Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Yıkım Kararının İptali Dava Dilekçesi

Yıkım Kararının İptali Dava Dilekçesi

Yıkım kararının iptali dava dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Yıkım kararının iptali dava dilekçesinin yanlış yazılması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Yıkım kararının iptali dava dilekçesi yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. Dilekçe hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı dilekçe konusu ve dilekçede adı geçirilen kişilerin kimlik bilgileri gibi olguların da yerine getirilerek yazılması gerekmektedir. Makalemizde yıkım kararının iptali dava dilekçesine ilişkin dilekçesi örneği sunduk. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre dilekçe metni hazırlanmalıdır.

Yıkım kararının iptali dava dilekçesi nasıl yazılır konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla dilekçe hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir dilekçe hazırlanmalıdır.

Yıkım kararının iptali dava dilekçesine ilişkin metin hazırlanırken dilekçe konusuna göre Yıkım Kararının İptali Dava Dilekçesi Örneği şeklinde taslak olarak bulunabilen dilekçelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de mahkemeye müracaat edilebilir.

Yıkım kararının iptali davası için oluşturulacak dilekçede pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde süreç hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK müvekkillerimize son derece profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. Yıkım kararının iptali davası süreci ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için “Yıkım Kararına İtiraz” adlı makalemizi okuyabilirsiniz. Yıkım kararına itiraz ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz avukata sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

Şişli Mecidiyeköy’de faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi bünyesindeki gayrimenkul hukuku avukatı ile iletişim kurmak istiyorsanız sitemizde yer alan iletişim bilgilerinden avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

Yıkım Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ’NE

Yürütmenin Durdurulması Taleplidir

DAVACI :
VEKİLİ  :

DAVALI :

DAVA KONUSU : Davalının ….. no.lu …/…/… tarihli haksız ve hukuka aykırı yıkım kararı ve … TL para cezasının iptali ile öncelikle yürütmesinin durdurulması talebimizin sunumundan ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ :

HUKUKA AYKIRILIKLAR
VE İPTAL NEDENLERİ :

AÇIKLAMALAR :

Yıkıma Konu Yer Basit Tamir ve Tadil Niteliğinde Olup İmar Mevzuatına Aykırılık Teşkil Etmemektedir

1- Dava dilekçesi ekinde sunduğumuz resimlerde de görüleceği üzere müvekkilin mülkiyetindeki taşınmaz iş yeri önündeki alanda kesinlikle temeli olan bir yapı yapılmamış olduğu gibi, bu alan iş yerinin bahçesinde oturan müşterilerin kışın yağmur ve kardan, yazları ise güneşten korunmaları için yapılmış basit bir gölgelik niteliğindeki tentedir.

2- Bu nedenle müvekkile ait taşınmazda yapılan bu basit tamir ve tadil niteliğinde olan tentenin yapılabilmesi için İmar Kanunu’nun 21. maddesi ve İmar Yönetmeliği’nin 86. maddesine göre ruhsat alınmasına gerek yoktur.

Belediyesinin İşbu Kararları Misilleme Niteliğindedir

1- 31.12.2004 Tarihinde yürürlüğe giren 5281 Sayılı Yasa’nın 19. maddesi ile 2464 Kanunun 56. maddesinde yer alan işgaliye harcı tarifesi değişmiş ve alt limit m² başına …. TL’den ….. TL’ye, üst limiti ise ….TL’den … TL’ye yükseltilmiştir.

2- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre özel mülkiyete konu olan yerlerden işgaliye harcı alınması mümkün olmayıp yasal değildir.  Fakat  …..Belediyesi tarafından senelerce kendi belediye sınırları içerisinde bulunan iş yerlerinin, özel mülkiyet konusu olan iş yerlerinin önündeki bahçelerini işgal ettikleri gerekçesi ile işgaliye harcı alınmıştır.

3- …/…/… tarihinden önce çok küçük bir meblağ tutan bu hukuka aykırı ve yasal dayanağı bulunmayan işgaliye harcının ödenmesinde, bu kadar küçük bir meblağ için Belediye ile karşı karşıya gelmek istemeyen esnaflar senelerce Belediye’ye bu harcı ödemişlerdir.

4- ….. yılı itibariyle çok yüksek rakamlara çıkan işgaliye harçlarının yasal olmadığının farkına varan müvekkil şirket ve birçok lokanta ve cafe esnafı, yasal olmadığı gerekçesiyle işgaliye harçlarının iptali için dava açmışlardır.

5- Yıllardır yasal olmayan bu geliri toplayan Belediye; işgaliye harçları için dava açılması üzerine misilleme olarak, müvekkile ait iş yeri önünde bulunan, yola veya umuma ait hiçbir alana taşmayan, yazları güneşten ve kışları ise yağmur ve kardan korumak için yapılmış gölgelik alana imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle kapama ve para cezası ile cezalandırmak istemektedir.

6- Günümüzde, özellikle bahar ve yaz aylarında herkes açık havada oturmak istemekte ve kapalı mekanlardan kaçmaktadır. Müşterilerin talepleri doğrultusunda imar mevzuatına aykırılık teşkil etmeyen ve ruhsata tabi olmayan basit açılır kapanır tente ile hizmet sunmaya çalışan müvekkile ait mülk üzerinde bulunan işletmenin bahçesinde bulunan tentenin yıkılması ve sökülmesi durumunda, işbu işletmenin açık kalmasının da bir önemi kalmamaktadır.

7- Ayrıca zaten haksız ve hukuka aykırı olan bu karar ile verilen para cezasının ölçüsünün ne olduğunu anlamak mümkün değildir. Somut dayanağı ve objektif olmayan, açıklanmamış bir para cezasıdır.

Müvekkile …… Belediyesi Emek Zabıta Karakolu marifetiyle …/…/… tarihinde yedi gün içinde yıkım yapılacağı hususu tebliğ edilmiş olup, eski hale getirilmezse Emniyet kuvvetlerince tahliye ve yıkımın yapılacağı bildirilmiştir. Söz konusu apaçık hukuka aykırı idari işlemin yürütmesinin durdurulmaması halinde müvekkilimin telafisi imkânsız zarara maruz kalacağından öncelikle yürütmenin durdurulması kararı verilmesini talep etmekteyiz.

DELİLLER :

Harç ödeme makbuzları, Fotoğraflar, İdari işlem, Bildirim kağıdı ve sair yasal deliller
SONUÇ VE TALEP : Yukarıda kısaca açıklanan sebeplerle; ….. no.lu …/…/… tarihli, haksız ve hukuka aykırı yıkım kararı ve … TL para cezasının iptali ile öncelikle yürütmesinin durdurulmasına, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini, davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederiz. 19.11.2023

Davacı Vekili

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…