Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Terekenin Tespiti Dava Dilekçesi

Terekenin Tespiti Dava Dilekçesi

Terekenin Tespiti Dava Dilekçesi

Terekenin Tespiti Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Terekenin tespiti dava dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Dava dilekçesinin yanlış yazılması, yanlış taleplerde bulunulması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Dava dilekçesinin yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. Dava dilekçesi hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı dava konusu ve davacının kimlik bilgileri ile birlikte delil gibi olguların da yerine getirilerek yazılması gerekmektedir. Makalemizde terekenin tespiti dava dilekçesi örneğine yer verdik. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre dilekçe hazırlanmalıdır. 

Terekenin tespiti dava dilekçesi nasıl yazılır konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla dava dilekçesi hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir dilekçe hazırlanmalıdır.

Terekenin tespiti amacıyla dilekçe hazırlanırken davanın konusuna göre terekenin tespiti  dava dilekçesi örneği şeklinde taslak olarak bulunabilen dilekçelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de mahkemelere başvuru yapılabilmektedir.

Terekenin tespiti amacıyla hazırlanacak dava dilekçesinde pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde dava süreci hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK  ve Av. Nur Baştürk müvekkillerine son derece profesyonel olarak hizmet vermekte olup avukat sor kısmından kendilerine soru yöneltebilir veya iletişim sayfasından kendilerine ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:
ADRES:

VEKİLLERİ : Av. Tolga ÇELİK & Av. Müesser Nur BAŞTÜRK
Mecidiyeköy Mah. Mecidiyeköy yolu Cad. Elbir İş Merkezi No:6 Kat:9 Daire:11 Şişli/İSTANBUL

DAVALI: Hasımsız

KONU : Tereke tespiti talepli dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:

……………… TC Kimlik numaralı muris ………………….. 07.07.1998 tarihinde vefat etmiştir. Müvekkil murisin yasal mirasçısıdır. Müteveffanın ölmeden önce son ikametgah adresi İstanbul Şişli’dir. Müvekkile İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’den mirasçılık belgesi (EK-1) talebinde bulunulmuş ilgili mahkemenin ………… E. Sayılı dosyası ile müvekkile mirasçılık belgesi verilmiştir.

Müvekkil murisin kayıtlı ya da intikal edeceği malvarlığı, taşınmaz ve banka mevduatlarını tespit edememektedir. Tüm bu nedenlerle söz konusu dava açma zarureti hasıl olmuştur.

Terekenin tespit edilebilmesi için aşağıda belirtilen 12 bankaya, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne, Trafik Tescil Bürosu’na müzekkere yazılarak üzerinde kayıtlı malların ve adına para ve hesap olup olmadığının sorulmasını talep etmekteyiz.

İlgili Bankalar: Akbank, Denizbank, Finansbank, Garanti Bankası, Halk Bankası, HSBC Bank, ING Bank, İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası, QNB Finansbank.

Mirasbırakanın muvazaalı (danışıklı) olarak malvarlığını devretmiş veya bağışta bulunmuş ise ölümünden geriye dönük olarak geçmiş kayıtların ve mirasbırakanın ölüm tarihi olan 07.07.1998 tarihinden günümüze kadar olan süreçte müvekkilin devredilen mallarına ait geçmiş kayıtların celbi için mahkeme tarafından ilgili yerlere müzekkere yazılmasını talep etmekteyiz.

Yukarıdaki belirtilen kurumlardan gelecek cevaba göre başkaca hak ve alacaklarının tespit edilmesi halinde diğer talep haklarımızın saklı kalması kaydıyla gerekli araştırmanın yapılmasını talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER: HMK, TMK ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus kayıtları,banka kayıtları, tapu kayıtları, trafik tescil kayıtları, tanık, yemin, bilirkişi ve ilgili sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda belirtilen nedenler ve gerekçelendirilen hususlarla miras bırakan …………………….’ın terekesindeki malvarlığının tespitinin TMK madde 589 uyarınca tespitine karar verilmesini ve tespit edilecek tereke konusu taşınmaz ve banka hesaplarının üzerine 3. kişilere devir ve temliklerinin önlenebilmesi için ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini vekaleten talep ederim. Davacı Vekili

Av. Tolga ÇELİK & Av. Müesser Nur BAŞTÜRK

EKLER:
İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nce verilen mirasçılık belgesi
Bir adet onaylı vekaletname örneği

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…