Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Eşe Muska Yaptırmak Boşanma Sebebi Midir?

Eşe Muska Yaptırmak Boşanma Sebebi Midir?

Bu makalemizde sizlere Eşe Muska Yaptırmak Boşanma Sebebi Midir? sorusunun cevabı hakkında bilgilendirmelerde bulunacağız. Eşe muska yaptırmak konusundaki Yargıtay kararlarını aşağıda sizler için derledik.

Kadının Eşine Muska Yaptırması

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 30.03.2016 Tarih 2015/14863 E. 2016/6283 K. sayılı kararı ile şöyle bir sonuca ulaşılmıştır. “Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı kadının eşi için muska yaptırdığı ve muska işleriyle uğraşarak eşini huzursuz ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.”

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 25.02.2019 Tarih 2017/2631 E. 2019/1589 K. sayılı kararı ile şöyle bir sonuca ulaşılmıştır. “Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle ilk derece mahkemesince erkeğe yüklenen ve gerçekleşen kusurlu davranışların yanında davacı-davalı kadının da muska yaptırdığının, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda yine de erkeğin ağır kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA…”

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 16.11.2015 Tarih 2015/6720 E. 2015/21385 K. sayılı kararı ile şöyle bir sonuca ulaşılmıştır. “Mahkeme “boşanmaya sebep olan olaylarda taraflar eşit kusurlu” kabul edilmiş ise de; yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadının eşine “odun, öküz” demek suretiyle hakaret ettiği, eşini sevmediğini, küçük kardeşinin önünü açmak için evlendiğini ve muska yaptırdığını söylediği, buna karşılık davalı-karşı davacı erkeğin de eşini kendisine layık bulmadığını söylediği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olan olaylarda davacı-karşı davalı kadının ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Ağır kusurlu eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedilemez. (TMK 175 md.) Durum böyle iken tarafların eşit kusurlu olarak kabulü ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı-karşı davalı kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.”

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 07.07.2011 Tarih 2010/10359 E. 2011/11678 K. sayılı kararı ile şöyle bir sonuca ulaşılmıştır. “Yapılan soruşturma, toplanan delillerle; tarafların birbirlerini istemediklerini söyledikleri, davacı kadının eşi için muska yaptırarak onu huzursuz ettiği, davalının da birlik görevlerini yerine getirmediği, taraflardan birinin kusurunun diğerinden üstün tutulmasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK.md. 166/1)karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.”

Erkeğin Eşine Muska Yaptırması

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 09.11.2015 Tarih 2015/4298 E. 2015/20659 K. sayılı kararı ile şöyle bir sonuca ulaşılmıştır. “Yapılan soruşturma ve toplanan delillerle; davalı erkeğin eşi için muska yaptırarak onu huzursuz ettiği, davacı kadının da tartışma sırasında mutfaktan bıçak alarak eşinin üzerine doğru gittiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.”

İstanbul Mecidiyeköy’de aile hukuku alanında faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi İstanbul boşanma avukatı olarak müvekkillerine aile hukuku alanında hizmet vermektedir. Boşanma avukatlarımız Av. Tolga Çelik’e ve Av. Nur Baştürk’e avukata soru sor kısmından Eşe Muska Yaptırmak Boşanma Sebebi Midir?   konusu ile ilgili sorularını yönlendirebilir ya da iletişim sayfamızdan kendilerine ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…