Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Uzaklaştırma Kararı – Polisin Evden Uzaklaştırma Kararı

Uzaklaştırma Kararı – Polisin Evden Uzaklaştırma Kararı

Bu makalemizde evden uzaklaştırma kararı nasıl alınır, yalan beyanla evden uzaklaştırma nedir, uzaklaştırma kararı kimlere verilir, koruma kararı kimlere verilir, uzaklaştırma kararı nasıl iptal edilir, evden uzaklaştırma nedir, şiddet gören eş ne yapmalı, uzaklaştırma kararı nasıl tebliğ edilir, uzaklaştırma kararı ihlali halinde ne olur, hakimin vereceği önleyici tedbirler neler, hakimin vereceği koruyucu tedbirler neler, mülkü amirin vereceği önleyici tedbirler nelerdir, uzaklaştırma kararı sicile işler mi, erkek uzaklaştırma kararı alabilir mi , sevgiliye uzaklaştırma kararı nasıl alınır, uzaklaştırma kararı karşı tarafa nasıl bildirilir, komşuya uzaklaştırma kararı nasıl alınır, polis uzaklaştırma kararı verebilir mi gibi birçok sorunun cevabını sizlere cevaplamaya çalışacağız.

Evden Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?

Evden uzaklaştırma kararının asıl sebebi olan aile içi şiddet ülkemizde azımsanamayacak derecede sık görülen bir husustur. Bu sebeple 6284 sayılı kanun uyarınca eşin şiddet uygulaması halinde evden uzaklaştırılması ya da başka birtakım tedbirlere tabi tutulması söz konusu olacaktır.

Makalemizde şiddet gören eşin evden uzaklaştırılması süreci ile ilgili bilinmesi gereken tüm detayları inceledik, uygulamada en çok karşımıza çıkan hususları kaleme aldık. Konunun önemine binaen yazımızı dikkat ve özenle okumanızı tavsiye ediyoruz.

Evden Uzaklaştırma Nedir?

6284 sayılı kanun uyarınca şiddet uygulayan eşin ortak konuttan veya bulunduğu herhangi bir yerden hangi kararı ile derhal uzaklaştırılması ve eşlerin müşterek konutunun şiddet gören eşe tahsis edilmesine evden uzaklaştırma denir. Evden uzaklaştırma kararı beraberinde birtakım yükümlülükleri de içerisinde bulundurabilir. Bu yükümlülüklere örnek olarak konuta, işyerine, okula, şiddete uğrayan kişiye yaklaşmama, iletişim kurmama gösterilebilir.

DİKKAT: Şiddete maruz kalan eşin korunmasına ilişkin olarak 6284 sayılı kanun çeşitli hükümler içermektedir. Burada evden uzaklaştırma dışında başkaca birtakım tedbirler de mevcuttur. Makalemizde bunlara da kısaca değineceğiz.  Konunun önemli ayrıntılarını açıklamadan önce sık sık muhatap olduğumuz sorulardan birkaç tanesini açıklamaya çalışacağız.

Neler şiddete girer: Fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik her türlü şiddet ve şiddet uygulama olasılığı

Evden uzaklaştırma kararını kim verir: Uzaklaştırma kararını aile mahkemesi hakimi verecektir. O yerde aile mahkemesinin bulunmaması halinde uzaklaştırma kararını asliye hukuk hakimi verecektir.

Evden uzaklaştırma kararı ne zaman başlar: Uzaklaştırma kararının tebliğ edilmesi ile derhal başlar.

Evden uzaklaştırma kararına itiraz nasıl yapılır: Uzaklaştırma kararını veren merciye iki hafta içerisinde itiraz dilekçesi sunulabilir.  Söz konusu itirazı kararı veren mahkemeyi takip eden numaralı mahkeme inceler.

Evden uzaklaştırma kararı bitince ne olur: Bu durumda evden uzaklaştırma kararı kendiliğinden sonra erer. Fakat uzatma talep edilirse ve uzatma kabul edilirse uzaklaştırma kararı devam edecektir.

Uzaklaştırma kararına uyulmazsa ne olur: Uzaklaştırma kararına ilk uymama halinde 3-10 gün arası, sonraki uymama hallerinde 15-30 gün arası ve toplamda en fazla 6 ay zorlama hapsi uygulanır.

Neler şiddete girer
Şiddet Gören Eş Ne Yapmalı

Şiddet Gören Eş Ne Yapmalı?

Eşlerden birinin şiddet görmesi halinde şiddet gören eş evden uzaklaştırma veya aşağıda bahsedeceğimiz diğer tedbirlerin uygulanması için mahkemeye başvurmalıdır. Unutmamak gerekir ki şiddet gören eş şiddet gördüğünü ispatlaması gerekmez.  Bu tedbirlerin uygulanması için sözlü beyanı yeterlidir. Fakat daha sonrasında  süreç için olayın şahitleri ile görüşmesi, darp raporu alması şiddet gören eşin yararına olacaktır.

DİKKAT: Şiddet gören eşin nasıl bir yol izlemesi gerektiği, hangi tedbirlere ilişkin talepte bulunması gerektiği gibi konularda en hızlı ve etkili yolun tercih edilmesi adına alanında deneyimli bir aile hukuku avukatı ile çalışılmasında yarar vardır. Aksi durumda kısa vadede uzaklaştırma kararı elde edilse dahi sonrasında itiraz edilmesi halinde eski durumun tekrar ortaya çıkması gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşılabilir.

Peki şiddet görmekten anlaşılması gereken nedir? 6284 sayılı kanunda bu sorunun cevabı yer almaktadır. İlgili kanuna göre aile üyelerinden birinin diğerine karşı uyguladığı her türlü cinsel, psikolojik, fiziksel veya ekonomik şiddet aile içi şiddet kavramına girecektir. Bu saydığımız her türlü şiddet için hakimden koruma talep etmek mümkündür. Belirtmek de fayda var ki yalnızca şiddet uyguladığında değil uygulama ihtimali olduğunda da evden uzaklaştırma kararı alınabilir.

Evden Uzaklaştırma Kararı Kim Tarafından Verilir?

Aile içi şiddet halinde başvurulması gereken mercii Aile Mahkemesidir. Şiddet uygulayan eş aleyhinde uzaklaştırma ya da diğer tedbirleri aile mahkemesi hakimi verecektir. Fakat aşağıda da bahsedeceğimiz üzere bazı tedbir kararlarını mülki amir (ilçelerde kaymakam illerde ise vali) verecektir.

Evden uzaklaştırma kararının verilebilmesi için kim bildirimde bulunmalıdır? Şiddet uygulandığında ya da şiddet uygulama ihtimalinin söz konusu olduğu durumda bunu ilişkin bildirimi herhangi bir kişi yapabilir. Kamu görevlilerinin bu şekilde ihbar almasının akabinde söz konusu ihbarı aile mahkemesi hakimine veya gerekli diğer mercilere bildirmekle yükümlüdür.

Hakimin Vereceği Önleyici Tedbirler Nelerdir?

6284 Sayılı Kanun Madde 5 uyarınca aile içi şiddet halinde hakimin verebileceği birtakım önleyici tedbirler mevcuttur. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Şiddet uygulayan kişinin, şiddet mağduruna gerçekleştirdiği aşağılama, tehdit veya küçük düşürme gibi söz ve davranışlardan men edilmesi tedbiri uygulanabilir. Aile mahkemesi hakiminin şiddeti uygulayan ya da şiddet uygulama ihtimali olan kişiye bu şekilde tedbir kararı verdikten sonra bunun ihlal edilmesi halinde ciddi yaptırımlar gündeme gelecektir.
 • Şiddet uygulayan ya da şiddet uygulama ihtimali olan kişinin ortak yaşanılan konuttan derhal uzaklaştırılması ya da ortak yaşanılan konutun şiddet gören kişiye tahsis edilmesi tedbiri uygulanabilir.
 • Şiddet uygulayan ya da şiddet uygulama ihtimali olan kişinin, korunan kişilerin kaldıkları konuta, işyerine veya okullarına yaklaşmaması tedbiri uygulanabilir.
 • Şiddet uygulayan ya da şiddet uygulama ihtimali olan kişinin çocuklarla arasında daha öncesinde kişisel ilişki kurulmuşsa bu kişi ile çocuğun görüşmesinin refakatçi eşliğinde gerçekleştirilmesi veya kişisel ilişkinin sınırlandırılması ya da tümüyle kaldırılması tedbirleri uygulanabilir.
 • Gerekli görülmesi halinde kişinin yakınlarına, tanıklarına ve çocuklarına (bu kişilerin herhangi bir şiddet görmesine gerek yoktur) yaklaşmaması tedbiri uygulanabilir. Elbette ki burada çocukla kişisel ilişki kurma durumu saklıdır.
 • Korunan kişinin kişisel eşyalarına ya da ev eşyalarına zarar vermeme tedbiri uygulanabilir.
 • Şiddet uygulayan kişinin herhangi bir iletişim aracıyla yahut benzer surette araçlar kullanarak korunan kişiyi rahatsız etmesi yasaklanabilir.
 • Şiddet uygulayan ya da şiddet uygulama ihtimali olan eşin elinde bulunan ya da taşınmasına kanunen izin verilen silahların kolluğa teslim edilmesi tedbiri uygulanabilir. Kişinin silahı taşıması görevi gereği zorunlu olsa da bu silahı bırakması tedbiri uygulanabilir.
 • Şiddet uygulayan ya da şiddet uygulama ihtimali olan kişinin, korunan kişilerin yanında alkol ya da uyuşturucu madde alması ve bu maddeler etkisi altında korunan kişilerin yanına yaklaşması yasaklanabilir. Hatta şiddet uygulayan ya da şiddet uygulama olasılığı olan kişinin bağımlı olması halinde hastaneye yatması zorunlu tutulabilir.
 • Şiddet uygulayan ya da şiddet uygulama ihtimali olan kişinin bir sağlık kuruluşuna tedavi ve muayene için başvurması ve tedavi ettirilmesi tedbiri uygulanabilir.

DİKKAT: Belirtmekte fayda var ki şiddet uygulayan ya da şiddet uygulama ihtimali olan kişiye saydığımız tedbirlerden hangisinin verileceği, somut olayın şartlarına, şiddetin türüne ( bu şiddet fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik olabilir) ve tarafların durumuna göre değişmektedir. Ayrıca bu tedbirlerden biri veya bir kaçı da talep edilebilir. Son olarak söylemekte fayda var ki bu tedbirler sınırlı olarak sayılmamıştır. Hakim bu tedbirlere benzer farklı tedbirler de uygulanabilir.

Hakimin Vereceği Koruyucu Tedbirler Neler?

Yukarıda açıkladıklarımıza benzer şekilde hakim önleyici tedbirler yerine koruyucu tedbirler de verebilir. Şu koruyucu tedbirlere hükmedilebilir:

 • Kişinin işyerinin değiştirilmesine karar verebilir.
 • Kişinin evli bulunması durumunda ortam yerleşim yerinden ayrı bir yerleşim yerine yerleştirilmesine karar verebilir.
 • TMK’da yer alan şartların gerçekleşmesi durumunda aile konutu şerhi konulması kararı verilebilir. Aile Konutu Şerhi başlıklı makalemizi okumak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.
 • Kişi hakkında tanık koruma kanunu hükümleri uyarınca kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi kararı verilebilir. Korunan kişi açısından bu tedbiri uygulanabilmesi için hayati tehlike olmalı ve hayati tehlikenin önlenebilmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması ve aynı zamanda korunan kişinin de bu tedbirin uygulanmasında rızasının olması gerekir.

Sıraladığımız söz konusu tedbirler ciddi durumlarda alınan daha kalıcı çözümlerdir. Somut olayın özellikleri dikkate alınarak nasıl bir tedbir uygulamak gerektiği ve tedbirin etkili olabilmesi adına hukuki yardım almak önem arz etmektedir. Görüleceği üzere bir kişinin şiddet muamelesine karşı alınacak tedbir sadece evden uzaklaştırma tedbiri değildir.

Mülki Amirin Vereceği Önleyici Tedbirler Nelerdir?

Yukarıda da izah ettiğimiz üzere bazı hallerde aile mahkemesi hakiminin değil mülki amirin tedbir alması durumu söz konusu olur. Bu tedbirleri şu şekilde açıklayabiliriz.

 • Korunan kişinin kendisine ve gerekli olması halinde yanındaki çocuklara bulunduğu mahalde veya başka bir yerde barınma imkanı sağlama kararı verebilir.
 • Korunan kişiye diğer kanunlar uyarınca gerçekleştirilen yardımlar saklı kalmak üzere geçici maddi yardım yapılması kararı verebilir.
 • Korunan kişinin hayati tehlikesinin söz konusu olması halinde talep üzerine veya kendiliğinden geçici koruma sağlama kararı verebilir.
 • Gerek duyulması halinde korunanın çalışmasını desteklemek maksadıyla belirli sürelerle çocuğa kreş imkanı tanıma kararı verilebilir.

Burada saydığımız önleyici tedbirler sınırlı olarak sayılmış değildir. 6284 sayılı kanun mülkü amirin vereceği bu koruma tedbirlerinin benzerlerinin de verilebileceğiniz söylemektedir.

Evden Uzaklaştırma Kararı Ne Zaman Başlar?

Evden uzaklaştırma kararı ve yukarıda açıkladığımız diğer tedbirlerin kararının alınması ve akabinde muhataplara tebliğ edilmesi ile başlar. Çünkü şiddet olayının önlenmesi aciliyet gerektiren bir husustur. 6284 sayılı kanunun 8. Maddesine göre bu kararın verilmesi, kanunun amacının gerçekleşmesini tehlikeye atacak derecede geciktirilemez.

Hatta bazı durumlarda hakim kararının verilmesi veya mülki amir kararının verilmesi beklenmeden kolluk kararı ile işlem tesis edilmektedir. Esas olarak uzaklaştırma kararının ve diğer tedbirlerin ne zaman başlayacağı söz konusu tedbirlerin özelliğine göre değişmektedir.  Bu hususa aşağıda değineceğiz.

Şiddet Uygulayan Eşin  Başka Suç İşlemesi

Bir kişinin birisine şiddet uygulaması, hakaret etmesi ve tehdit etmesi suç teşkil eder. Makalemizde bahsettiğimiz uzaklaştırma tedbiri cezai değil hukuki bir süreçtir. Evden uzaklaştırmadan ayrı şekilde cezai süreçler de işletilebilir.

6284 sayılı kanunun 6. Maddesi uyarınca kişinin silah bulundurması, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının suç oluşturması sebebiyle veya başka bir suç işlemesine bağlı olarak;

 • soruşturma ve kovuşturma sırasında verilen koruma tedbirleri veya denetimli serbestlik tedbirleri
 • mahkumiyet halinde ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ve buna bağlı uygulanacak olan denetimli serbestlik hükümleri

saklı kalır. Yani bunların uygulanması makalemizde bahsettiğimiz tedbirlere engel teşkil etmez.

Evden Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?

Evden Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere evden uzaklaştırma tedbiri Aile Mahkemesi’ne başvurarak alınır. Fakat aile mahkemesi hakimine başvuru şart değildir. İlgili kamu mercilerine başvurulması halinde o merciiler durumu aile mahkemesi hakimine bildirecektir.

6284 sayılı kanunun 8. Maddesine göre en hızlı ve en kolay ulaşılabilecek aile mahkemesi hakimine, mülki amire veya kolluk birimine başvuru yapılmalıdır. İlgili kişi, bakanlık, kolluk görevlileri, Cumhuriyet savcısı yapabilir.

DİKKAT: Koruyucu tedbir kararlarının verilebilmesi için şiddet uygulandığına ilişkin delil veya belgeye ihtiyaç bulunmamaktır. Şiddet uygulandığına ilişkin beyan sunulması yeterlidir.

Makalemizde mülki amirin alacağı koruyucu tedbirlerden ve aile mahkemesi hakiminin alacağı koruyucu ve önleyici tedbirlerin neler olduğunu anlattık. Bu tedbirlerin alınması çok acilse ve gecikmesinde sakınca varsa bu kararları kolluk amiri de alabilir.

Belirtmek de fayda var ki kolluk amirinin bu kararı aldıktan sonra kararın alınmasını takip eden ilk iş gününde yetkili merciye sunmak zorunluluğu bulunmaktadır.  Yetkili merci kararı onaylamazsa karar kendiliğinden kalkar. Bu haller şunlardır:

 • Mülki amirin alacağı tedbirlerden; kişinin kendisine kendisine ve çocuklarına barınma imkanı sağlanması  ve hayati tehlike bulunması halinde geçici koruma sağlanması
 • Aile mahkemesi hakiminin alacağı önleyici tedbirlerden; tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürücü söz söylememe  tedbiri, evden uzaklaştırma tedbiri, konuta-işyerine ve okula yaklaştırmama tedbiri, mağdurun kendisine-yakınlarına ve tanıklarına yaklaştırmama tedbiri.

Evden Uzaklaştırma Kararının Tebliği Ve Gizliliği

Tedbir kararı ne şekilde alınırsa alınsın korunan kişiye ve şiddet uygulayan ya da şiddet uygulama ihtimali olan kişiye tebliğ ve tefhim edilecektir. Hakimden ya da mülki amirden koruma talep edilirse ve bu talep reddedilirse söz konusu ret kararı sadece talep eden kişiye tebliğ edilecektir.

Gecikmesinde sakınca bulunan bir durum varsa ve tedbir kararı bu sebeple alınmışsa söz konusu tedbir kararı derhal şiddet uygulayana bildirilecektir ve bu şekilde tebliğ edilmiş kabul edilecektir.

Tebliğ edilecek tedbir kararında uygulanan önleyici ve koruyucu tedbirin ne olduğu ve bu tedbirlere aykırılık halinde hangi müeyyidenin uygulanacağı, itiraz imkanı ve nasıl kullanılacağı yer alacaktır.

Gerekli görülmesi halinde tebliğ edilen belgede, korunan kişiye ait birtakım bilgiler gizlenebilir. Gizlenecek bu bilgiler genelde tedbirin amacını boşa çıkarma ihtimali olan adres bilgisi gibi bilgilerdir.

Tedbir kararı verildiği zaman bu karar bakanlığın ilgili müdürlüklerine bildirilecektir. Aynı zamanda Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve kolluk birimlerine de bildirimde bulunulur. Kararı veren yer veya  tedbirin uygulanacağı yer kolluk görevlileri  görev ve yetki sahibidir.

Evden Uzaklaştırılan Erkek Ne Yapmalı?

Makalemizde şiddet uygulanması ya da şiddet uygulama ihtimalinin olması halinde evden uzaklaştırma kararına ve diğer tedbirlere değindik. Uygulama da sık sık muhatap olduğumuz sorulardan bir tanesi evden uzaklaştırılan erkek ne yapmalıdır sorusudur. Eğer erkek şiddet uygulayan ya da şiddet uygulama ihtimali olan kişi ise tedbire uymalıdır. Zire bu tedbirlere uymamanın ciddi müeyyideleri vardır.

Burada sorulması gereken soru haksız olarak uzaklaştırılan erkek ne yapmalıdır sorusudur. Bu halde uzaklaştırma kararına itiraz edilmelidir. Yukarıda da açıkladığımız üzere evden uzaklaştırma kararı alabilmek için aile üyelerinden birinin beyanı yeterlidir ve ispat şartı aranmamaktadır.

Bazı hallerde uygulamada evden uzaklaştırma hakkının kötüye kullanıldığı durumlarla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle evden uzaklaştırma yaptırımı ile karşı karşıya kalan erkek haksızlığı ispat ederek bu karara itiraz hakkını kullanmalıdır.

Evden Uzaklaştırma Kararına İtiraz

Yukarıda açıkladığımız tedbirlere karşı, kararın taraflara tebliğ edilmesinden itibaren 2 hafta içerisinde ilgililer aile mahkemesine itiraz edebilirler. Söz konusu itirazda tedbir kararlarının usul kurallarına aykırı şekilde ve haksız olarak verildiği veya tedbir verilmesini gerektiren durumun ortadan kalktığı belirtilebilir. Koruma Kararına İtiraz Dilekçesi örneği için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Evden Uzaklaştırma Kararına İtiraz Nereye Yapılır?

6284 sayılı kanunun 9. Maddesi uyarınca hakim tarafından verilen tedbir kararına itiraz dilekçesi, kararı veren mahkemeye sunacaktır. Fakat itirazı o yerdeki başka bir aile mahkemesi inceleyecektir. İtirazı değerlendirecek olan merciyi şu şekilde gösterebiliriz.

 • Birden fazla aile mahkemesinin bulunması halinde: Numara olarak takip eden aile mahkemesi itirazı inceleyecektir.
 • Tek aile hakimi varsa: O yerdeki asliye hukuk mahkemesi itirazı inceleyecektir.
 • Aile mahkemesi yoksa: O yerdeki asliye hukuk mahkemesi itirazı inceler.
 • Aile hakimi ile asliye mahkemesi hakimi aynı ise: En yerdeki aile mahkemesi veya asliye hukuk mahkemesi itirazı inceler.

İtiraz merci bir hafta içerisinde itirazı değerlendirecektir. Ya tedbirin devamına yani itirazın reddine ya da tedbirin sonra ermesine başka bir deyişle itirazın kabulüne karar verecektir.

Evden Uzaklaştırma Kararının Kaldırılması Dilekçesi

Evden uzaklaştırma kararının kaldırılması dilekçesi önemi itibariyle üzerinde durulması gereken bir konudur. Makalemizde de bahsettiğimiz üzere uygulamada hiçbir delil aranmadan sadece şüphe bulunması halinde uzaklaştırma kararı verilmektedir. Dolayısıyla bu durum bir çok haksız uzaklaştırma kararlarının verilmesine sebep olmaktadır. Haksız olarak verilen uzaklaştırma kararının kaldırılabilmesi için  etkili bir dilekçenin ivedi şekilde mahkemeye ibrazı gerekmektedir. İnternette ve arzuhalcilerde bulunan evden uzaklaştırma kararının kaldırılması dilekçesi örneği şeklindeki taslak metinlerden uzak durulmalıdır. Zira somut olayınıza uygun olmayan, güncel mevzuattan uzak ve hukuki hatalar içeren bu hazır dilekçeler mahkeme tarafından reddedilebilecektir. Somut olayınıza uyumlu ve hatalı işlemler içermeyen evden uzaklaştırma kararının kaldırılması dilekçesi için deneyimli avukatlardan yardım alınmalıdır.

Evden Uzaklaştırma Kararı Süresi Bitince Ne Olur?

Makalemizde sizlere evden uzaklaştırma kararına ilişkin sürelerden ve diğer önemli bilgilerden bahsettik.  Evden uzaklaştırma kararının süresi sona erince ne olur sorusu da sık sık muhatap olduğumuz sorulardandır. Süre bittiği zaman ilgili karar infaz edilmiş sayılır başka bir deyişle karar kendiliğinden sona ermiş olur. Bu durumda artık evden uzaklaştırılan erkek veya diğer aile üyelerinin uyması gereken bir tedbir kararı bulunmaz. Fakat hakkında koruma kararı verilen kişi evden uzaklaştırma kararının uzatılması dilekçesi ibraz ederek  bu durumun devamını sağlayabilir.

Sonuç olarak böyle bir dilekçe verilmez ise evden uzaklaştırma kararı bitince tedbir kendiliğinden sonra erecektir.

Evden Uzaklaştırma Kararının Uzatım Dilekçesi

Evden uzaklaştırma kararının uzatılması dilekçesi önemli bir husustur. Zira artık evden uzaklaştırma kararı üzerinden belirli bir süre geçmiştir ve bu sürecin herhangi bir problem yaşanmadan geçirilmesi halinde sürecin uzaması için bir neden görülmeyebilir.

Uygulamada evden uzaklaştırma kararının uzatılması için birtakım şüphelerin bulunması aranmaktadır. Yine hiçbir delil ibraz etmeden evden uzaklaştırma kararının uzatılması mümkündür fakat yine de şiddet uygulama ihtimaline ilişkin şüphe aranır. Bu nedenle evden uzaklaştırma kararının uzatılması dilekçesi yukarıda izah ettiğimiz hususlar dikkate alınarak deneyimli bir avukat tarafından hazırlanmalıdır.

Evden Uzaklaştırma Kararına Uyulmazsa Ne Olur?

Hakkında evden uzaklaştırma tedbiri veya  herhangi bir başka tedbir kararı verilen kişinin bu kararlara uymaması halinde 3 ile 10 gün arasında zorlama hapsine mahkum edilmesi söz konusu olacaktır.  Karara aykırı davranılması halinde aile mahkemesi zorlama hapsi kararı verecektir.  Kişinin fiilinin başka bir suçu içermesi ve halihazırda işleyen bir ceza soruşturması ve kovuşturması olması halinde yine de bu zorlama hapsi uygulanacaktır.

Evden uzaklaştırma veya başka tedbirlerin birden fazla ihlal edilmesi halinde bu sefer verilecek olan zorlama hapsi süresi 15 ile 30 gün arasında değişecektir. Her ihlalde tekrar ceza verilecektir. Fakat toplam 6 aylık zorlama hapsinden sonra artık zorlama hapsine hükmedilemeyecektir.

DİKKAT: Kişinin yukarıda açıkladığımız zorlama hapsi ile karşı karşıya gelmemesi için bu nasıl davranması gerektiği konusunda avukattan destek almalıdır. Örneğin lehine koruma kararı verilen eş aleyhine evden uzaklaştırma kararı verilen eşi telefonla arayarak gelmesini, barışmak istediğini söyleyebilir. Ve o eşin gelmesine yakın polisi arayarak kişinin tedbiri ihlal ettiğini söyleyebilir ve eşini tuzağa düşürerek hapis yatmasına neden olabilir. Bu hallerin yaşanmaması için avukat desteği almak önem arz eder.

Evden Uzaklaştırılan Eşin Nafaka Yükümü

Bu süreçte korunan eşin geçiminin sağlanabilmesi için lehine nafakaya hükmedilmesi söz konusu olabilir. Ortak konutun giderleri öncesinde evden uzaklaştırılan eş tarafından karşılanıyorsa o eş nafaka ödemekle yükümlü tutulur.  Bunun için o eşin önceden nafaka yükümlüsü olmaması gerekir. Yani eş ikinci kez nafaka borcu altına sokulamaz. Türk Medeni Kanunu’nda yer alan nafaka hükümlerine göre hareket edilecektir.

Uzaklaştırma Kararı – Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Makalemizde eşinden şiddet gören kişinin neler yapabileceğini, bu sürecin nasıl ilerlediğini ve verilebilecek tedbirlere değindik. Fakat belirtmekte fayda var ki süreç çoğu zaman anlattığımız kadar yalın olmaz. Bu süreçte hatalı veya ihmali işlemler yapılarak hak kaybı yaşanmaması adına avukat desteğinden faydalanılmalıdır. İstanbul boşanma avukatı ve Kayseri boşanma avukatı olarak faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi boşanma avukatı olarak müvekkillerine profesyonel hizmet vermektedir. Sitemizde yer alan avukata sor kısmından ofisimiz avukatları Av. Tolga ÇELİK ve Av. Nur BAŞTÜRK‘e sorularınızı yönlendirebilir ya da iletişim bilgileri kısmından kendilerine ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…