Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Ziynet Eşyaları İle Araba Alınması

Ziynet Eşyaları İle Araba Alınması

Ziynet Eşyaları İle Araba Alınması

Bu makalemizde kadının ziynet eşyaları ile araba alınması durumunda kadının haklarının neler olduğu ve bu hakları elde etmek için hangi hukuki yollara başvurması gerektiği hakkında genel bilgilendirmelerde bulunacağız. Boşanma sürecinde yaşanan ihtilafların büyük bir kısmı, mevcut malların paylaşımında ortaya çıkmaktadır. Özellikle, eşlerin birlikte sahip oldukları edinilmiş mallar ile kişisel mallarının birbirine karışması durumları, örneğin kadına ait ziynetlerin peşinat olarak kullanılarak araba alınması gibi durumlar ve özellikle düğünde takılan ziynetlerin nasıl paylaşılacağı hususu, ihtilaflara neden olmaktadır. Kadınların bu durumlarda hak talep edip edemeyecekleri gibi konular da önem arz etmektedir. Yargıtay kararları ışığında bu soruları sizlere cevaplandıracağız.

Düğün Sonrası Altın Bozdurma

Ziynet eşyaları ile araba alınması hususundan bahsetmeden önce düğün sonrası altın bozdurma konusundan bahsetmekte fayda vardır. Evlilik birliği içinde kadının sahip olduğu takılar ve ziynetler farklı nedenlerle bozdurulabilir veya kullanılabilir. Örneğin, kocanın maddi sıkıntıları veya yeni bir iş kurmak için sermayeye ihtiyaç duyması durumunda, ev giderlerini karşılamak veya yatırım yapmak amacıyla kadına ait ziynetlerin bozdurularak bu amaçlar için kullanılması mümkündür. Eğer bu yatırımlar için kadının ziynetlerini geri istemeyeceğine dair bir kanıt bulunmuyorsa, kadın ziynet alacağı davası açmakta haklıdır.Kocanın ziynetleri bozdurup harcamış olması, onun geri ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz; çünkü düğün sırasında takılan ziynetler kadına bağışlanmış kabul edilecektir. Örnek vermek gerekirse, düğünde kadına takılan mücevherler, eğer kadının açık rızası olmadan bozdurulur ise, ziynet alacağı davasının kabul edilmesi gerekecektir. Aksi takdirde, kadının ziynetleri kocasına bir daha geri alınmayacak şekilde bağışladığı varsayılacaktır. Önemle belirtmek isteriz ki erkek, bozdurulan ziynet eşyalarının rıza ile verildiğini ve iade şartı olmadığını kanıtlamak zorundadır, bu durumu kanıtlayamazsa dava konusu ziynet eşyalarını, kadına aynen iade etmekle ve tazminle yükümlüdür. Düğünde takılan takıların kime ait olduğu hususunu detaylı şekilde incelediğimiz “Düğünde Takılan Takılar Kimin” adlı makalemizi okumanızı öneririz.

Ziynet Eşyaları İle Araba Alınması

Ziynetler araç alımı için bozduruldu ise, aracın alındığı ve ziynetlerin bu amaçla harcandığının kanıtlanması gerekmektedir. Gerçekten bozdurulan ziynet eşyaları ile araç alınıp alınmadığı araştırılmalıdır. Kadının, araç alımı için bozdurduğu ziynetlerin ardından aracın mülkiyetini kocaya bırakmış olması, kadının bu ziynet eşyalarını kocasına ödünç verdiğini iddia etmesi durumunda, ziynetler üzerindeki hakkından vazgeçtiği anlamına gelmez.

Düğünde takılan altınların, yukarıda açıkladığımız gibi, kadının hakkı olduğunu belirtmek isteriz. Ancak, ziynet eşyaları ile araba alınması gibi bir anlaşma yapıldıysa, kadın bu durumda altınların iadesi için dava açamayacaktır. Bu tür durumlarda altınların ve alınan arabanın değeri detaylı bir şekilde incelenmelidir.

Burada önemle belirtmek isteriz ki ziynet eşyalarının satılmak suretiyle davaya konu edilecek arabanın edinilmesine katkıda bulunduğu hususunun kanıtlanması gerekmektedir. Kadının ziynet eşyaları ile araba alınması halinde katkı payı mı, değer artış payı mı katılma alacağı mı talep edileceği hususu önem arz etmektedir. Tarafların 01.01.2002 tarihinden önce evlenmiş olması ihtimalinde davacı kadının ziynet eşyaları ile araba alınmışsa ve araç kocanın adına tescil edilmişse burada katkı payı alacağı talep etmelidir. Aynı örnekte tarafların 01.01.2002 tarihinden sonra evlendiği ihtimalinde davacı kadın eş burada değer artış payı talep etmelidir. Artık bu durumda davaya bakan mahkemece arabanın ve arabaya katkıda bulunulan ziynetlerin katkı tarihindeki değerleri belirlenecektir. Davacı kadının katkı oranının tespit edilmesi ile birlikte arabanın tasfiye tarihindeki değeri esas alınarak değer artış payı belirlenecektir. Bu hesaplama ve yöntem sonrasında ortaya çıkan rakamsal değer üzerinde kadın hak sahibi olacaktır.

Düğünde takılan ziynet eşyaları ile araba alınması ve arabanın bedelinin bir kısmının ödenmiş olması, üstelik arabanın kadının adına kayıtlı olması durumunda kadının ziynet eşyaları için iade talebinde bulunmaya hakkı olmayacaktır. Ancak bu durumda erkek eş, kadının adına kayıtlı araçtan mal paylaşımına dair talepte bulunabilecektir. Erkek eş mal paylaşımı için hak talep edebilecek olsa da ziynet eşyaları için talepte bulunamayacaktır. Bu örneğimizde arabanın değeri belirlenecek ve ziynet eşyasının değeri bu değerden düşülecektir. Kalan miktar ise taraflar arasında paylaşılacaktır.

Diğer bir husus ise ziynet eşyalarının bozdurularak koca için araba alınması ve arabanın da satılarak evlilik birliği borçlarına harcanması halinde ne olacağı hususudur. Zira bu durumda artık ne ziynet eşyaları ne de araba mevcut değildir. Yargıtay verdiği bir kararında ziynet eşyalarının bozdurularak koca için araba alınması, arabanın da satılarak evlilik birliği borçlarına harcanması halinde koca bozdurulan ziynet eşyalarının rıza ile verildiğini ve iade şartı olmadığını kanıtlamak zorunda olduğuna, bu durumu kanıtlayamazsa dava konusu ziynet eşyalarını, kadına aynen iade etmekle ve tazminle yükümlü olduğuna hükmetmiştir. (Hukuk Genel Kurulu, 28.01.2004 Tarih, 2004/13-73 E. 2004/29 K.)

Boşanmada Takıların İspatı Nasıl Yapılır

Boşanmada takıların ispatı nasıl gerçekleştirilir hususu en çok merak edilen konulardan biridir. Davaya bakan aile mahkemeleri, düğünde takılan altınlar konusundaki anlaşmazlıklarda delillere ihtiyaç duyar. En etkili deliller ise düğün fotoğrafları ve video kayıtlarıdır. Ayrıca düğüne katılanların tanıklığı da ispat konusunda başvurulan seçenekler arasındadır. İspatlar mahkemeye sunulduktan sonra uzman tarafından incelenir ve bilirkişiyle birlikte değerlendirilir. Sunulan rapor sonucunda aile mahkemesi kararı verecektir.

Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu makalemizde ziynet eşyaları ile araba alınması hususu hakkında genel bilgilendirmelerde bulunduk. Düğün sonrası altın bozdurma hususuna, boşanmada takıların ispatının nasıl yapılacağına, ziynet eşyaları ile araba alınması ve arabanın kadının üzerine kayıtlı olması durumunda ne yapılacağına, düğünde takılan takılarla alınan araba erkeğin üzerine kayıtlı olmasına halinde nasıl bir yol izleneceğine ilişkin açıklamalarda bulunduk. Bu konuda telafisi imkansız zararlarla karşılaşmamak ve maddi kayıplar yaşamamak için alanında uzman bir boşanma avukatı ile çalışılmasını öneriyoruz. İstanbul’da faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi boşanma ve aile hukuku alanında çalışmalarını sürdürmekte olup bu alanda müvekkillerine hizmet sunmaktadır.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…