Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Zina Davası Tazminat Miktarı

Zina Davası Tazminat Miktarı

Bu makalemizde sizlere zina davası tazminat miktarı hakkında bilgilendirmelerde bulunacağız. Önemle belirtmekte fayda var ki zina davası tazminat miktarı hususundan önce zina davası nasıl açılır sorusunun cevabı öğrenilmelidir. Zina davasının nasıl açılacağı hususunda bilgi edinmek içi “Zina Davası Nasıl Açılır” adlı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

Boşanma davalarında dava sonunda hükmedilecek tazminat miktarının ne kadar olacağı mali durumlarına göre belirlenmektedir. Dolayısıyla zina davasında hükmedilecek tazminat miktarı açısından net bir rakam vermek mümkün değildir. Tazminat miktarı, birlikteliğin süresi, eşin kusuru ile birlikte sosyal ve ekonomik durumları dikkate alınarak mahkeme sürecinde belirlenir. Bu nedenle, tazminat konusu davalarda hassas bir şekilde ele alınması gereken bir konudur ve profesyonel bir hukuki destek almak önemlidir.

Zina Davası Maddi Tazminat

Boşanma davalarında maddi tazminat TMK madde 174/1’de hüküm altına alınmıştır. İlgili maddeye göre mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz ya da daha az kusurlu eş kusurlu eşten uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Dolasıyla zina nedeniyle boşanma davası açan taraf bu düzenlemeye göre maddi tazminat talep edebilir. Davalı eşin daha kusurlu olduğu mahkemece tespit edildiğinde diğer eş lehine maddi tazminata hükmedilecektir.

Zina Davası Maddi Tazminat

Boşanma davalarında manevi tazminat TMK madde 174/2’de hüküm altına alınmıştır. İlgili maddeye göre boşanmaya neden olan vakıalar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan eş kusurlu olan diğer eşten manevi tazminat olarak uygun miktarda para ödenmesini isteyebilir. Dolasıyla zina nedeniyle boşanma davası açan taraf bu düzenlemeye göre manevi tazminat talep edebilir. Zina diğer eşin kişilik haklarına saldırı niteliği taşır mı? Yüksek mahkeme olan Yargıtay’a göre zina, diğer eş için kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan bir eylemdir. Dolasıyla zina nedeniyle boşanma davasında zina eylemini gerçekleştiren eş aleyhine mahkemece manevi tazminata hükmedilmesi gerekmektedir.

Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu makalemizde sizlere zina davasında maddi tazminat ve manevi tazminat hakkında açıklamalarda bulunduk. İstanbul Şişli Mecidiyeköy Aile Hukuku Avukatı olarak faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi aile hukuku konularında müvekkillerine profesyonel hizmet vermektedir. İstanbul boşanma avukatı , Şişli boşanma avukatı, Bakırköy boşanma avukatı olarak faaliyet gösteren ofisimiz boşanma davası, velayet davası, soybağı davası vb. bir çok davada müvekkillerini vekaleten temsil etmektedir. Zina nedeniyle boşanma davasında ispat hususu hakkında daha detaylı bilgiler için “Zina Nedeniyle Boşanma Davasında İspat” adlı makalemizi okuyabilirsiniz. Yine “Zina Yapan Eşi Affetmek” adlı makalemizi okuyarak hangi davranışların af olarak değerlendirildiği hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Zina Sebebiyle Bosanma Manevi Tazminat Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 15.11.2017 Tarih 2016/19973 E. 2017/12711 K. sayılı kararında şöyle bir sonuca ulaşılmıştır. Boşanma sebebiyle manevi tazminata hükmedebilmek için, boşanmaya sebep olan olayların, talep eden eşin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olması zorunludur. (TMK m. 174/2). Davalı kadının zinası sebebiyle, tarafların, Türk Medeni Kanununun 161. maddesine göre boşanmalarına karar verilmiş, bu sebeple verilen boşanma kararı 22.02.2013 tarihinde kesinleşmiştir. Boşanma sebebi olarak kabul edilen ve diğer eşin kişilik haklarına saldırı teşkil eden maddi olay sebebiyle kişilik hakları zedelenen taraf, manevi tazminatı boşanmadan sonra da isteyebilir. Davacı erkek eldeki davada davalı kadının zinası sebebiyle kişilik haklarının saldırıya uğradığını belirterek manevi tazminat talep etmiş, mahkemece her ne kadar kadının zinası sebebiyle tarafların boşanmalarına karar verilmişse de davacı erkeğin ızdırap duyduğuna yönelik tanık beyanı olmaması sebebiyle davanın reddine karar vermiştir. Boşanma kararının kesinleşmiş olduğu ve boşanma sebebini oluşturan zina eyleminin davacı erkeğin kişilik haklarına saldın niteliğinde olduğu anlaşıldığına göre davanın kabulü gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…