Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Eşinin Ailesini İstememek

Eşinin Ailesini İstememek Boşanma Sebebidir

Eşinin ailesini istememek boşanma sebebi midir? Kaynanayı istemeyen gelin kusurlu mudur? Karı koca, birbirlerinin ve çocuklarının yanında eşinin ailesi ile ilişkilerini makul ölçüde tutmak zorundadırlar. Yargıtay eşinin ailesine gerçekleştirilen birtakım davranışları boşanma sebebi kabul ederek bu davranışları gerçekleştiren eşlerin kusurlu olduğu yönünde kararlar vermiştir. Eşinin ailesini istememek yargıtay tarafından boşanma sebebi olarak kabul edilmiş ve bu eylemde bulunan eş kusuru sayılmıştır. Bu anlamda:

  • Eşinin ailesinin eve gelip gitmesini istememek,
  • Eşinin ailesini evden kovmak,
  • Eşinin ailesine kötü davranmak,
  • Eşinin ailesini aşağılamak
  • Eşinin ailesini hor görmek

şeklindeki davranışlar evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olabilecek kusurlu davranışlardır. Fakat önemle belirtmekte fayda var ki eşinin ailesi ile yaşanan ilişkilerin makul ölçüyü aşması durumu diğer eş için dayanılmaz bir noktaya ulaştığında, ilgili eşe bu durumda kusur yüklenemez. Aile ilişkileri, mutlu ve sağlıklı bir evliliğin önemli bir unsuru olsa da, sınırların aşılması ve aşırı müdahale durumunda sorunlar ortaya çıkabilir. Örneğin aileler arasında kavga olması durumunu da Yargıtay boşanma nedeni kabul etmiştir. Bu tür durumlarda, taraflar arasında anlayış ve saygı çerçevesinde iletişim kurulması önemlidir. Eşler arasındaki ilişkide denge ve uyumun sağlanabilmesi için aile fertleriyle olan ilişkilerin dengeli bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.

İstanbul Mecidiyeköy’de aile hukuku alanında faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi İstanbul boşanma avukatı olarak müvekkillerine aile hukuku alanında hizmet vermektedir. Boşanma avukatlarımız Av. Tolga Çelik’e ve Av. Nur Baştürk’e avukata soru sor kısmından sorularını yönlendirebilir ya da iletişim sayfamızdan kendilerine ulaşabilirsiniz.

Eşinin Ailesini İstememek Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 05.03.2019 Tarih 2019/1115 E. 2019/2166 K. sayılı kararında şu sonuca yer verilmiştir. Mahkemece davalı-davacı kadının boşanma davasının kabulüne, davacı-davalı erkeğin boşanma davasının ise reddine karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillere göre, kadının da eşine hakaret ettiği ve eşinin ailesini istemediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı-davalı erkek de dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, erkeğin davasının da kabulü ile boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 04.06.2018 Tarih 2016/19596 E. 2018/7191 K. sayılı kararında şu sonuca yer verilmiştir. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı-davacı kadının eşinin ailesini istemediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı-davalı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davasının reddi doğru bulunmamıştır.

Eşinin Ailesinin Eve Gelip Gitmesini İstememek Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 06.12.2017 Tarih 2016/8100 E. 2017/14016 K. sayılı kararında şu sonuca yer verilmiştir. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı kadının eşinin ailesini eve kabul etmediği, ev eşyalarını dışarıya attığı ve kayınvalidesine hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Eşinin Ailesini Hor Görmek, Beğenmemek Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 27.06.2018 Tarih 2016/20970 E. 2018/8201 K. sayılı kararında şu sonuca yer verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden kadının erkeği ve ailesini hor gördüğü, beğenmediği, aile toplantılarına gitmek istemediği, erkeği de göndermek istemediği, erkeğin ailesini eve istemediği, aile birliğinden doğan yükümlülüklerini ihlal ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Eşinin Ailesi Geldiğinde Evi Terk Etmek Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 21.12.2015 Tarih 2015/9990 E. 2015/24546 K. sayılı kararında şu sonuca yer verilmiştir. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı erkeğin eşinin ailesini istemediği ve eşinin ailesinin ortak eve gelmesi üzerine evi terk ederek birlikte yaşamaktan kaçındığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK md. 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Eşinin Ailesinin Eve Gelmesini İstememek Yargıtay Kararı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 01.11.2018 Tarih 2018/6631 E. 2018/12244 K. sayılı kararında şu sonuca yer verilmiştir. Mahkemece, davacı-davalı kadın ağır kusurlu kabul edilerek kadının davasının reddine, erkeğin davasının kabulüne hükmedilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davalı-davacı erkeğin, davacı-davalı kadına fiziksel şiddet uyguladığı, aşırı kıskanç tavırlar sergilediği ve eşinin ailesinin ortak konuta gelmesini istemediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı-davalı kadın dava açmakta haklıdır. Davacı-davalı kadının boşanma davasının da kabulü gerekirken, yetersiz gerekçe ile reddi doğru bulunmamıştır.

Aileler Arasında Kavga Olması Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 28.03.2017 Tarih 2015/24236 E. 2015/24236 K. sayılı kararında şu sonuca yer verilmiştir. Mahkemece davalı- karşı davacı kadının boşanma davasının kabulüne, davacı- karşı davalı erkeğin boşanma davasının ise reddine karar verilmiştir. Davacı-karşı davalı erkek tarafından delil olarak dayanılan ceza davası dosyası incelendiğinde kadının ve babasının erkeğin babası …….’ya yönelik “kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama” suçundan cezalandırılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikle bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı-karşı davalı erkek dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, erkeğin davasının kabulü ile boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile reddi doğru bulunmamıştır.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…