Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Araç Kira Bedeli Ödenmesi İçin İhtarname Örneği

Araç Kira Bedeli Ödenmesi İçin İhtarname Örneği

Araç Kira Bedeli Ödenmesi İçin İhtarname Örneği yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. İhtarnamenin yanlış bir şekilde yazılması ve yanlış ihtarlarda bulunulması, taraflar için geri dönüşü olmayan zararların doğmasına neden olabilir. Bu sebeple, ihtarname yazımı ciddi bir uzmanlık ve hukuk bilgisini gerektirir. İhtarname oluşturulurken net ve anlaşılır bir dil kullanılmalı, ihtarın konusu açıkça belirtilmeli ve muhatabın kimlik bilgileri net bir şekilde yer almalıdır. Ayrıca, ihtarnamede delil niteliği taşıyan tüm unsurlar eksiksiz bir şekilde dile getirilmelidir. Doğru şekilde hazırlanan bir ihtarnamenin, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların adil bir şekilde çözülmesine katkı sağlayacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle, ihtarname sürecine özen göstermek ve profesyonel destek almak büyük önem taşır. Makalemizde İhtarname Örneği sunduk. Her somut olayın detaylı bir şekilde incelenmesi ve özel ihtiyaçlara uygun bir ihtarname hazırlanması hukuki sürecin doğru şekilde ilerlemesi için oldukça önemlidir.

Araç Kira Bedeli Ödenmesi İçin İhtarname nasıl çekilir? Bu hususta avukatlar meslekleri gereği daha teferruatlı bilgilere sahiptirler. Bu sebeple ihtarname keşide edilirken uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir ihtarname hazırlanmalıdır.

Araç Kira Bedeli Ödenmesi amacıyla gönderilecek ihtarnameye ilişkin metin hazırlanırken ihtarın konusuna göre Araç Kira Bedelinin Ödenmesi İçin İhtarname Örneği şeklinde hazır şablon şeklindeki ihtarnamelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanacak içerikler ile de ihtar çekilebilir.

Araç Kira Bedeli Ödenmesi İhtarnamesi hazırlanırken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu hususların titizlikle göz önünde bulundurulması durumunda hazırlanan ihtarname, yasal sürecin hızlı ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır.  Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK ve Av. Nur BAŞTÜRK müvekkillerimize son derece profesyonel olarak hizmet vermektedir. Araç Kira Bedelinin Ödenmesi İhtarnamesi ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz Avukata Sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz

Araç Kirasının Ödenmesi İçin İhtarname Örneği

İHTARNAME

İHTAR EDEN      :
VEKİLİ                  :
ADRES                  :
MUHATAP          :
ADRES                 :
KONU                   : Araç Kira Bedelinin Ödenmesi Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR:

Tarafınız ile müvekkil şirket arasında … Noterliğinin … tarihli ve … Yevmiye Numaralı sözleşmesi akdedilmiştir. İşbu sözleşme ile müvekkil şirkete ait olan … plakalı aracı kiracı olarak kullanmaktasınız. Kira sözleşmesinin 5. maddesine göre kira bedeli olan … TL’nin her ayın 10’u ile 15’i arası ödenmesi gerekmektedir. Fakat; Mayıs 2024 kira bedeli olan … TL ile Nisan 2024 kira bedeli olan … TL bugüne kadar müvekkil şirkete ödenmemiş olup; bu durum kira sözleşmesine aykırılık teşkil etmektedir.

İşbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren; söz konusu kira bedellerinin …/…/… tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte 7 gün içerisinde müvekkil şirkete ödenmesini, ihtar konusu araçta meydana gelen olası zararların tarafınızca giderilmesini, kira bedellerine ilişkin ödemelerin zamanında yapılmasını ödemelerin vadesinde gerçekleştirilmemesi durumunda müvekkil şirket ile aranızda akdedilen kira sözleşmesinin feshedilebileceği ve aleyhinizde yasal yollara başvurulacağı, kira sözleşmesinin feshi halinde ise; aracı tarafınıza teslim edilen haliyle tam ve eksiksiz olarak iade etmeniz hususlarını ihtaren bildiririz. 25.04.2024

İhtar Eden Vekili
Adı ve Soyadı
İmza

Sayın Noter, üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa hızlı tebligat ile tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını arz ve talep ederim.25.04.2024

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…