Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

İstanbul Boşanma Avukatı

İstanbul Boşanma Avukatı Hangi Tür Davalara Bakar?

İstanbul boşanma avukatı aile hukuku bünyesinde yer alan boşanma davalarına, velayet davalarına, nafakanın artırılması davalarına, nafakanın indirilmesi davalarına ve türev davaların bakan avukattır. İstanbul boşanma avukatı olabilmenin şartlarından bir tanesi hukuk fakültesini başarıyla tamamlamaktır. İstanbul’da boşanma avukatı olabilmek için de bazı şartlar mevcuttur. Öncelikle hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra Türkiye Barolar Birliği bünyesinde bulunan İstanbul Barosu’na kayıtlı olunması ve akabinde fiili avukatlık yapılması gerekmektedir. Tüm bu kriterler tamamlandıktan sonra İstanbul boşanma avukatı olarak kişi görevini fiilen ifa edilebilir. Boşanma avukatı tarafından boşanma davasının nasıl açılacağına ilişkin merak ettikleriniz için “Boşanma Davası Nasıl Açılır?” adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

İstanbul Boşanma Avukatı Nur Baştürk

İstanbul boşanma avukatı Av. Nur Baştürk meslek hayatında boşanma avukatı olarak mesleğini sürdürmektedir. İstanbul boşanma avukatı Av. Nur Baştürk’e web sitemiz içerisinde yer alan iletişim bilgilerimiz kısmından ulaşabilir ve Avukata Sor sekmesinden sorularınızı sorabilirsiniz. Ayrıca İstanbul boşanma avukatı Nur Baştürk’e 0545 687 96 52 numaralı telefon üzerinden whatsaptan veya arayarak ulaşabilirsiniz.

İstanbul boşanma avukatı İstanbul ili içerisinde açılan boşanma davalarına, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, yardım nafakası gibi nafaka davalarına, müşterek çocuklar bakımından velayet davalarına, çocuk ile kişisel ilişki kurulması davalarına ve mal paylaşımı (mal rejiminin tasfiyesi) davalarına bakar. Özellikle son dönemde Yargıtay içtihatlarında belirtilen ortak velayet hususunda müvekkillerini bilgilendirir onlara hukuki yardım ve destek sağlar. Bütün bunların yanında boşanma davaları ile ilgilenen boşanma avukatı dava sürecini yönetir, müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sunar. Anlatılan bütün bu hususların gerçekleşebilmesi için özel yetki içeren vekaletin noter aracılığıyla çıkarılması ve avukata teslim edilmesi gerekmektedir.

İstanbul Boşanma Avukatı ile hangi nafakalar talep edilebilir?

Yoksulluk Nafakası

İstanbul boşanma avukatı boşanma davası dışında boşanma dolayısıyla hakları zarara uğrayacak eşlerin de haklarını korumakla görevlidir. Örneğin boşanma sebebiyle diğer eşin maddi desteğinden yoksun kaldığı için yoksulluğa düşecek olan eş için boşanma avukatı tarafından yoksulluk nafakası talebinde bulunulması gerekmektedir. Yoksulluk nafakası alabilmek için talepte bulunanın kusuru diğer eşten daha fazla olmamalıdır. Yoksulluk nafakası şahsa bağlı bir nafakadır. Boşanma avukatı yardımıyla süresiz olarak talep edilebilmektedir.

İştirak Nafakası

Boşanma avukatı ile müşterek çocuk içinde iştirak nafakası talebinde de bulunulabilir. Türk Medeni Kanunu’nun 327. maddesi ve devamında iştirak nafakası düzenlenmiştir. İştirak nafakası müşterek çocuğun menfaati sebebiyle talep edilen bit nafaka türüdür. Ve bu nafaka türünde eşlerin kusur oranları dikkate alınmaz. Boşanma avukatı vasıtasıyla talep edilebilecek olan iştirak nafakasında en önemli husus müşterek çocuğun üstün yararıdır.

Türk Medeni Kanunu’na göre ebeveynler yani anne ve baba müşterek çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için lazım gelen bütün giderleri birlikte karşılamak zorundadırlar. Söz konusu bu yükümlülük 18 yaşına gelene kadar yani ergin olana kadar devam etmektedir. Fakat çocuğun eğitim hayatının 18 yaşından sonra da devam etmesi halinde anne ve babanın müşterek çocuk üzerindeki yükümlülüğü müşterek çocuğun eğitim hayatı boyunca devam edecektir.

İstanbul Boşanma Avukatı ile Hangi Tazminatlar Talep Edilebilir?

İstanbul boşanma avukatı yardımıyla açılabilecek olan çekişmeli boşanma ya da anlaşmalı boşanma davalarında nafaka ile birlikte tazminat taleplerinde de bulunulabilir. Tazminat talebinde bulunabilmenin şartlarından bir tanesi tazminat talebinde bulunan eşin diğer eşe nazaran daha az kusurlu olması yahut hiç kusurunun olmaması gerekmektedir. Aynı zamanda tazminat talebinde bulunabilmek için zararın somut olması gerekmektedir. Bu belirtilen şartları hep birlikte sağlaması gerekmektedir.

Mevcut kanuna göre boşanma gerçekleştiğinde kişinin mevcut veya ileride doğacak olan menfaati zarar görecekse, zarar görecek olan eş diğer eşten tazminat talebinde bulunabilir.

Yine boşanma davasına neden olan olaylar sebebiyle kişilik hakları zarar gören eş, kusurlu olan diğer eşe uygun bir miktar manevi tazminat talebi yöneltebilir.

Makalemizde tazminat taleplerinden bahsederken “uygun bir tazminat” ifadesi kullandık.  Kanun tazminatın uygun bir miktar olması gerekliliğini özellikle içermektedir. Uygun bir tazminat ifadesinin ne anlama geldiği ise tartışmalara sebep olmuştur. Yargıtay kararlarında ve teoride uygun bir miktardaki tazminata dayanak olarak birkaç kriter belirlenmiştir.

Tarafların ekonomik ve sosyal durumları, boşanma davasına neden olan kusurların dereceleri, paranın satım alma gücü, ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaat ile kişilik haklarına yapılan saldırının dengesi uygun miktardaki tazminat belirlenirken dikkate alınacak kriterlerdendir. Bu kriterler maddi veya manevi tazminat hüküm tesis ederken uygun tazminatın temelini oluşturacaktır. Makalemizde de belirttiğimiz üzere tazminat belirlenirken bu kriterler dikkate alınacaktır. Dolayısıyla her boşanma davası açana aynı maddi ve manevi tazminat verilemez. Davanın taraflarının hayat şartları ve gelirlerine göre tazminat miktarı belirlenecektir.

İstanbul Boşanma Avukatı ile Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

İstanbul boşanma avukatı, İstanbul’da ikamet eden ve boşanmaya karar veren eşlerin boşanma davalarını yetkili mahkemesinde açabilir.

İstanbul boşanma avukatı aracılığıyla anlaşmalı boşanma davası açılabileceği gibi şartlarının oluşması halinde çekişmeli boşanma davası da açılabilir. Boşanma davası açılabilmesi için kanunda sayılan boşanma sebeplerinden birinin varlığı gereklidir.

Boşanma davasında eşler şayet boşanmanın mali sonuçları ve müşterek çocuklar hakkında mutabıklarsa boşanma davasının anlaşmalı boşanma davası şeklinde açılması ile taraflar hızlı bir şekilde sonuca ulaşacaktır. Bu durumda genel boşanma sebeplerinden olan “evlilik birliğinin temelden sarsılması” var sayılır. Anlaşmalı boşanma davasında eşlerin tek celse de boşanması gerçekleşir.

İstanbul boşanma avukatı aracılığıyla anlaşmalı boşanma davası açmak için ilk önce anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünün İstanbul boşanma avukatı tarafından hazırlanmasında büyük yarar vardır.

İstanbul boşanma avukatı vasıtasıyla açabileceğiniz diğer dava türü ise çekişmeli boşanma davasıdır. Çekişmeli boşanma davası TMK’nın 161. Maddesinde sayılan özel boşanma sebebi ve genel boşanma sebepleri ile açılabilir.

Her iki boşanma sebebi de kanunda açıkça yazmaktadır. Özel boşanma sebeplerine örnek olarak zina, hayata kast veya pek kötü ya da onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı ve terk gösterilebilir.

Genel boşanma sebeplerine örnek olarak ise; evlilik birliğinin temelden sarsılması, eşlerin anlaşması ve ortak hayatın yeniden kurulamaması gösterilebilir.

İstanbul Boşanma Avukatı İle İddet Müddetinin Kaldırılması Davası

İstanbul boşanma avukatı aracılığı ile iddet müddetinin kaldırılması davası açılabilir. İddet müddetinin diğer ismi ise “Kadın için bekleme süresi”dir. Bu kanuni dünenleme TMK’nın 132. maddesinde yer almaktadır. İlgili maddeye göre kadın evlilik sona erdikten sonra 300 gün geçmeden yeniden evlenemez. Evliliğin sonra ermesinden sonra doğum gerçekleşirse bekleme süresi yani iddet müddeti de sonra erecektir.

İstanbul boşanma avukatının aracılığı ile açılacak olan iddet müddetinin kaldırılması davasında kanunda geçen “evliliğin sona ermesi” koşulu boşanma davasının kesinleştiği tarihten itibaren başlayacaktır. 300 günlük bekleme süresi boşanma davası kesinleşmeden başlamayacaktır.

İddet müddetinin kalkması için gereken şartları şöyle sıralayabiliriz.

  • Evlilik birliğinin sona ermesinden sonra doğum olması
  • Boşanan eşlerin tekrardan birbirleriyle evlenmesi
  • İddet müddetinin kaldırılması davası

Yukarıda saydığımız şartlardan ilki doğal şekilde gerçekleşebilecek olan şartlardandır. Saydığımız son iki şart ise dava şartı olup 300 günlük iddet müddetinin kaldırılması için Aile Mahkemesi’nde dava açılması gereklidir. İddet müddetinin kaldırılması davasında kadının ikamet yeri mahkemesi yetkili mahkeme olup davanın bu yer mahkemesinde açılması gerekmektedir. Bu dava hasımsız bir dava olup kısa sürede neticelenmektedir. İlgili kanun metnine göre; kadının boşandığı eşinden hamile olmadığının sağlık kuruluşu raporuyla tespit edilmesi halinde 10 aylık bekleme süresi Aile Mahkemesi tarafından kaldırılır.

Yine aynı şekilde boşanan eşlerin yeniden birbirleriyle yeniden evlenmek istemeleri halinde 300 günlük iddet müddeti mahkeme tarafından kaldırılacaktır. Boşanan eşlerin yeniden evlenmeleri halinde yukarıda olduğu gibi sağlık kuruluşu raporuna ihtiyaç bulunmamaktadır. İddet müddetinin kaldırılması davası açılması ve akabinde davanın yürütülmesi için Aile hukukunda uzman bir boşanma avukatından yardım almanızı tavsiye etmekteyiz.

Her dava dilekçesi kendi somut olayı dikkate alınarak özenle hazırlanmalıdır. Bu sebeple iddet süresinin kaldırılması için yapılacak başvuru ve iddet süresinin kaldırılması dava dilekçesi somut olayın özelliklerine göre hazırlanmalıdır. İnternette yayımlanan dilekçe örneklerine itibar etmeyiniz. Her dava kendine özel olduğundan muhakkak avukat yardımından faydalanmanız gerekmektedir. Hak kaybına uğramamak ve hukuki korumanız adına bu durum oldukça önem arz etmektedir.

İstanbul Boşanma Avukatı Ücretleri 2023  Yılında Ne Kadardır?

Boşanma avukatı ücretleri 2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenir. Boşanma alanında uzman avukat ücretleri 31665 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2023 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin ikinci kısmı ikinci bölümünde yazılmıştır.  Tarifenin ikinci kısmı“Yargı Yerleri İle İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para İle Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret” başlığını taşımaktadır.

2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne (AAÜT) göre 2023 boşanma avukatı ücreti 9.200,00 TL olarak belirlenmiştir.  Bu ücret asgari ücret niteliğindedir ve bu ücretin altında avukatın boşanma davası alması yasaktır. Ayrıca bu ücret asgari bir ücrettir. Dolayısıyla avukat ile müvekkil arasında daha yukarı ücretlerle anlaşma sağlanabilir.

2023 boşanma ücretleri belirlenirken asgari tarifenin yanı sıra her baronun her sene yayımladığı 2023 yılı Tavsiye Niteliğindeki Avukat – Müvekkil Arasındaki En Az Ücret Çizelgesi de mevcuttur. Boşanma avukatı  İstanbul Barosu’nun yayımladığı tavsiye niteliğindeki tarifeyi göz önünde bulundurarak bir ücret belirlemelidir.

Boşanma davalarında makalemizde de belirttiğimiz üzere alt sınır Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’dir. Üst sınır ise tazminat talebinin bulunmaması halinde yoktur. Her baronun kendi bünyesindeki avukatlara rehber niteliğinde hazırladığı Tavsiye Edilen Avukatlık En Az Ücret Tarifesi bulunmaktadır. En iyi boşanma avukatı bu tavsiye niteliğindeki ücretleri dikkate bir ücret belirlemesi yapmalıdır. Boşanma avukatı da İstanbul Barosu’nun hazırladığı tarifeden az olmayacak şekilde ücret talebinde bulunabilir.

Boşanma Avukatı Avukat Nur Baştürk İletişim Bilgileri

İstanbul boşanma avukatı Nur Baştürk ile iletişime geçmek için İletişim Bilgileri sekmesini kullanabilirsiniz. İstanbul boşanma avukatı Av. Nur Baştürk’a 0545 687 96 52 numaralı telefon numarasından Whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda “avukata sor”sekmesi üzerinden de sorularınızı iletebilirsiniz. ÇELİK & BAŞTÜRK HUKUK ve DANIŞMALIK olarak İstanbul Mecidiyeköy’de Mecidiyeköy Aile Hukuku Avukatı olarak faaliyet göstermekteyiz.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…