Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Borcun Ödenmesi İçin İhtarname

Borcun Ödenmesi İçin İhtarname

Borcun Ödenmesi İçin İhtarname Örneği yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. İhtarnamenin yanlış bir şekilde yazılması ve yanlış ihtarlarda bulunulması, taraflar için geri dönüşü olmayan zararların doğmasına neden olabilir. Bu sebeple, ihtarname yazımı ciddi bir uzmanlık ve hukuk bilgisini gerektirir. İhtarname oluşturulurken net ve anlaşılır bir dil kullanılmalı, ihtarın konusu açıkça belirtilmeli ve muhatabın kimlik bilgileri net bir şekilde yer almalıdır. Ayrıca, ihtarnamede delil niteliği taşıyan tüm unsurlar eksiksiz bir şekilde dile getirilmelidir. Doğru şekilde hazırlanan bir ihtarnamenin, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların adil bir şekilde çözülmesine katkı sağlayacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle, ihtarname sürecine özen göstermek ve profesyonel destek almak büyük önem taşır. Makalemizde İhtarname Örneği sunduk. Her somut olayın detaylı bir şekilde incelenmesi ve özel ihtiyaçlara uygun bir ihtarname hazırlanması hukuki sürecin doğru şekilde ilerlemesi için oldukça önemlidir.

Borçluya ihtarname nasıl çekilir? Bu hususta avukatlar meslekleri gereği daha teferruatlı bilgilere sahiptirler. Bu sebeple ihtarname keşide edilirken uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir ihtarname hazırlanmalıdır.

Borcun ödenmesi amacıyla gönderilecek ihtarnameye ilişkin metni hazırlanırken ihtarın konusuna göre Borcun Ödenmesi İçin İhtarname Örneği şeklinde hazır şablon şeklindeki  ihtarnamelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanacak içerikler ile de ihtar çekilebilir.

Borcun Ödenmesi İhtarnamesi hazırlanırken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu hususların titizlikle göz önünde bulundurulması durumunda hazırlanan ihtarname, yasal sürecin hızlı ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK ve Av. Nur BAŞTÜRK müvekkillerimize son derece profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. Borcun Ödenmesi İçin İhtarname ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz Avukata Sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

Borcunu Ödemeyen Borçluya Çekilecek İhtarname Örneği

İHTAR EDEN :

VEKİLİ:

KARŞI TARAF:

KONU : Bakiye … TL alacağın tarafımıza ödenmesi ihtarıdır.

AÇIKLAMA:

… Telekomünikasyon San ve Tic Ltd Şti’ne  bakiye … TL tutarında alacağımızın bulunması nedeni ile işbu uyarı ihtarnamesini tarafınıza gönderme zorunluluğu hasıl olmuştur. Yukarıda yazılı toplam … TL tutarındaki borcunuzu en geç 15 (onbeş) gün içerisinde ödemeniz gerektiğini bildiririz.

Aksi takdirde kat tarihi itibariyle temerrüde düşmüş sayılacağınızı ve hakkınızda yasal takibe başlanacağını, bu sebeple anaparaya temerrüt tarihinden (kat tarihinden) itibaren işleyecek yılık temerrüt faizi ile birlikte her türlü vergi, harç, masraf ve sair nedenlerden oluşacak toplam tutardan sorumlu olacağınızı fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla ihtaren bildiririz.

İhtar Eden Vekili

Av. Tolga ÇELİK & Av. M. Nur BAŞTÜRK

Sayın Noter; Üç nüshadan ibaret olan ihtarnamenin bir nüshasının muhataba hızlı tebligat ile tebliğini, bir nüshasının tebliğ şerhiyle tarafımıza iadesini ve bir nüshanın da dairenizde saklanmasını, saygıyla arz ederim. 24.04.2024

 

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…