde yaşadığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı kadın dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile kadının boşanma davasının reddi doğru bulunmamış ve bozmayı gerektirmiştir.

Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu makalemizde sizlere Darptan Dolayı Boşanma konusu ile ilgili hukuki bilgilendirmelerde bulunduk. İstanbul Mecidiyeköy’de aile hukuku alanında faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi İstanbul boşanma avukatı olarak müvekkillerine aile hukuku alanında hizmet vermektedir. Boşanma avukatlarımız Av. Tolga Çelik’e ve Av. Nur Baştürk’e Darptan Dolayı Boşanma konusu ile ilgili avukata soru sor kısmından sorusu ile ilgili sorularını yönlendirebilir ya da iletişim sayfamızdan kendilerine ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…