Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Komşuları Rahatsız Eden Kiracının Tahliyesi

Komşuları Rahatsız Eden Kiracının Tahliyesi

komşuları rahatsız eden kiracı nasıl tahliye edilir? Komşuları rahatsız eden kiracının tahliyesi nasıl yapılır? Komşuları rahatsız eden kiracı, ihtar çekildikten sonra tahliye davasıyla evden çıkarılabilir. Mahkeme, olayın koşullarını dikkate alarak rahatsızlık iddiasını inceleyecektir.

Komşuları Rahatsız Eden Kiracı Evden Çıkarılabilir Mi?

Komşuları rahatsız eden kiracı, evden çıkarılabilir. Ev sahibi, bu durumda kiracıya bir ihtarname gönderip durumun düzeltilmesi için en az 30 gün süre verecektir. Eğer kiracı bu süre zarfında rahatsızlık yaratan durumu gidermezse, ev sahibi komşuları rahatsız eden kiracıyı evden çıkarmak için tahliye davası açabilir ve sonrasında kiracıyı evden çıkarabilir.

Kiracıya çekilen ihtarnamede söz konusu ihlalin verilen süre içerisinde sonlandırılması gerektiği aksi durumda sözleşmeyi feshederek tahliye davası açılacağı ev sahibi tarafından kiracıya bildirilir. Kiracıya İhtarname Nasıl Çekilir isimli makalemizde ihtarname gönderilirken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ev sahipleri, komşularını rahatsız eden kiracıya karşı tahliye sürecini başlatma hakkına sahiptir. Bu durum “ev sahibi hakları” kapsamındadır. TBK 316 hükmüne göre, hangi adımların atılması gerektiği belirtilmiştir.

MADDE 316- Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür.

Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, konut ve çatılı işyeri kirasında, en az otuz gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunur. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.

Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.

Yargıtay konuya istinaden verdiği bir kararında komşuları rahatsız eden kiracının kiralık konuttan tahliye edilmesine karar vermiştir. Söz konusu olayda taşınmaz sahibinin tanıkları mevcut durumu doğrulamıştır.

Bir kiracının komşularını rahatsız etmesi durumunda, tahliye davası açılırken dikkat edilmesi gereken bir başka husus daha vardır. Kanun gereği, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren tahliye davalarında önce arabuluculuk süreci uygulanmalıdır. Arabuluculuk süreci işletilmeden tahliye davası ikame edilemez.

Tahliye davası taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde açılmalıdır. Kiralanan evde rahatsızlık veren kiracıyı tahliye etmek amacıyla açılacak davada, kiracının hangi eylemle rahatsızlık yarattığının kanıtlanması gereklidir. Tanıklar olarak komşulara başvurmak ispat açısından yararlı olacaktır.

ÖNEMLİ: Komşulara rahatsızlık veren kiracıya 30 gün süre vermenin faydasız olacağı çok açık ise ya da kiracının verdiği rahatsızlık, komşular açısından çekilmez bir hal almışsa artık bu durumda ev sahibi yazılı bir bildirimle sözleşmeyi derhal feshedip tahliye davası açma imkanına sahiptir.

Hangi rahatsızlık durumlarının bu kapsamın içine girdiği doğru bir şekilde belirlenmelidir. Yargıtay içtihatlarına bakarak ve olayın koşullarını değerlendirerek bu tespit yapılmalıdır. Karar verilmeden önce yapılacak hukuki inceleme sonucunda, kiracıya süre verme amacıyla ihtarname çekilmesi mi yoksa derhal tahliye davası açılması mı gerektiği belirlenmelidir. Bu noktada, bir uzman gayrimenkul avukatına danışmak iyi bir fikir olacaktır.

Yargıtaya Göre Komşuları Rahatsız Etme Sayılan Bazı Durumlar

Birçok örnek olay, komşulara rahatsızlık verme durumlarıyla ilgili Yargıtay kararlarına yansımıştır. Bu tür durumlar arasında kiracının fazla gürültü yapması, daireden hoş olmayan kokular gelmesi ve komşuları tehdit etmesi veya taciz etmesi gibi durumlar bulunmaktadır.

Aşağıda, komşuları rahatsız eden kiracı örneklerinden bazıları, yargıtay kararları ışığında farklı başlıklar altında açıklanmıştır.

Kiracının Gürültü Yapması

Kiracının gürültü yapması, komşuları rahatsız ettiği için tahliye sebebi oluşturmaktadır. Fakat her gürültü, kiracının tahliye edilmesi için bir gerekçe sayılmaz. Hakim, gürültünün büyüklüğü, sıklığı ve somut duruma göre tahliye sebebini belirleme yetkisine sahiptir.

Yargıtay bir kararında kiracının evinden yüksek sesle müzik açarak gecenin geç saatlerine kadar rahatsızlık vermesi nedeniyle tahliye kararı vermiştir.

Kiracının Komşularını ve Yakınlarını Taciz Etmesi

Kiracının, komşularını veya onların yakınlarını taciz etmesi, tahliye için geçerli bir sebeptir. Bu tür taciz eylemi, sözlü ya da fiziksel olarak gerçekleşebileceği gibi sarkıntılık şeklinde de ortaya çıkabilir. Bu durumda, kiracıya herhangi bir süre vermeden doğrudan yazılı bildirimle sözleşmeyi feshedip tahliye davası açma olasılığı olacaktır.

Yargıtay, konuyla ilgili verdiği kararda, kiracının sitede yaşayan diğer kişilerin çocuklarına sarkıntılık etmesini tahliye sebebi olarak kabul etmiştir.

Kiracının Kiralık Ev İçin Tadilat Yaptırmaması

Kiralık evde tadilat, tamirat vs. gibi işlemlerden bazılarını ev sahibinin, bazılarını ise kiracının yapması gerekmektedir. Eğer kiracının yapması gereken basit bir tadilat varsa ve kiracının bunu yerine getirmemesi sebebiyle komşuları zarar görüyorsa bu durum komşuları rahatsız eden bir durum olarak kabul edilir.

Bu nedenle, kiracıya durumu düzeltmesi için ihtarname çekilmeli ve belirli bir süre verilmelidir. Durum düzeltilmezse, kiracının tahliyesi için dava açılmalıdır.

Kiracının Komşuları Yaralaması

Kiracının komşusuyla yaşadığı tartışma sonucu çıkan kavga ve komşunun yaralanması, kiracının evden çıkarılması için geçerli bir sebeptir. Ek olarak, kiracının komşuyu yaralaması durumunda, ev sahibi herhangi bir süre vermeden yazılı bir bildirimle sözleşmeyi derhal sona erdirebilir ve tahliye davası açabilir.

Evin Çok Kötü Kokması

Evin kötü kokusu komşuları rahatsız edebilir. Bu sebepten dolayı, kiracı evden çıkarılabilir. Kiraya veren ev sahibi, kiracıya yazılı bir bildirimle en az 30 gün süre vererek bu rahatsızlık verici durumun sona erdirilmesini talep etmelidir. Eğer kiracı verilen bu süre içerisinde problem teşkil eden bu durumu sona erdirmezse ev sahibi sözleşmeyi sona erdirerek tahliye davası açabilir.

Yargıtay, bir kararında kiracının evinden sürekli kirli su sızması sebebiyle komşusunun evinin kötü kokması durumunu, kiracının evden tahliye edilmesi için yeterli bir sebep olarak görmüştür.

Kiracının Komşularına Hakaret ve Tehditte Bulunması

Eğer kiracı komşularına tehdit veya hakaret bulunursa, evden tahliye edilmesi için geçerli bir sebep olabilir. Kesinlikle, tehdit veya hakaret olayları komşuları rahatsız edecektir.

Yargıtay, kiracının apartmanda komşularına tehditkar cümleler kullanmasının evden kiracının tahliyesi için yeterli olduğunu belirtmiştir.

Diğer Durumlar

Yukarıda belirtilen sebeplerin yanı sıra, komşuları rahatsız eden kiracının tahliyesi için başka nedenler de somut olayda mevcut olabilir, Aşağıda, rahatsızlık hallerine örnek olarak farklı durumlar liste halinde verilmiştir.

  • Kiracının olağanın çok üstünde toz, duman ve koku çıkarması.
  • Kiracının bina anahtarlarını almayarak bina kapısını açtırmak için sürekli komşulara rahatsızlık vermesi
  • Kiracının, komşularının evcil hayvanlarına zarar vermesi.
  • Kiracının evde fuhuş yaptırması veya kumarhane işletmesi.
  • Kiracının, komşularla ortak alandaki eşyalara bilerek ve isteyerek zarar vermesi.

Eğer sayılan nedenlerden biri ya da burada belirtilmeyen bir başka neden varsa, ev sahibi gerekli prosedürleri uygulayarak kiracısını evden çıkarabilir. Gerçekten de, kiracının tahliye edilmesine imkan veren başka durumlar da olabilir.

Komşuları Rahatsız Eden Kiracının Tahliyesi Ne Kadar Sürer?

Kiracının komşuları rahatsız etmesi durumunda tahliye işlemi 6 ile 12 ay arasında sürebilir.

Ancak, rahatsızlık durumunun ispat edilmesine ve kiracının itirazlarına bağlı olarak dava süresi daha uzun bir süreye yayılabilir.

Komşuları Rahatsız Eden Kiracının Tahliyesi Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kiracının komşularını rahatsız etmesi durumunda, tahliye konusu sıkça gündeme gelebilir. Komşulara verilen rahatsızlık nedeniyle açılan tahliye davasının olumsuz sonuçlanması, dava masraflarının ev sahibi tarafından ödenmesine ve en önemlisi kiracının evden çıkartılamamasına sebep olacaktır. Böyle durumları önlemek için, konusunda uzman bir gayrimenkul avukatından yardım almak önemlidir.

Şişli Mecidiyeköy’de faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi bünyesindeki kira hukuku avukatı ile iletişim kurmak istiyorsanız sitemizde yer alan iletişim bilgilerinden avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…