Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Dilekçenin yanlış yazılması, yanlış dilekçe yazımında bulunulması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Dilekçe yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. Dilekçe hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı dilekçe konusu ve muhatabın kimlik bilgileri ile birlikte delil gibi olguların da yerine getirilerek yazılması gerekmektedir. Makalemizde Zina Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi Örneği sunduk. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre dilekçe hazırlanmalıdır. 

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi Örneği nasıl yazılır konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla dilekçe hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir dilekçe hazırlanmalıdır.

Zina Nedeniyle Boşanma Davasına ilişkin dilekçe metni hazırlanırken dilekçenin konusuna göre Zina Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi Örneği şeklinde taslak olarak bulunabilen dilekçelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de dava açılabilir.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi hazırlanırken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde süreç hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK müvekkillerimize son derece profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. Zina Nedeniyle Boşanma Davası ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz için avukata sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz. 

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçe Örneği

DAVACI                :

ADRES                          :    

DAVALI                     :

ADRES                         :

DAVA KONUSU           : Zina Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçemizin Arzından İbarettir

AÇIKLAMALAR          :

Müvekkil ile davalı ……. tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların evliliklerinden ….. doğumlu T. A. isimli müşterek çocukları bulunmaktadır. Evlilik birliği devam ederken müvekkil evi geçindirmek ve para kazanmak için Adana iline giderek inşaatlarda çalışmış ve gelirinin belirli bir kısmını eşi olan davalıya göndererek evin geçimini sağlamıştır. Fakat bu süreçte davalının aynı mahallede oturan K. C. isimli bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrenen müvekkil davalıyı takip etmeye başlamıştır. Bu kapsamda …. tarihinde …… isimli otelde K. C. ile buluştuğunu ve bir gece beraber kaldıklarını tespit eden müvekkil zina nedeniyle davalıdan boşanmak istemektedir. Bu sebeple müvekkil ile davalının TMK madde 161/1 hükmü uyarınca boşanmalarına, müşterek çocuk T. A.’nın velayetinin müvekkil babaya verilmesine yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER               : 4721 Sayılı TMK, 6100 Sayılı HMK

DELİLER  :

…….. isimli otel kayıtları

Fotoğraflar

Tanık Beyanları

Aile Nüfus Kayıt Örneği

NETİCE-İ TALEP                   :

Yukarıda izahatını yaptığımız nedenlerden dolayı haklı davamızın kabulü ile;

1- Müvekkil ile davalının TMK madde 161/1 uyarınca boşanmalarına,

2- Müşterek çocuk T. A.’nın velayetinin müvekkile verilmesine

3- Müvekkil için hükmün kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ….. TL maddi tazminatın …. TL manevi tazminatın davalıdan alınarak müvekkile verilmesine,

4- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine,

karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili Av. Tolga ÇELİK & Av. M. Nur BAŞTÜRK

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…