Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Kiracıya İhtarname Çekildikten Sonraki Süreç

Kiracıya İhtarname Çekildikten Sonraki Süreç

Kiracıya ihtarname çekildikten sonraki süreç bu makalemizin konusunu oluşturmaktadır. Kiracıya ihtarname gönderildikten sonra yapılması gerekenler, ihtarnamenin gönderilme sebebine bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle, atılması gereken adımlar ihtarnamenin gönderilme sebebine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Kiracıya İhtarname Çekildikten Sonraki Süreçte Ne Yapılmalıdır?

Kiracıya ihtarname gönderildikten sonra kanunda belirlenen adımların takip edilmesi gerekmektedir. Öncelikle duruma göre ihtarname gönderildikten sonra belirli bir süre beklenmesi ve dava açılması gibi çeşitli adımların atılması gerekebilir.

LÜTFEN DİKKAT: Kiracıya ihtarname gönderildikten sonra yapılması gerekenler konusunda, ihtarnamenin zamanında nasıl hazırlandığı ve içeriğinin nasıl doldurulduğu çok önemlidir. Bu nedenle, henüz kiracıya ihtarname çekmemiş olan kişilerin “Kiracıya Nasıl İhtarname Çekilir” yazımıza bir göz atmaları faydalı olacaktır.

Aşağıda, 6098 sayılı TBK’ya göre kira sözleşmesinde kiracıya ihtarname gönderilmesine sebep olabilecek durumlar ve ihtarname sonrası atılması gereken adımlar açıklanmıştır.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davasında İhtarname Çektikten Sonra Ne Yapılır?

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası için kiracıya ihtarname gönderildikten sonra, kira sözleşmesinin belirli veya belirsiz süreli olmasına göre, tahliye süreci şekillenir. Eğer kira sözleşmesi belirli bir süre için yapılmışsa, süre sonunda kira kontratını sona erdirmek için tahliye davası açılabilir.

Eğer kira sözleşmesi belirsiz süreli ise, her altı ay bir kira dönemi olarak kabul edilir.Kiracıya 6 aylık kira döneminin bitiminden en az 3 ay öncesinden ihtar çekilmelidir. Bu ihtarnamede kiracıya tahliye için bir tarih belirtilmeli ve belirlenen tarihten itibaren bir ay içinde dava açılmalıdır. Kiracıya ihtarname gönderdikten sonra belirtilen sürelere dikkat edilmelidir.

İhtiyaç sebebiyle tahliye davasıyla ilgili ihtarname ve dava süreci detayları, “İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası” yazımızda açıklanmıştır.

10 Yıllık Kiracının Tahliyesinde Kiracıya İhtarname Çektikten Sonra Ne Yapılır?

10 yıllık kiracının tahliye edilmesi için gönderilecek ihtarnamede, ihtarname gönderme süreleri ve prosedürü, kira sözleşmesinin belirli veya belirsiz süreli olmasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Eğer kira sözleşmesi belirli süreli ise, sözleşmede belirlenen süre sona erdikten sonra bu sürenin üzerine en az 10 yıl daha geçmiş olmalıdır. Bu 10 yılı takip eden her uzama yılının bitiş tarihinden en az 3 ay öncesinden kiracıya ihtarname çekilmelidir. İhtarname çekildikten sonra kira döneminin sonunda kiracıya karşı tahliye davası açılabilecektir.

Eğer kira sözleşmesi belirsiz süreli ise, başlangıçtan itibaren 10 yılın sonunda süre tamamlanmış olur. Bu süreyi takip eden her 6 aylık kira döneminin bitişinden en az 3 ay önce kiracıya ihtarname çekilmelidir. Bu ihtarnamede kiracıya tahliye tarihi verilmelidir. Artık bundan sonraki süreçte verilen tahliye tarihi beklenmelidir. Sürenin bitmesi ile artık kiracıya tahliye davası açılabilir. Usuli işlemlerde hata yapmamak için uzman bir gayrimenkul avukatına başvurmanızda fayda var.

10 yıllık kiracının tahliyesi süreci ve ihtarname öncesinde ve sonrasında üzerinde durulması gereken noktalar, “10 Yıllık Kiracının Tahliyesi” makalemizde ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.

Kira Ödemeyen Kiracıya İhtarname Çekildikten Sonraki Süreç

Kira bedelini ödemeyen kiracıya kira bedelini ödemesi için en az 30 gün süre verilerek ihtarname gönderilmelidir, kira bedelini ödemesi için. Kiracıya ihtar çekildikten sonra, 30 günlük sürenin dolmasını beklemek gerekmektedir. Eğer kiracı bu süre içinde ödeme yaparsa sorun ortadan kalkacaktır. Kiracı bu süre içinde ödeme yapmazsa, artık tahliye davası açma hakkı doğar.

Kiracıların kirasını ödememesi durumunda atılması gereken adımlar ve kiracının çıkarılmasıyla ilgili detaylar, “Kira Ödemeyen Kiracının Tahliyesi” makalemizde bulunmaktadır. İlgili makalemizde, tahliye talepli icra takibi yoluyla kiracının nasıl tahliye edileceği anlatılmıştır.

İki Haklı İhtar ile Tahliyede Kiracıya İkinci Gönderildikten Sonra Ne Yapılır?

Eğer aynı kira yılında bulunan iki farklı aya ait kiracıya farklı ihtarlar gönderildiyse ve kiracı bu ihtarlarda belirtilen süre içinde ödemeyi yapmış olsa bile yine de tahliye edilebilir. Bu nedenle, kiracıya ikinci ihtar gönderildikten sonra en az 30 gün süre verilerek bu sürenin dolması beklenmelidir.

Eğer kiracı borcunu verilen süre içinde öderse, ikinci ihtar da gerçekleşmiş olur. Artık bu durumda kira dönem sonu beklenmelidir.Kira döneminin sonundan itibaren 1 ay içinde, iki haklı ihtarın varlığına dayanarak tahliye davası açabilir.

Tahliye için iki haklı ihtar gönderilmelidir ve bu ihtarların haklı gerekçelere dayanması gerekmektedir. Bu durumun nasıl belirlendiği ve sürecin nasıl işlediği “İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye” yazımızda açıklanmıştır.

Yeni Ev Sahibinin Açacağı Tahliye Davasında Kiracıya İhtarname Çekildikten Sonra Ne Yapılır?

Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliye etmek istemesi halinde, dairenin satın alınmasından itibaren 1 ay içerisinde kiracıya bildirimde bulunulması gerekmektedir. Kiracıya ihtarnamenin gönderilmesinden sonra dairenin satın alındığı tarihten itibaren 6 ay beklenmesi gerekmektedir. Kiracının 6 ay sonunda evden çıkmaması halinde artık tahliye davası açılabilmesi mümkündür.

Kiracıya Kira Tespit Davası İçin İhtarname Çekildikten Sonra Ne Yapılır?

Kiracıya kira tespit davası açma kararı alındığında, yeni kira döneminin başlangıcından en az 30 gün önce kiracıya ihtar çekilmeli veya dava bu süre içinde açılmalıdır. Aksi takdirde mahkemece belirlenen kira bedeli bir sonraki kira yılından itibaren geçerli olacaktır. Kiracıya ihtar gönderildikten sonra ev sahibinin uygun bir süre beklemesi ve kira bedelinin tespiti için dava açması gerekmektedir.

Kira tespit davası sürecinde ihtarname gönderimi sonrasında izlenecek adımlar ve sürecin takibi “Kira Tespit Davası” yazımızda detaylı olarak anlatılmıştır.

Eve Zarar Veren Kiracıya İhtarname Çekildikten Sonraki Süreç

Eve zarar veren kiracıya ihtar çekilerek zararın giderilmesi ve durumun eski haline getirilmesi için en az 30 günlük süre verilmesi gerekmektedir. Kiracıya ihtarname çekildikten sonra, verilen süre doluncaya kadar beklenmelidir. Eğer süre dolmasına rağmen durum düzeltilmemişse, kiracının tahliyesi ve zararın tazmini için dava açılabilir.

Kiracıların eve zarar vermesi durumunda alınması gereken adımlar ve ihtarname sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar “Eve Zarar Veren Kiracı” başlıklı yazımızda detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Komşuları Rahatsız Eden Kiracıya İhtarname Gönderildikten Sonra Ne Yapılır?

Komşuları rahatsız eden kiracıya ihtarname gönderilir ve rahatsızlık durumunun giderilmesi için en az 30 gün süre verilir. Kiracıya ihtarname gönderildikten sonra ev sahibi ilk olarak kiracıya verdiği sürenin dolmasını beklemelidir. Eğer süre dolmuşsa ve rahatsızlık durumu hala devam ediyorsa, artık ev sahibi kiracıyı dava etme hakkına sahiptir.

Komşuları rahatsız eden kiracıya karşı ihtarname sonrasında ve dava sürecinde dikkat edilmesi gereken konular “Komşuları Rahatsız Eden Kiracının Tahliyesi” başlıklı yazımızda ele alınmıştır.

Diğer Durumlarda Kiracıya İhtarname Çekildikten Sonraki Süreç

Kiracıya çeşitli sebeplerden dolayı ihtarname çekilmiş olabilir. Eğer ihtar sebebine bağlı olarak belirlenen bir süre varsa, bu süre beklenmelidir; dava açılması gerekiyorsa dava açılmalıdır; diğer usul işlemlerinin yerine getirilmesi gerekiyorsa öngörülen bu işlemler yerine getirilmelidir. İhtar gönderim nedenine göre atılması gereken adımlar belirleneceği için, durumun doğru bir şekilde tespit edilmesi önemlidir. Bu aşamada bütün tahliye sebeplerinin açıklandığı “Kiracı Tahliyesi – Kiracıyı Çıkarma” başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz.

Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kiracıya ihtarname çekildikten sonra yapılması gereken işlemlere dikkat edilmelidir. Eğer bunlarda bir eksiklik veya yanlışlık varsa, ihtarname amacına ulaşamayacaktır. Bu nedenle, ihtarnameden sonraki sürecin de dikkatle takip edilmesi gerekmektedir. Bu işlemler tesis edilirken uzman bir gayrimenkul avukatına danışarak hareket etmek faydalı olacaktır.

Şişli Mecidiyeköy’de faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi bünyesindeki kira hukuku avukatı ile iletişim kurmak istiyorsanız sitemizde yer alan iletişim bilgilerinden avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…