Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Avukatlık Ücretinin Ödenmesi İhtarnamesi

Avukatlık Ücretinin Ödenmesi İhtarnamesi

Bu makalemizde sizlere avukatlık ücretinin ödenmesi ihtarnamesi hakkında bilgilendirmede bulunacağız. Avukatlık hizmetlerinden yararlanan ancak avukatlık ücretini ödemeyen müvekkiller hukuki anlamda birtakım hukuki prosedürlerle karşı karşıya kalabilirler. Böyle durumlarda avukat, hakkını aramak amacıyla yasal yollara başvurabilmektedir. Bu nedenle, avukatlık hizmetlerinden faydalanan kişilerin ödemelerini düzenli olarak yapmaları önemlidir. Hukuki süreçte taraflar arasında yaşanabilecek uyuşmazlıkların önüne geçmek adına ödemelerin zamanında ve eksiksiz bir şekilde yapılması, hem müvekkilin haklarını koruyacak hem de avukatın profesyonel çalışma düzenini sürdürmesine olanak sağlayacaktır. Bu sebeple, avukatlık hizmetlerinden yararlanan herkesin ödemelerini vaktinde yapması hukuki sürecin verimli ve etkin bir şekilde ilerlemesine katkı sağlayacaktır.

Vekalet ücretini ödemeyen müvekkile icra takibi yapmadan önce ödemeyi gerçekleştirmesi yönünde ihtarname çekilebilir. Avukatlık ücretini ödemeyen müvekkil hakkında avukatlık ücretinin ödenmesi için ihtarname noter aracılığıyla gönderilebilir. Noter aracılığıyla ihtarname göndermek, hukuki süreçlerde önemli bir adımdır. Noter tasdikli ihtarname, resmi bir belge olup karşı tarafa noter aracılığıyla iletilmektedir.

Avukatlık Ücretinin Ödenmesi İhtarnamesi nasıl çekilir? Bu hususta avukatlar meslekleri gereği daha teferruatlı bilgilere sahiptirler. Bu sebeple ihtarname keşide edilirken uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir ihtarname hazırlanmalıdır. Avukatlık Ücretinin Ödenmesi İhtarnamesi metni hazırlanırken ihtarın konusuna göre Avukatlık Ücretinin Ödenmesi İhtarnamesi Örneği şeklinde hazır şablon şeklindeki ihtarnamelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanacak içerikler ile de ihtar çekilebilir.

Avukatlık Ücretinin Ödenmesi İhtarnamesi hazırlanırken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu hususların titizlikle göz önünde bulundurulması durumunda hazırlanan ihtarname, yasal sürecin hızlı ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK ve Av. Nur BAŞTÜRK müvekkillerimize  son derece profesyonel olarak hizmet vermektedir. Faturaya İtiraz İhtarnamesi ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz Avukata Sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz

Avukatlık Ücretini Ödemeyen Müvekkil İçin İhtarname

İHTARA EDEN :
ADRES :

MUHATAP :
ADRES :

İHTAR KONUSU :
AÇIKLAMALAR :

1- Davacı sıfatında yer aldığınız İstanbul 1. Aile Mahkemesinin Esas: …/… sayılı dosyasında Çekişmeli Boşanma Davası karara bağlanmış olup mahkemece boşanmanıza karar verilmiştir. İlgili dosyada tarafınızca talep edilmesi üzerine sunduğum vekâletname ile vekil olarak görevimi ifa etmiş bulunmaktayım.

2- Avukatlık görevinin tarafımca yerine getirilmiş olmasına rağmen aramızda akit ettiğimiz avukatlık ücret sözleşmesine göre … TL avukatlık ücretini bugüne kadar ödemediniz. İşbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğ edilmesinden itibaren (30) gün içinde avukatlık ücretini … Bankası, … Şubesi, TR … IBAN numaralı hesaba yatırmanız, borcunuzu ödememiz halinde yasal yollara başvuracağımı, bu uğurda sarf edilecek dava ve icra masraflarının tarafınızdan tahsil edileceğini ihtar ederiz.

İhtar Eden
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Sayın Noter; Talebim ve beyanım üzerine bu ihtarnamenin bir adedinin PTT ile muhataba tebliğini, bir adedinin daireniz dosyasında saklanarak bir adedinin tarafıma verilmesini talep ederim. …/…/…

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…