Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Zorla Cinsel İlişkiye Girmek Boşanma Sebebi Midir

Zorla Cinsel İlişkiye Girmek Boşanma Sebebi Midir?

Zorla cinsel ilişkiye girmek boşanma sebebi midir? Aşağıda paylaştığımız Yargıtay kararlarından da göreceğiniz üzere eşlerden birinin diğer eş istememesine karşın zorla cinsel ilişkiye girmesi Yargıtay tarafından boşanma sebebi olarak kabul edilmiştir. Zorla cinsel ilişkiye girmek hakkındaki Yargıtay kararlarını sizlerle aşağıda paylaştık.

Kocanın Kadınla Zorla Cinsel İlişkide Bulunması

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 26.02.2009 Tarih,  2008/1108 E. 2009/3315 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Yapılan soruşturma, toplanan delillerle *davalı-davacı kadının evlilik öncesi cinsel ilişkilerini eşine anlatmasına karşın, davacı-davalı kocanın da davalı-davacı kadınla nikahtan sonra ancak düğünden önce zorla cinsel ilişkide bulunduğu, evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda birininin kusurunun diğerinden üstün tutulmasının mümkün bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı-davacı kadın da dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davalı-davacı kadının da davasının kabulü ile boşanmaya (TMK.md. 166/1)karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 02.07.2012 Tarih,  2012/415 E. 2012/18147 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Mahkeme tarafından davacı-davalı kadın daha ağır kusurlu bulunarak boşanmaya karar verilmiş ise de, yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı-davacı kocanın zaman zaman eşine şiddet uygulayıp, zorla cinsel ilişkiye girdiği davacı-davalı kadının ise söz ve hareketleri arasındaki çelişki ve tutarsızlıklar nedeniyle kocadaki güven duygusunu sarstığı, onu istemediğini, rezil edeceğini, tiksindiğini söylediği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Açıklanan sebeple kocanın açtığı boşanma davasınında kabulü, sonuç itibarıyla doğru olup davacı-davalı kadının bu yöne ilişkin temyiz itirazlarının reddi ile tarafların boşanmalarına ilişkin hükmün gerekçesinin değiştirilmek suretiyle onanmasına karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki bentlerin dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

İstanbul Mecidiyeköy’de aile hukuku alanında faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi İstanbul boşanma avukatı olarak müvekkillerine aile hukuku alanında hizmet vermektedir. Boşanma avukatlarımız Av. Tolga Çelik’e ve Av. Nur Baştürk’e avukata soru sor kısmından sorularını yönlendirebilir ya da iletişim sayfamızdan kendilerine ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…