Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Tahliye İhtarnamesine Cevap

Tahliye ihtarnamesine cevap yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. İhtarnamenin yanlış yazılması, yanlış ihtarlarda bulunulması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. İhtarname yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. İhtarname hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı ihtar konusu ve muhatabın kimlik bilgileri ile birlikte delil gibi olguların da yerine getirilerek yazılması gerekmektedir. Makalemizde Tahliye İhtarnamesine Cevap Örneği sunduk. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre ihtarname hazırlanmalıdır. 

Yeni Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir Mi? adlı makalemizi okumak için tıklayınız.

Tahliye ihtarnamesine cevap nasıl nasıl yazılır konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla ihtarname hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir ihtarname hazırlanmalıdır.

Tahliye ihtarnamesine cevap metni hazırlanırken ihtarın konusuna göre Tahliye İhtarnamesine Cevap Örneği şeklinde taslak olarak bulunabilen ihtarnamelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de ihtar çekilebilir.

Tahliye ihtarnamesine cevap hazırlanırken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde süreç hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK müvekkillerimize son derece profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz avukata sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

Tahliye İhtarnamesine Cevap Örneği – 1

İHTARA CEVAP VEREN:

ADRES                          :  

VEKİLLERİ : Av. Tolga ÇELİK & Av. M. Nur BAŞTÜRK

İHTAR EDEN                  :

VEKİLİ                      :

ADRESİ                         :

KONU                           : Tarafımıza gönderilen İstanbul 39. Noterliği’nin 04.07.2022 tarihli ……… Yevmiye No’lu İhtarnameye Cevaplarımızın Sunulmasından İbarettir.

AÇIKLAMALAR        :

Sayın Muhatap İstanbul 39. Noterliğinin 04.07.2022 tarihli ……… Yevmiye No’lu ihtarnameniz tarafımıza ulaşmış olup işbu ihtarnameye cevaplarımızı bildiririz. Şöyle ki

Her ne kadar tarafınızca gönderilen 04.07.2022 tarihli ihtarnamede taşınmaza ihtiyacınız olduğunuzu belirtmişseniz de bu ihtiyaç sebeplerini belirtmemeniz ve ihtiyaca ilişkin dayanak göstermemeniz ihtiyacınızın zorunlu ve samimi olmadığını göstermektedir.  TBK’nın 351’inci maddesi kapsamında yer alan tahliye sebeplerinin gerçek, samimi ve zorunlu olması gerekmektedir. Müvekkiliniz Azerbaycan’da yaşamakta olup yurt dışı dönüş sebepli gereksinimlerde en azından yurda dönüş hazırlıklarının yapılmaya başlandığının kanıtlanması gerektiği Yargıtay kararları ile sabittir. Tarafımızı söz konusu kiralanandan tahliye sebebi bulunmamakta olup tarafımıza tebliğ edilen ihtarname hukuki mesnetten yoksun ve kötü niyetlidir.

Her ne kadar müvekkilinizin İstanbul’a taşınacağını beyan etseniz de söz konusu ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun tarafınızca kanıtlanması gerekmektedir. Zira henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan, ileriye dönük henüz gerçekleşmemiş ihtiyacın tahliye sebebi olarak kabul edilemeyeceği Yargıtay kararları ile sabittir. Müvekkilinizin Türkiye’ye yerleştiğine veya yerleşeceğine dair somut hiçbir delil tarafımıza sunulmamıştır. Kaldı ki müvekkiliniz Türkiye’de başka taşınmazlarının olduğu bilgisi tarafımızca haricen öğrenilmiştir.

Yine müvekkiliniz tarafımıza yasal sınırın üzerinde artırma talebinde bulunmuş olup yasal sınırın üzerindeki artırma talebinin tarafımızca kabul edilmemesi üzerine ihtiyacın hasıl olduğuna ilişkin söz konusu ihtarnameyi keşide etmiştir. Dolayısıyla müvekkiliniz bu konuda bir karar vermelidir. Kirayı artırmak mı istemektedir yoksa eve ihtiyacı mı söz konusudur. Müvekkiliniz ile gerçekleştirilen ikili yazışmalarda bu durum ispat edilecektir.

Tüm bu açıklanan nedenlerle ………………. adresindeki tahliye sebepleri bulunmayan kiracılık ilişkisine bağlı olarak tarafımızın tahliyeye zorlanması sebebiyle tarafınızca hukuka aykırı bir davranışta bulunulması halinde hakkınızda huzur ve sükunu bozmaktan suç duyurusunda bulunacağımızı, maddi ve manevi tazminat davası ikame edeceğimizi ihtar ederiz.

İhtara Cevap Veren Vekili Av. Tolga ÇELİK

Sayın Noter; Üç nüshadan ibaret olan ihtarnamenin bir nüshasının muhataba normal tebligat ile tebliğini, bir nüshasının tebliğ şerhiyle tarafımıza iadesini ve bir nüshanın da dairenizde saklanmasını saygıyla arz ederim. 20.07.2022

Ev Sahibinden Gelen İhtarnameye Cevap – 2

İHTARA CEVAP VEREN:

ADRES                          :  

VEKİLLERİ                 : Av. Tolga ÇELİK & Av. M. Nur BAŞTÜRK

İHTAR EDEN             :

VEKİLİ                         :

ADRESİ                        :

KONU                           :Tarafımıza gönderilen Yenimahalle 5. Noterliği’nin ……….. tarihli …….. Yevmiye No’lu İhtarnameye Cevaplarımızın Sunulmasından İbarettir.

AÇIKLAMALAR :

Sayın Muhatap Yenimahalle 5. Noterliği’nin ……… tarihli …….. Yevmiye No’lu İhtarnameniz tarafıma ulaşmış olup işbu ihtarnameye cevaplarımı bildiririm. Şöyle ki;
Her ne kadar tarafınızca gönderilen ……… tarihli ihtarnamede vekiliniz/oğlunuzun taşınmaza ihtiyacı olduğunu belirtmişseniz de bu ihtiyaç sebeplerini belirtmemeniz ve ihtiyaca ilişkin dayanak göstermemeniz ihtiyacınızın zorunlu ve samimi olmadığını göstermektedir. TBK’nın 351’inci maddesi kapsamında yer alan tahliye sebeplerinin gerçek, samimi ve zorunlu olması gerekmektedir. Tarafımı söz konusu kiralanandan tahliye etme sebebi bulunmamakta olup tarafıma tebliğ edilen ihtarname hukuki mesnetten yoksun ve kötü niyetlidir. Ayrıca ihtarnameyi çeken ……….. olmasına rağmen ihtarnamenin içeriğini vekilin kendi adına yazmış olması usule uygun değildir.


Her ne kadar vekiliniz ve oğlunuz olan ……… kiralanan konuta kendisinin taşınacağını beyan etmiş de olsa vekilin ileri sürmüş olduğu ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun tarafınızca kanıtlanması gerekmektedir. Zira henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan, ileriye dönük henüz gerçekleşmemiş ihtiyacın tahliye sebebi olarak kabul edilemeyeceği Yargıtay kararları ile sabittir. Vekiliniz/oğlunuzun konut ihtiyacı doğmuş olduğunu ya da ihtiyaçtan dolayı tahliye sebeplerine dair somut hiçbir delil tarafıma sunulmamıştır.


Yine vekiliniz/oğlunuzun tarafıma kısa zaman önce evi satışa çıkaracağını veya kendisine başka bir semtte ev tutacağını, tutacağı evin kirasının yarısını tarafımdan almak istediğini belirterek sözleşmenin bitiş tarihi gelmeden yasal sınırın çok üzerinde artırma talebinde bulunmuş, ben de zamanı gelmeden zam yapamayacağımı ve zamanı geldiğinde de orta bir yolda anlaşabileceğimi belirtmiş bulunmaktayım. Sözleşmenin bitiş tarihi gelmeden yapılan yasal sınırın çok üzerindeki artırma talebinin tarafımca kabul edilmemesi üzerine ihtiyacın hasıl olduğuna ilişkin söz konusu ihtarname keşide edilmiş olup vekiliniz/oğlunuzun kendinisinin gelip oturma ihtiyacı bulunduğunu ilk defa ihtarnamede öğrenmiş bulunmaktayım. Oysa ki, söz konusu taşınmazda daha önceden vekiliniz/oğlunuz tarafından yaşadığı kişisel sorunlar yüzünden kiralananda oturamayacağı, başka semtten ev tutacağı tarafıma beyan edilmiş olup vekiliniz/oğlunuzun konut ihtiyacı olduğunu ilk kez ihtarnamede bildirmeniz, ihtiyacın samimi ve gerçekçi olmadığını göstermektedir. Hal böyle olunca belirtilen tarihlerde evin tahliyesi haksız bir talep olup karar vermeniz gerekmektedir ki, kirayı artırmak mı istemektesiniz yoksa vekiliniz/oğlunuzun konut ihtiyacı mı söz konusudur?


Tüm bu açıklanan nedenlerle ………… adresindeki taşınmazın tahliye sebepleri bildirilmemesine rağmen kiracılık ilişkisine bağlı olarak tarafımın tahliyeye zorlanması sebebiyle tarafınızca hukuka aykırı bir davranışta bulunulması halinde hakkınızda huzur ve sükunu bozmaktan suç duyurusunda bulunacağımı, maddi ve manevi tazminat davası ikame edeceğimi ihtar ederim.

İhtara Cevap Veren

Sayın Noter; Üç nüshadan ibaret olan ihtarnamenin bir nüshasının muhataba normal tebligat ile tebliğini, bir nüshasının tebliğ şerhiyle tarafıma iadesini ve bir nüshanın da dairenizde saklanmasını saygıyla arz ederim.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…