Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Dilekçenin yanlış yazılması, yanlış dilekçe yazımında bulunulması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Dilekçe yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. Dilekçe hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı dilekçe konusu ve muhatabın kimlik bilgileri ile birlikte delil gibi olguların da yerine getirilerek yazılması gerekmektedir. Makalemizde Terk Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi sunduk. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre dilekçe hazırlanmalıdır. 

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi Örneği nasıl yazılır konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla dilekçe hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir dilekçe hazırlanmalıdır.

Terk Nedeniyle Boşanma Davasına ilişkin dilekçe metni hazırlanırken dilekçenin konusuna göre Terk Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi Örneği şeklinde taslak olarak bulunabilen dilekçelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de dava açılabilir.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi hazırlanırken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde süreç hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK müvekkillerimize son derece profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. Terk Nedeniyle Boşanma Davası ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz için avukata sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz. 

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI                :

ADRES                          :    

DAVALI                      :

ADRES                         :

DAVA KONUSU           : Terk Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçemizin Arzından İbarettir

AÇIKLAMALAR          :

Müvekkil ile davalı ……. tarihinde evlenmişlerdir. Bu evliliklerinden reşit olmuş müşterek dört çocukları bulunmakta çocuklarından T. boşanarak kendi yanlarına gelmiştir. A. ise bekardır ve kendileri ile birlikte yaşamaktadır. Kendileri ile birlikte kalan çocukları T. ve A. ……….. tarihinde müvekkile hareket etmeleri nedeni ile huzursuzluk ve geçimsizlik çıkmış kendisine saygı göstermeyen ve haksız yere hakaret eden çocuklarını evden kovmuştur. Bunun üzerine davalı yan da tercihini çocuklardan yana kullanarak onlarla birlikte evi terk etmiştir. Müvekkil hiçbir şekilde eşini evden kovmamıştır. Müvekkilin davalı eşi ile hiçbir geçimsizlikleri ve çekişmeleri bulunmamaktadır. 30 yıllık evlilikleri boyunca birbirlerine maddi ve manevi destek olmuşlardır. Davalı haksız olarak evi terk edip müşterek haneye gelmemiş ve eşlik görevlerini yapmamak için haksız yere evi terk etmiştir. Müvekkil bakıma muhtaç yaşlı ve şeker hastasıdır. Davalının eve dönmesi için mahkemenizin 2022/…. Değişik İş karar sayılı dosyası ile ihtar davası açılmış olup, bu karar ………. tarihinde davalıya tebliğ edilmiştir. Buna rağmen davalı müşterek haneye dönmemiştir. Davalı eve dönmemekte tamamen haksız olup bu nedenle terke dayalı olarak müvekkil davacı ile davalının boşanmalarına, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmek zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER               : 4721 Sayılı TMK, 6100 Sayılı HMK

DELİLER :

…….. Mahkemesi’nin ….. Esas sayılı ihtar dosyası

Fotoğraflar

Tanık Beyanları

Aile Nüfus Kayıt Örneği

NETİCE-İ TALEP                   :

Yukarıda izahatını yaptığımız nedenlerden dolayı haklı davamızın kabulü ile;

1- Müvekkil ile davalının TMK madde 164 uyarınca boşanmalarına,

2- Müvekkil için hükmün kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ….. TL maddi tazminatın …. TL manevi tazminatın davalıdan alınarak müvekkile verilmesine,

3- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine,

karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili Av. Tolga ÇELİK & Av. M. Nur BAŞTÜRK

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…