Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Alkol Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma

Alkol Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma

Alkol bağımlılığı boşanma nedeni midir sorusu eşi alkol problemi yaşayan kişiler tarafından merak edilmektedir. Eşler evlilik birliğine zarar verecek eylemlerden kaçınmak zorundadırlar. Kişiler evlenmekle birlikte eşini ve çocuklarını da düşünerek hayatlarını sürdürmelidirler. Bu sebeple kişi eşine ve çocuklarına zarar verecek hal ve hareketlerden kaçınmalıdırlar. Aksi halde evlilik birliği temelinden sarsılarak çekilmez hale gelir.

Kişiler zaman zaman hukuk ve danışmanlık ofisimize eşim alkol bağımlısı olduğunu nasıl ispat ederim, eşim alkol alınca değişiyor, eşim alkolik boşanmak istiyorum şeklinde şikayet ve taleplerle müracaat etmektedirler. Bir ilişkide, her gün içki içen koca ile başa çıkmak zor olabilir ve evlilik birliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Alkolün evlilikler üzerinde olumsuz etkileri bazen boşanma sürecine neden olabilmektedir. Çünkü alkol kullanımı, pek çok evlilikte ciddi sorunlara yol açabilen bir durumdur. Alkol bağımlılığı, ilişkide güvensizlik, maddi sıkıntılar ve fiziksel veya duygusal istismar gibi sorunlara yol açabilir. Eşin uyuşturucu madde kullanması da boşanma sebebi olup bu konuda detaylı bilgi Eşin Uyuşturucu Madde Kullanması Boşanma Davası adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Boşanmada Alkol İspatı

Yukarıda da açıkladığımız üzere kişiler eşim alkol bağımlısı olduğunu nasıl ispat ederim sorusunun cevabını merak etmektedir. Eşler tarafından alkol bağımlılığı sebebiyle boşanma davası açıldığında eşin alkol bağımlılığı nasıl ispat edilecektir. Kişinin eşinin alkol bağımlılığı bulunduğunu mahkemeye iletmesi ve boşanmak istemesi tek başına yeterli değildir. Çünkü alkol bağımlılığı sebebiyle boşanma davası açan eş bu bağımlılığın kendisi açısından evliliği çekilmez hale getirdiğini ispat etmelidir. Boşanmada alkol ispatı alkol bağımlılığını belirten tıbbi raporlar ve tanıklarla ispat edilebilecektir.

Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu makalemizde sizlere kişilerin hukuk ve danışmanlık ofisimize eşim alkol alınca değişiyor, eşim alkolik boşanmak istiyorum, eşim alkol bağımlısı olduğunu nasıl ispat ederim şeklinde şikayet ve taleplerle müracaat ettiğini, alkol bağımlılığının boşanma sebebi olduğunu, boşanmada alkol ispatı hususunun nasıl gerçekleştirileceğini anlattık.

İstanbul Mecidiyeköy’de aile hukuku alanında faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi İstanbul boşanma avukatı olarak müvekkillerine aile hukuku alanında hizmet vermektedir. Boşanma avukatlarımız Av. Tolga Çelik’e ve Av. Nur Baştürk’e avukata soru sor kısmından sorularını yönlendirebilir ya da iletişim sayfamızdan kendilerine ulaşabilirsiniz.

Alkol Bağımlılığı Nedeniyle Boşanma Yargıtay Kararları

Birlik Görevlerini İhmal Edecek Düzeyde Alkol Kullanmak

Öyleyse tüm bu açıklamalar ışığında ve birleştirilerek görülen her iki davadaki mevcut delil durumu dikkate alındığında, davalı-davacı erkeğin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği, birlik görevlerini ihmal edecek düzeyde sürekli alkol kullandığı ve ailesine ilgisiz davrandığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı-davalı kadın dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK m. 166/l) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davacı-davalı kadının davasının reddi doğru bulunmamıştır. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 26.02.2019 T., 2018/2264 E., 2019/1648K.)

Sürekli Alkol Almak

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı erkeğin çalışmadığı, sürekli alkol aldığı, kumar oynadığı ve birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 04.05.2017 T., 2016/89 E., 2017/5487 K.)

Erkeğin Alkol Alarak Birlik Görevlerini Yerine Getirmemesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 04.11.2019 Tarih 2019/2806 E. 2019/10757 K. sayılı kararı ile şöyle bir sonuca ulaşılmıştır. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davalı erkeğin aşırı alkol aldığı ve alkol aldığında agresif davranışlar içine girmek suretiyle birlik görevlerini ihmal ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı, dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK m. 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru değil ise de; ilk incelemede, bu durum gözden kaçırılmış ve davanın reddine dair mahkeme hükmünün onanmasına karar verilmiştir. Açıklanan sebeplerle davacının karar düzeltme isteminin kabulüne; Dairemizin temyiz incelemesi sonucu verilen 2017/217 esas, 2018/12153 karar ve 31/10/2018 tarihli ilamının boşanma ve fer’ileri yönünden onanması kısmının kaldırılmasına ve davanın kabulüne karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir (HUMK m.440-442).

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 10.09.2018 Tarih 2016/20014 E. 2018/8766 K. sayılı kararı ile şöyle bir sonuca ulaşılmıştır. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı erkeğin birlik görevlerini yerine getirmediği ve sürekli olarak alkol kullandığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…