Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Kiracıya İhtarname Nasıl Çekilir?

Kiracıya İhtarname Nasıl Çekilir?

Kiracıya tahliye ihtarname nasıl çekilir? Kiracıya ihtarname, ispat kolaylığı sağlaması amacıyla noter aracılığıyla gönderilir. Böylece eğer ihtarnameye ilişkin herhangi bir hususun ispat edilmesi gerekiyorsa, bu konuda sorun olmayacaktır.

Kiracıya İhtarname Nasıl Çekilir?

Kiracıya, PTT veya noter aracılığıyla yazılı bir şekilde ihtarname gönderilir. İhtarname yazarken kanuni usul, süre ve koşullara dikkat edilir. Bu şartlar ihtarnamenin gönderme nedenine göre farklılık göstermektedir.

Kiracıya ihtarname nasıl çekilir sorusuyla birlikte, ihtarname çekme yöntemi tartışılmaktadır. En sık kullanılan yöntem, noter aracılığıyla kiracıya ihtarname çekmektir. Ancak, ihtarnamenin adi yazılı bir şekilde hazırlanarak gönderilmesi de mümkündür. İhtarname göndermek için ayrıca PTT, iadeli taahhütlü posta veya APS (acele posta servisi) kullanılabilir.

İhtarname gönderim yöntemleri arasında en güvenli olanı, noterlik aracılığıyla ihtar çekmektir. İhtarname bu şekilde gönderildiğinde, gelecekteki davalarda ispat açısından büyük kolaylık sağlanacaktır. Dolayısıyla, ihtarnamenin noter kanalıyla çekilmesi önerilir, ancak zorunlu değildir.

Kiracıya İhtarname Gönderme Süreleri

Birçok farklı sebep yüzünden kiracıya ihtarname gönderilebilir. Gönderim süresi, ihtarnamenin gönderilme nedenine bağlı olarak farklılık arz etmektedir. Bu çerçevede, kiracıya nasıl ihtarname çekileceği sorusu da cevap bulmaktadır.

Aşağıda, çeşitli ihtar nedenlerine ve bu nedenlerle ilgili sürelere farklı başlıklar şeklinde bahsedilmiştir.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Süresi

Kiralanan eve ihtiyaç duyulması durumunda ihtarname nasıl çekilir? İhtiyaç sebebiyle tahliye ihtarnamesi nasıl çekilir? Bu konu genellikle kiralanmış eve ev sahibi tarafından ya da kanunda belirtilen yakınlarınca ihtiyaç duyulması durumunda ortaya çıkar. Eğer kira sözleşmesi belirli bir süreyle sınırlı ise, sürenin sonunda kiracının tahliyesi için ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılabilir.

Eğer kira sözleşmesi belirsiz süreli ise, ihtarname gönderimi son derece önemlidir. Belirsiz süreli sözleşmelerde kira dönemleri 6 aylık periyotlarla tekrarlanır. Kira dönemi bitiminden en az 3 ay önce, kiracıya ihtiyacın ortaya çıkması halinde ihtarname gönderilmesi gerekmektedir. Bu ihtardaki ihtiyacın niteliği ve aciliyeti doğru bir şekilde açıklanmalıdır.

Kiracıya gönderilecek evden tahliye talebi içeren ihtarnamenin içeriğinde tahliye istenilen zamanın belirtilmesi gerekmektedir. Davanın açılması için kiracının tahliye süresi, kira dönemi sonundan itibaren 1 aydır.

“İhtiyaç nedeniyle tahliye ihtarname örneği” yazısına göz atmanız, ihtarname içeriğini doğru hukuki zeminde doldurmanız ve ihtarnamenin uygun bir şekilde gönderilmesi konusunda size faydalı olacaktır. Bu yazıda sizlerle “İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği” paylaştık.

10 Yıllık Kiracının Tahliyesinde İhtarname Gönderme Süresi

10 yıllık kiracıya sahip ev sahipleri, “Kiracıya nasıl ihtarname çekilir?” sorusunun cevabını merak etmektedir. Eğer kira sözleşmesi belirsiz süreli ise, kira ilişkisi 10 yılı doldurunca kiracı tahliye edilebilir. Her 6 aylık kira döneminin bitiminden en az 3 ay öncesinde kiracıya tahliye nedenlerini içeren ihtarname gönderilmelidir. İhtarnamede tahliye istenilen tarih geldiğinde ise kiracıya karşı tahliye davası açılabilir.
Eğer kira sözleşmesi belirli bir süreyle yapılmışsa, bu sürenin dolması ve ardından 10 uzama yılının geçmesi gereklidir. Taşınmaz sahibi, bundan sonraki herhangi bir uzama yılının bitiminden en az 3 ay önceden bildirim yaparak tahliye davası açabilir. Konu hakkında daha detaylı bilgi için “10 Yıllık Kiracının Tahliyesi” adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Kiracının Kira Bedelini Ödememesi Nedeniyle Gönderilecek İhtarname Süresi

Kiracının kirayı ödememesi, geç ödemesi ya da eksik ödemesi durumunda kiracının tahliyesi mümkündür. Ancak kiracıya bu yönde bir ihtarname gönderilmesi gerekmektedir. Kira bedelini ödemeyen kiracıya çekilen ihtarnamede eksik kira bedelinin ödenmesi için kiracıya en az 30 gün süre verilmelidir. Sürecin işlevselliğini de göz önünde bulundurarak, ihtarnameyi mümkün olan en kısa sürede göndermek ev sahibinin çıkarınadır.

Eğer kiracı, aynı kira yılı içinde iki farklı aya ait kira bedelini ödemez ve kiracıya ayrı ayrı ihtarname gönderilirse, kiracı ilgili bedeli ödese bile tahliye edilebilir. Ev sahibinin buna dayanarak kiracıyı tahliye edebilmesi için kira dönemi sonundan itibaren 1 ay içerisinde dava açması gerekmektedir. Konunun ayrıntıları”İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye” başlıklı yazımızda incelenmiştir.

Kiracıya gönderilen ihtarların haklı olması ve kiracıya kanuni süre verilmesi çok önemlidir. İhtarlardan birinin bile haksız olması durumunda iki haklı ihtar ile tahliye ihtimali ortadan kalkar. Bu noktada sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanması için tecrübeli bir kira hukuku avukatına danışmanız faydalı olacaktır.

Yeni Ev Sahibinin Kiracıyı Tahliyesinde İhtarname Gönderme Süresi

Yeni ev sahipleri için de önemli olan bir konu olan “Kiracıya ihtarname nasıl çekilir?” sorusu önemli bir husustur. Eğer yeni bir ev sahibi, satın aldığı evde oturan kiracıyı tahliye etmek istiyorsa, evi satın aldıktan sonra geçen ilk ay içerisinde kiracıya bir ihtarname göndermeli. Eve olan ihtiyaç, ilgili ihtarnamede öne sürülmelidir. Evi edindikten 6 ay geçtikten sonra tahliye davası açma hakkı doğacaktır.

Yeni ev sahibi, kiracıya göndereceği ihtarnamede, eve olan ihtiyacını uygun hukuki zeminde dile getirmelidir. Ayrıca, gönderim sürelerini de dikkate almalıdır. Aksi durumda gerçek bir ihtiyaç olmasına rağmen kiracı tahliyesi gerçekleşmeyebilir. ‘Yeni Malik Tahliye İhtarname Örneği‘ adlı makalemizde konuyla ilgili ihtarname örneğine erişebilirsiniz.

Kira Artışı Nedeniyle Gönderilecek İhtarname Süresi

Kira ilişkisindeki taraflar, kendi aralarında kira artış oranını belirleme hakkına sahiptirler. Ancak, kira artışı oranı, yenileme ayındaki TÜFE oranını aşamaz. Eğer bir evin kira ilişkisi 5 yılını tamamlamışsa ve kira bedeli, benzer evlerin kira bedellerinin altında ise, bu durumda kira tespit davası açılabilir. Kira tespit davasında mahkeme TÜFE oranına bağlı olmadan yeni kira bedelini tespit edebilir.

Kira artışına ilişkin kira artış ihtarnamesi, kira döneminin başlamasından en az 30 gün önce kiracıya gönderilmelidir. Bu ihtarnamede, talep edilen yeni kira bedeli miktarı da belirtilmelidir. Bu durumda hakim tarafından kira bedeli belirlenecek ve yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olacaktır. Bu sebeple, ihtarnamenin gönderim süresi büyük önem taşımaktadır.

Diğer İhtarname Gönderim Süreleri

Kiracıya nasıl ihtarname gönderilir sorusuyla birlikte ihtarname gönderme nedenleri de gündeme gelmektedir. Kiracıya birçok farklı nedenden dolayı ihtarname gönderilebilir. Bu nedenler yukarıdakilerle sınırlı değildir. TBK kapsamında kiracının tahliyesini mümkün kılan tüm durumlar “Kiracı Tahliyesi – Kiracıyı Çıkarmak” yazımızda anlatılmıştır. Bu nedenle bu konuyla ilgili olarak makaleyi okumanız faydalı olacaktır.

İhtarname Sonrası Süreç

Kiracıya nasıl ihtarda bulunulacağı yanında ihtar sonrasında ne yapılacağı sorusu da önem arz etmektedir. İhtarnamenin kiracıya gönderilmesinin ardından ilk aşamada ihtarnamede belirtilen hususların yerine getirileceği varsayılır. Kanunen ihtar yapıldıktan sonra dava açmak için süre tanınmışsa o süreyi beklenir ve ihtar edilen hususun yerine getirilmemesinden sonra dava açılır. İhtarname ile aynı zamanda bir bildirimde bulunulması ya da bir durumun haber verilmesi gerekiyorsa bu da gerçekleştirilebilir.

Bir ihtarname gönderildikten sonraki süreç aslında ihtarnamenin neden gönderildiğine bağlı olarak farklılık arz etmektedir. Bu nedenle ihtarnamenin gönderilme nedeni oldukça önemlidir.

Kiracı İhtarnameyi Almazsa Ne Olur?

Kiracıya ihtarname nasıl gönderilir? Kiracının ihtarnameyi almaması halinde, tebliğ memuru o yerin muhtarına ya da ihtiyar heyeti azalarından birine yahut zabıtaya evrakı imza karşılığında teslim eder. Ayrıca kiracının evinin kapısına teslimat adresinin bulunduğu bir ihbarnameyi yapıştırır. İhbarın kapıya yapıştırılma tarihi, Tebligat Kanunu 21. madde uyarınca tebliğ tarihi sayılır ve tebligat yapılmış sayılır.

Kiracıya İhtarname Nasıl Çekilir Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kiracıya nasıl ihtarda bulunulur sorusunun cevabı çeşitli detayları içermektedir. İhtarnamenin doğru zamanda ve doğru şekilde yapılmaması halinde tahliye gecikecek veya gerçekleşmeyecektir. Ayrıca çeşitli masraflara ve zaman kaybına da neden olacaktır. İhtarname ve sonraki süreçte sorun yaşamamak için alanında uzman bir kira hukuku avukatının desteğini almanızda fayda var.

Şişli Mecidiyeköy’de faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi bünyesindeki kira hukuku avukatı ile iletişim kurmak istiyorsanız sitemizde yer alan iletişim bilgilerinden avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…