Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Veraset İlamı Dilekçe Örneği

Veraset İlamı Dilekçe Örneği

Veraset ilamı Dilekçe Örneği Nasıl Yazılır?

Veraset ilamı dilekçe örneği yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Dava dilekçesinin yanlış yazılması, yanlış taleplerde bulunulması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Dava dilekçesinin yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. Dava dilekçesi hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı dava konusu ve davacının kimlik bilgileri ile birlikte delil gibi olguların da yerine getirilerek yazılması gerekmektedir. Makalemizde mirasçılık belgesi dilekçe örneği sunduk sizelere. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre dilekçe hazırlanmalıdır. 

Veraset ilamı dilekçesi nasıl yazılır konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla dava dilekçesi hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir dilekçe hazırlanmalıdır.

Mirasçılık belgesi alınması amacıyla dilekçe hazırlanırken davanın konusuna göre veraset ilamı dilekçe örneği şeklinde taslak olarak bulunabilen dilekçelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de mahkemelere başvuru yapılabilmektedir.

Veraset ilamı istemiyle hazırlanacak dava dilekçesinde pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde dava süreci hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK  ve Av. Nur Baştürk müvekkillerine son derece profesyonel olarak hizmet vermekte olup avukat sor kısmından kendilerine soru yöneltebilir veya iletişim sayfasından kendilerine ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL BAKIRKÖY NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ : Av. Tolga ÇELİK & Av. Müesser Nur BAŞTÜRK

MURİS :

KONU : Mirasçılık Belgesi Talebimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR

…………………. TC Kimlik numaralı muris ………………. 15.04.2019 tarihinde vefat etmiştir. Müvekkil murisin yasal mirasçısıdır. Müvekkilin murisin malları üzerinde tasarrufta bulunabilmesi için tarafımıza mirasçılık belgesi verilmesini sayın mahkemenizden talep etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: HMK, TMK ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus kayıtları, tanık, yemin, bilirkişi ve ilgili sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan ve mahkemece resen tespit edilecek hususlar birlikte gözetilerek; Yukarıda ayrıntılı kimlik bilgileri verilen verilen murise ait mirasçılarını gösterir veraset belgesinin tarafıma verilmesini talep ederim.

Av. Tolga Çelik & Av. Nur Baştürk

EKLER:

Noter onaylı vekaletname sureti

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…