Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Tek Celsede Boşanma

Tek Celsede Boşanma

Tek celsede boşanma  ilk celsede hakimin dava konusunda karar vermesi ve davanın neticelenmesi anlamına gelmektedir. Tek celsede boşanma tabiriuygulamada sıklıkla anlaşmalı boşanma davaları için kullanılmaktadır. Çekişmeli boşanma tek celsede biter mi? Anlaşmalı boşanma tek celsede biter mi? Anlaşmalı boşanma davalarının tek celsede bitmesi esastır.  Çekişmeli boşanma davalarında ise tek celsede boşanma durumu çok istisnai hallerde mümkün olmaktadır. Tek celsede davanın neticelenmesi için tüm delil ve tanıkların dinlenmesi gerekmektedir.

Tek Celsede Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Tek celsede boşanma sebepleri ihtilafın bulunmaması yahut onursuz yaşam sürme, hayata kast, pek kötü muamele ya da terk gibi özel boşanma sebeplerinin mevcut olması halinde iddiaları somutlaştıran güçlü delillerin mahkemeye ibraz edilmesi durumunda söz konusu olur. Mahkeme tarafından inceleme yapılmaması uygun görülürse tek celsede boşanmak mümkündür.

Tek Celsede Boşanmak İstiyorum Ne Yapmalıyım?

Türk hukuk sisteminde anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası için farklı yargılama metotları vardır. Çekişmeli boşanma davası tek celsede biter mi şeklindeki sık sık sorularla karşı karşıya kalmaktayız. Önemle belirtmek isteriz ki çekişmeli boşanma davasında eşler arasındaki ihtilaflı konular mahkeme huzurunda tartışılmadan, deliller incelenmeden ve tanıklar dinlenmeden boşanma kararı verilmesi mümkün değildir. Fakat eşler arasındaki ihtilaflı konular tek celsede dinlenecek şahitler ile ispat edilebilecek ise ve mahkemece araştırılacak başka bir husus kalmadığı kanaati oluşmuşsa hakim kararını tek celsede de verebilir. Bu durum çok istisnai olmakla birlikte taraflar arasında velayet gibi çekişmenin bulunmadığı davalarda mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Tek Celsede Biter Mi?

Tek celsede anlaşmalı boşanma mümkün müdür? Anlaşmalı boşanma ne kadar sürer? Evlilik birliğinin kurulmasından itibaren 1 yıl geçtikten sonra açılabilecek anlaşmalı boşanma davasının genel olarak tek celsede neticelenmesi mümkündür. Anlaşmalı boşanma davasının tek celsede bitmesi için mahkemece tayin edilen duruşma gününe eşlerden her ikisinin de katılması, ıslak imzalı anlaşmalı boşanma protokolünün duruşma öncesinde mahkemeye ibraz edilmesi ve duruşma sırasında tarafların protokolü onayladıklarını mahkeme huzurunda beyan etmeleri gerekmektedir. Sonrasında ise mahkeme taraflarca sunulmuş ve onaylanmış protokolü onaylayacak ve celseyi sonlandıracaktır.

En Hızlı Nasıl Boşanabilirim?

En hızlı boşanma davası nasıl olur? En hızlı boşanma davası nasıl açılır? Anlaşmalı hızlı boşanma nasıl olur? Boşanmanın kolay yolları nelerdir? Adalet Bakanlığı’nca “Yargıda Hedef Süre” planı oluşturulmuştur. Davaların hızlı neticelenmesi için çalışmalar yapılmakta, anlaşmalı boşanma davalarının neticelenmesi için ortalama 40 gün süre belirlenirken bu süre çekişmeli boşanma davalarında 300 gün olarak belirlenmektedir.

Uygulamada anlaşmalı boşanma davaları ortalama 1 ayda neticelenmekte iken çekişmeli boşanma davaları ise ortalama 1.5-2 yıl sürmektedir. Fakat önemle belirtmek isteriz ki davaların takibinin yapılmaması halinde anlaşmalı boşanma davaları 3 aya kadar, çekişmeli boşanma davaları ise 2.5 – 3 seneye kadar uzayabilmektedir. Dava dosyasının erken sonuçlanması avukatın üstlendiği rollerden biridir. Önemle belirtmekte fayda var ki taraflarca açılan boşanma davası ile avukat tarafından açılması ve takip edilmesi arasındaki en büyük farklardan biri avukatın boşanma davasının neticelenme süresini kısaltmasıdır. Yukarıda açıkladığımız süreler ortalama süreler olup iyi bir boşanma avukatı ile dava süreleri kısalabilmektedir.

İlk celsede boşanma davasının neticelenmesinde avukatın rolü büyüktür. Boşanma avukatı boşanma davası celsesi sırasında davaya konu olaylarda hangi konular üzerinde durması gerektiğini ve hangi vakıaların mahkeme nezdinde önem içerdiğini bilir. Boşanma avukatı boşanma davasının sonucuna doğrudan etki edecek hususlar üzerinde durarak, boşanma davasında mahkemenin kararına etki etmeyecek meselelerle davayı uzatmaz. Bu sebeple boşanma davası hassas davranılması ve üzerinde durulması gereken bir konudur. 

Bütün bunların yanında boşanma avukatı hangi delillerin iddiaları ispat edecek deliller olduğunu tespit eder ve delillerin ivedi şekilde toplanması için gereken önlemleri derhal alır. Boşanma avukatı boşanma davasında deliller ne zaman sunulur ve boşanma davasında whatsapp dökümleri istenebilir mi  vb. birçok sorunun cevabına hakimdir. Örneğin  adli tıptan rapor alınmasının elzem olduğu bir dosyada boşanma avukatı raporun alınması için mahkemeden usulüne uygun şekilde talepte bulunur. Raporun alınması için mahkeme karar tesis etmişse avukat bu kararın yazılmasını takip eder mümkünse elden takip yetkisi alarak raporun en kısa sürede yazılmasını sağlayabilir.

Boşanma davasında tanıkların dinlenmesi yargılamanın uzamasına sebebiyet veren etkenlerden bir tanesidir. Taraflarca tanığın bilgileri tanık listesi ile mahkemeye iletilir. Mahkeme ise bu talebin yerine getirilmesi için tanığa davet mektubu gönderir. Bu davet mektubu bazı zamanlarda tanığa ulaşmaz ve böylelikle duruşmada hazır olmayan tanığın tekrardan davet edilebilmesi için yeni bir celse belirlenmesine karar verilir. Türk mahkemelerinde her bir celse arasındaki süre ortalama 4 aydır. Bu sebeple bir tanığın duruşmaya katılmaması ortalama bir davanın neticelenmesini 4 ay daha geciktirebilmektedir. Boşanma avukatları tanıkların duruşma salonlarında hazır edilmeleri için gereken özen ve ihtimamı gösterirler. Aynı zamanda tanıkları usul kuralları hakkında bilgilendirirler. Davanın neticelenmesini geciktiren nedenlerden bir diğeri ise tebligatların ilgilisine ulaşmamasıdır. Yine tebligatların ilgilisine ulaşması için boşanma avukatı gereken özen ve gayreti göstermelidir.

En Kolay Boşanma Yolları Nelerdir?

Evlilik birliğini sonlandırmak isteyen eşler en kolay boşanma yöntemi nedir, en kolay boşanma yolları hangileridir, boşanmanın en kolay yolu nedir gibi soruların cevaplarını aramaktadırlar. En kolay boşanma yolları arasında anlaşmalı boşanma davası gelmektedir.

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için ilk olarak HMK’da belirlenen dava şartlarını taşıyan dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü mahkemeye sunulmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünde eşlerin boşanma iradeleri ve boşanmanın ferileri niteliğinde olan nafaka, velayet ve tazminat hususlarına yer verilmelidir. Bu şekilde anlaşmalı boşanma davasının açılması ve ardından usul işlemlerinin tamamlanması ile taraflar en kolay şekilde boşanabilmektedirler.

Boşanma davası sürecinin en etkili şekilde yürütülebilmesi için adli sürece hakimiyeti olan bir boşanma avukatından destek almak fayda sağlayacaktır.  Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi İstanbul boşanma avukatı olarak müvekkillerini aile hukuku alanında vekil olarak temsil etmektedir. Ayrıca vatandaşlara hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Sitemizde yer alan avukata sor kısmından ofisimiz avukatları Av. Tolga ÇELİK ve Av. Nur BAŞTÜRK‘e  Boşanma davası nasıl açılır, eşime boşanma davası açmak istiyorum ne yapmalıyım vb. sorularınızı yönlendirebilir ya da iletişim bilgileri kısmından kendilerine ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…