Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Yeni Malik Tahliye İhtarname Örneği

Yeni Malik Tahliye İhtarname Örneği

Yeni malik tahliye ihtarname örneği yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. İhtarnamenin yanlış yazılması, yanlış ihtarlarda bulunulması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. İhtarname yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. İhtarname hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı ihtar konusu ve muhatabın kimlik bilgileri ile birlikte delil gibi olguların da yerine getirilerek yazılması gerekmektedir. Makalemizde Yeni Malik Tahliye İhtarname Örneği sunduk. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre ihtarname hazırlanmalıdır. 

Yeni Malik Tahliye İhtarname Örneği nasıl yazılır konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla ihtarname hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir ihtarname hazırlanmalıdır.

Yeni Malik Nedeniyle Tahliyeye ilişkin ihtarname metni hazırlanırken ihtarın konusuna göre Yeni Malik Tahliye İhtarname Örneği şeklinde taslak olarak bulunabilen ihtarnamelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de ihtar çekilebilir. Kiracıya ne zaman ihtar çekilir? sorusunun cevabı için İhtiyaç Nedeniyle Tahliye isimli makalemizi okuyabilirsiniz. Yeni malikin dava açma hakkı için ise Yeni Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir Mi? adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Yeni Malik Tahliye İhtarnamesi hazırlanırken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde süreç hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK müvekkillerimize son derece profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz avukata sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz. Yeni malikin kiracıya göndereceği tahliye ihtarname örneği makalemizde yer almaktadır.

Yeni Malik İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği – 1

İHTARA EDEN               :

ADRES                          :    

MUHATAP                    :

ADRES                        :

KİRAYA KONU TAŞINMAZIN ADRESİ  :

İHTAR KONUSU            :İhtiyaç nedenimizin hasıl olduğunu ve taşınmazı iktisap ettiğimizin

bildirimiz içeren ihtarımızı içerir.

AÇIKLAMALAR          :

Sayın muhatap, 15.05.2017 başlangıç tarihli 1 yıl için düzenlenen belirli süreli sözleşmesi uyarınca ……………………………………………  adresinde bulunan tarafıma ait taşınmazda kiracı olarak oturmaktasınız.  

Kiracı olarak bulunduğunuz yukarıda adresi belirtilen taşınmazı 17.01.2023 tarihinde satın almış bulunmaktayım. (EK-1:Satın alınan taşınmaza ait Tapu Senedi) Kiracı olarak oturduğunuz evi satın almam ile birlikte TBK 310 gereği eski malikin tarafı olduğu kira sözleşmesinde kiraya veren sıfatını kendiliğinden kazanmış olup önceki malikin sözleşmedeki haklarına halef olduğumu tarafınıza bildiririm. Bu taşınmaza tarafımın ihtiyacı hasıl olup TBK’nın 351. Maddesi gereğince satın alma tarihini izleyen en geç 6 aylık süre içerisinde taşınmazı tahliye ederek tarafıma teslim etmenizi, ayrıca yasal süre içerisinde ödemeniz gereken 2400 TL aylık kira bedellerini en geç ait olduğu ayın ilk 20. gününde ve her ay peşin olarak …………………….. İban no’lu hesabıma yatırmanızı aksi halde 6 aylık yasal sürenin sonunda hakkınızda yeni iktisap ve ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açacağımı, yapılacak kira ödemelerinin tahliye davaları için yargıya başvurma hakkı saklı tutulmak kayıt ve şartı ile alınacağını ve yapılacak tüm yargılama giderlerinin tarafınızdan talep edileceğini ihtaren bildiririm. 19.01.2023

İhtar Eden

EK-1:Satın alınan taşınmaza ait Tapu Senedi

Sayın Noter; Üç nüshadan ibaret olan ihtarnamenin bir nüshasının muhataba hızlı tebligat ile tebliğini, bir nüshasının tebliğ şerhiyle tarafımıza iadesini ve bir nüshanın da dairenizde saklanmasını, saygıyla arz ederim. 19.01.2023

Yeni Ev Sahibi Kiracıya İhtarname Örneği – 2

                                                                                İHTARNAME

İHTARA EDEN           :

ADRES                          :    

VEKİLLER                   :Av. Tolga ÇELİK & Av. Müesser Nur BAŞTÜRK

ADRES                          :

MUHATAPLAR          :

ADRES                           :

KİRAYA KONU TAŞINMAZIN ADRESİ  :

TAŞINMAZ EDİNME TARİHİ                     :06/11/2023

İHTAR KONUSU                                              : Yeni malik olarak taşınmazı iktisap ettiğimizin bildirilmesi, konut ihtiyacımızın hasıl olması sebebiyle taşınmazı tahliye etmenizi ve taşınmazı tahliye edene kadar kira bedellerinin tarafımıza ödenmesi ihtarımızı içerir.

AÇIKLAMALAR                                                 :

Sayın muhatap, 08.02.2021 başlangıç tarihli 1 yıl için düzenlenen belirli süreli sözleşmesi uyarınca ………. adresinde bulunan müvekkil tarafından 06/11/2023 tarihinde satın alınmış taşınmazda kiracı olarak oturmaktasınız (EK-1:Satın alınan taşınmaza ait Tapu Senedi). Kiracı olarak oturduğunuz konut satın alınma tarihi itibariyle TBK 310 gereği eski malikin tarafı olduğu kira sözleşmesindeki kiraya veren sıfatını müvekkil kendiliğinden kazanmış olup önceki malikin sözleşmedeki haklarına halef olduğunu tarafınıza bildiririz.

Müvekkilin halihazırda kiracı olması, İstanbul ilinde başka herhangi bir konutunun bulunmaması, müvekkilin çocuğunun üniversiteye İstanbul Bilgi Üniversite’sinde eğitime başlaması sebebiyle sürekli ve zorunlu ihtiyacı TBK 350/1 maddesi uyarınca işbu belirtilen konut üzerinde kullanım ve tasarruf etme zorunluluğu doğmuştur. İşbu kira sözleşmesinden mütevellit her türlü alacak ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla; kira dönemi sonu olan 08.02.2024 tarihinden itibaren kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğini ve en geç sözleşme bitim tarihi olan 08.02.2024 tarihinde zorunlu konut ihtiyacı sebebiyle taşınmazın tahliye etmenizi, yine aynı zamanda müvekkilin yeni malik olması sebebi ile TBK’nın 351. Maddesi gereğince satın alma tarihini izleyen en geç 6 aylık süre içerisinde taşınmazı tahliye ederek tarafımıza teslim etmenizi, ayrıca yasal süre içerisinde ödemeniz gereken 6.250,00 TL aylık kira bedellerini en geç ait olduğu ayın ilk 11. gününde ve her ay peşin olarak TR……….. İban No’lu ……… isimli hesaba yatırmanızı bildiririz. Belirtilen işbu 08.02.2024 tarihine kadar tahliye edilmemesi halinde ihtiyaç nedeniyle tahliye davası ve aynı zamanda 6 aylık yasal sürenin sonunda hakkınızda yeni iktisap ve ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açacağımızı bildirir ve zorunlu konut ihtiyacı sebebiyle taşınmazın tahliye edilmesini, tahliye esnasında demirbaş eşyalar size ne şekilde teslim edildiyse o şekilde tarafımıza teslim edilmesi; taşınmaz tahliye edilmezse aleyhinize ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılacağı, yargılama giderleri, karşı vekalet ücreti ile diğer tüm masrafların işleyecek olan yasal faiziyle tarafınızdan talep edebileceğimizi, yapılacak kira ödemelerinin tahliye davaları için yargıya başvurma hakkı saklı tutulmak kayıt ve şartı ile alınacağını ve yapılacak tüm yargılama giderlerinin tarafınızdan talep edileceğini ihtaren bildiririm. 07.11.2023

İHTAR EDEN VEKİLİ
Av. Müesser Nur BAŞTÜRK


EK-1:Satın alınan taşınmaza ait Tapu Senedi

Sayın Noter; Üç nüshadan ibaret olan ihtarnamenin bir nüshasının muhataba hızlı tebligat ile tebliğini, bir nüshasının tebliğ şerhiyle tarafımıza iadesini ve bir nüshanın da dairenizde saklanmasını, saygıyla arz ederim. 07.11.2023

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…