Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Vergi Hukuku Avukatı

Vergi Hukuku Avukatı

Mecidiyeköy’de Vergi Hukuku Avukatı olarak faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi müvekkillerine vergi hukuku alanında hizmet vermektedir. Vergi hukuku, kamu hukuku kapsamında yer alan ve devletin mali etkinlik ve faaliyetlerini hukuk nazarında inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır. Vergi hukuku ve buna ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde uzman desteğinin rolü çok önemlidir. Nitekim uygulamada ve mevzuatta yapılan değişiklikler vergi hukukunu karmaşık hale getirmiş ve uzman desteğine ihtiyaç duyulan bir alan haline gelmesine sebep olmuştur. Bu doğrultuda iyi bir mecidiyeköy vergi hukuku avukatı, sürekli güncel olmalıdır. Mecidiyeköy’de kurulan ve faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi bireylerin idare karşısında hiçbir hak kaybı yaşamaması için hukuki ilişkiler ışığında idareye karşı bireylerin haklarının korunması saikiyle hareket ederek, idarenin hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerine karşı gerekli başvurularda bulunma ve bu başvurulara ilişkin yasal süreçlerin takibi noktasında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Mecidiyeköy’de faaliyette bulunan ofisimizin danışmanlık yaptığı vergi hukukunda taraflardan birinin devlet olması, ancak aynı zamanda ilişkinin temelinde farklı özel hukuk işlemlerinin yer alabilmesi Vergi Hukuku’nu disiplinler arası bir alan haline getirmekte mevzuatın çerçevesini Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun gibi temel kanunlar oluşturmaktadır.

Vergi hukuku; bireylere, işletmelere ve diğer kuruluşlara vergi uygulanmasını düzenleyen yasa ve düzenlemeler bütününü ifade eder.  Vergi kanunlarının temel amacı devlete gelir sağlamak ve ekonomik davranışları düzenlemektir. Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık ofisi olarak verginin tarhı, tahakkuku ve tahsili aşamalarında ortaya çıkan uyuşmazlıkların gerek idari gerekse yargısal çözümü, vergi ceza hukuku dahil olmak üzere aşağıdaki vergi davalarının takibi konusunda faaliyet göstermektedir.

  • İdari başvuru ve itirazların yapılması
  • İdari işlemin iptali ve tam yargı davaları
  • İdarenin sorumluluğuna ilişkin davalar
  • İdari tazminat davaları
  • Gümrük ve idari mevzuattan kaynaklanan idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından doğan problemlerin çözümü
  • Vergi uyuşmazlıkları cezaları ve iptali davaları
  • Kamu görevlilerin atama işlemlerine karşı davaların açılması, takibi ve sonuçlandırılması

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…