Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Eşin Ailesine Saygısızlık

Eşin Ailesine Saygısızlık

Eşin ailesine saygısızlık boşanma sebebi midir? Kaynanayı istemeyen gelin kusurlu mudur? Karı koca, birbirlerinin ve çocuklarının yanında eşinin ailesi ile ilişkilerini makul ölçüde tutmak zorundadırlar. Yargıtay eşinin ailesine gerçekleştirilen birtakım davranışları boşanma sebebi kabul ederek bu davranışları gerçekleştiren eşlerin kusurlu olduğu yönünde kararlar vermiştir. Eşin ailesine saygısızlık yargıtay tarafından boşanma sebebi olarak kabul edilmiş ve bu eylemde bulunan eş kusuru sayılmıştır. Bu anlamda:

  • Eşinin ailesinin eve gelmesini istememek,
  • Eşinin ailesini evden kovmak,
  • Eşinin ailesine kötü davranmak,
  • Eşinin ailesini aşağılamak
  • Eşinin ailesini hor görmek

şeklindeki davranışlar evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olabilecek kusurlu davranışlardır. Fakat önemle belirtmekte fayda var ki eşinin ailesi ile yaşanan ilişkilerin makul ölçüyü aşması durumu diğer eş için dayanılmaz bir noktaya ulaştığında, ilgili eşe bu durumda kusur yüklenemez. Aile ilişkileri, mutlu ve sağlıklı bir evliliğin önemli bir unsuru olsa da, sınırların aşılması ve aşırı müdahale durumunda sorunlar ortaya çıkabilir. Bu tür durumlarda, taraflar arasında anlayış ve saygı çerçevesinde iletişim kurulması önemlidir. Eşler arasındaki ilişkide denge ve uyumun sağlanabilmesi için aile fertleriyle olan ilişkilerin dengeli bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Örneğin, eşlerden birinin ailesinin bağımsız yaşadığı konutları olmasına rağmen kararında olmaksızın uzun bir süre çiftin evinde konaklaması durumunda, ilgili eşin şikayet etmesi oldukça doğaldır. Artık bu durumda bu durumdan şikayet eden eşe, şikayet etme eylemi kusur olarak yüklenemez.

Eşin Ailesine Saygısızlık Yargıtay Kararları

Eşinin Ailesine Hakaret Etmek

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 26.11.2018 Tarih 2017/3608 E. 2018/13449 K. sayılı kararında şu sonuca yer verilmiştir. Mahkemece davacı-karşı davalı kadının davasının kabulüyle, davalı-karşı davacı erkeğin davasının reddine karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; davacı-karşı davalı kadının birlik görevlerini ihmal ettiği, eşinin ailesine yeterli saygıyı göstermediği, davalı-karşı davacı erkeğin babasına “Sen yobazsın” demek suretiyle hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı-karşı davacı erkek de dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davalı-karşı davacı erkeğin boşanma davasının da kabulü (TMK m. 166/2) ile boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile erkeğin davasının reddi doğru bulunmamıştır. Ancak bu yön temyiz edilmediğinden bozma nedeni yapılmamış, yanlışlığa değinilmekle yetinilmiştir.

Kayınvalideye Hakaret Etmek – Kayınvalideyi Evden Kovmak

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 04.10.2018 Tarih 2016/23703 E. 2018/10651 K. sayılı kararında şu sonuca yer verilmiştir. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerle davalı-davacı kadının erkeğin annesine defol, s.. ol git diyerek evden kovduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı-davalı erkek dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile erkeğin boşanma davasının reddi doğru bulunmamıştır.

Kayınvalideyi Evden Kovmak 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 15.10.2018 Tarih 2016/24525E. 2018/10998K. sayılı kararında şu sonuca yer verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda; mahkemece davacı-karşı davalı erkeğe kusur olarak yüklenilen sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği vakıasına davalı-karşı davacı kadın tarafından dayanılmadığı, dayanılmayan vakıaların diğer eşe kusur olarak yüklenemeyeceği, ancak davacı-karşı davalı erkeğin mahkemece belirlenen ve gerçekleşen kusurlarına karşılık, davalı-karşı davacı kadının da eşinin annesini ortak konuttan kovduğu, eşine küçük düşürücü davranışlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında davacı-karşı davalı erkek için de evlilik birliğini temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan bırakmayacak nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Gerçekleşen bu olaylar karşısında davacı-karşı davalı erkek dava açmakta haklıdır. O halde, davacı-karşı erkeğin de boşanma davasının kabulü ile boşanmaya karar verilmesi gerektiği yerde yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiştir.

Eşinin Ailesine Beddua Etmek – Eşinin Ailesine İftira Atmak

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 02.10.2018 Tarih 2016/23011 E. 2018/10355 K. sayılı kararında şu sonuca yer verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; mahkemece davacı erkeğe yüklenen kusurlu davranışlardan olan tehdit eyleminin, mevcut delil durumuna göre ispatlanamadığı, bu nedenle erkeğe tehdit vakıasının kusur olarak isnad edilmeyeceği, ne var ki davacı erkeğe yüklenen ve gerçekleşen diğer kusurlu davranışlar yanında, davalı kadının da, davacının aile fertlerine beddua ettiği, onlara iftira attığı, en son yaşanan olayda da o sırada hasta olan çocuğu, olaya tanık komşuların ve erkeğin aile fertlerinin ısrarlarına rağmen ortak hane de bırakarak evini terkettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

İstanbul Mecidiyeköy’de aile hukuku alanında faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi İstanbul boşanma avukatı olarak müvekkillerine aile hukuku alanında hizmet vermektedir. Boşanma avukatlarımız Av. Tolga Çelik’e ve Av. Nur Baştürk’e avukata soru sor kısmından sorularını yönlendirebilir ya da iletişim sayfamızdan kendilerine ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…