Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Babalık Davası Dilekçe Örneği

Babalık Davası Dilekçe Örneği

Babalık Davası Dilekçe Örneği

Babalık davası dilekçe örneği yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Dava dilekçesinin yanlış yazılması, yanlış taleplerde bulunulması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Dava dilekçesinin yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. Dava dilekçesi hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı dava konusu ve davacının kimlik bilgileri ile birlikte delil gibi olguların da yerine getirilerek yazılması gerekmektedir. Makalemizde babalık davası dilekçe örneği sunduk. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre dilekçe hazırlanmalıdır. 

Babalık davası dilekçe örneği nasıl yazılır konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla dava dilekçesi hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir dilekçe hazırlanmalıdır.

Babalık davası için ilişkin dilekçe metni hazırlanırken davanın konusuna göre babalık davası dilekçe örneği şeklinde taslak olarak bulunabilen dilekçelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de mahkemelere başvuru yapılabilmektedir.

Babalık davası dilekçesi hazırlanırken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde dava süreci hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK müvekkillerimize son derece profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. Babalık davası ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz avukata sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

ADRES :

VEKİLLERİ : Av. Tolga ÇELİK & Av. M. Nur BAŞTÜRK

DAVALI :

ADRES :

KONU : Soybağının tespiti (babalık davası) talebimizi içerir dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR:

İşbu dilekçe ile müvekkilin talebi doğrultusunda davacı ile davalı arasında soybağının kurulması talebimizi mahkemeye sunuyoruz. Bahis konusu uyuşmazlığa ilişkin açıklamalarımız aşağıdaki gibidir.

Müvekkilin doğumundan önce müvekkilin annesi ve davalı 1982 tarihinde tanışmışlar ve uzun bir birliktelik yaşamışlar. Bu birliktelik yakın çevreleri tarafından da bilinmektedir. Bu duygusal birliktelikleri devam etmiş ve bu süreçte cinsel birliktelik yaşanmıştır. Müvekkilin annesi yaşanan bu cinsel birliktelikten hamile kalmış 16.02.1991 yılında Galata Kulesi Belediye Hastanesi’nde müvekkil dünyaya gelmiştir. Müvekkilin dünyaya gelmesinden 2 yıl sonra müvekkilin annesi ile davalının birliktelikleri son bulmuştur. Bu süreçle ilgili tanık anlatımları önem arz etmekte olup tanık listesi sayın mahkemenize bildirilecektir.

Yukarıda izahatını yaptığımız üzere evlilik dışı birliktelikten müvekkil dünyaya gelmiştir. TMK Madde 282 “Çocuk ile ana arasında soy bağı doğumla kurulur.” uyarınca müvekkil ile annesi arasında soy bağı kurulmuştur. Müvekkilin annesi davalı ile belirli periyotlarda müvekkile kimlik çıkarılması ve müvekkili tanıması noktasında görüşmeler yapsa da söz konusu görüşmeler davalıca kendisinin baba olduğu kabul edilmesine rağmen reddedilmiştir. Müvekkil 12 yaşına kadar kimliksiz şekilde mağduriyetlerle hayatını sürdürmüştür. 12 yaşında ise daha fazla mağduriyet yaşamaması için müvekkilin annesi beyan üzerine vefat etmiş eşinin ismini kimliğe baba olarak yazdırarak müvekkili kendi nüfusuna kaydettirmiştir. Müvekkilin halihazırda hiçbir baba ile soy bağı ilişkisi bulunmamaktadır.

Müvekkilin annesi ile yaşamış olduğu birlikteliğin sorumluluklarına katlanmak yerine müvekkilin annesini ve müvekkili terk etmeyi tercih eden davalı, müvekkili derin bir üzüntü ve kedere sevk ettiği gibi ayrıca gebelik ve doğum sırasında da anneyi yalnız bırakarak, doğmuş çocuğuna sahip çıkmayarak bu elem ve ızdırabın artmasına sebebiyet vermiştir.

Davalının müvekkilin babası olduğunun tespit edilmesi için babadan alınan örnekler üzerinden Adli Tıp Kurumu’nca tıbbı inceleme raporunun oluşturulmasını talep ederiz.

Müvekkilin babası ile soybağı bugüne kadar kurulmamıştır. Bu durumda soybağının kurulması için işbu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER : Nüfus kayıtları, hastane kayıtları, tanık, bilirkişi incelemesi, yemin, DNA testi, tıbbi inceleme raporu ve ilgili her türlü delil.

Karşı tarafça sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız.

HUKUKİ SEBEPLER :Türk Medeni Kanunu Madde 282 /2, 301,303 ve ilgili mevzuat.

NETİCE-İ TALEP :

Yukarıda açıklanan ve sayın mahkemenizce re’sen dikkate alınacak nedenlerle;

Haklı davamızın KABULÜNE

Müvekkilin davalının çocuğu olduğunun tespiti ile davalı ile arasında SOYBAĞININ KURULMASINA

Her türlü yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

Davacı Vekili
Av. Tolga ÇELİK & Av. M. Nur BAŞTÜRK

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…