Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Soybağının Reddi Davası Dilekçesi

Soybağının Reddi Davası Dilekçesi Örneği Nasıl Yazılır?

Soybağının reddi davası dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Dava dilekçesinin yanlış yazılması, yanlış taleplerde bulunulması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Dava dilekçesinin yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. Dava dilekçesi hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı dava konusu ve davacının kimlik bilgileri ile birlikte delil gibi olguların da yerine getirilerek yazılması gerekmektedir. Makalemizde soybağının reddi davası dilekçesi örneğine yer verdik. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre dilekçe hazırlanmalıdır. Anlaşmalı boşanma davası ve Boşanma Davası Nasıl Açılır? adlı makalelerimizi okumak isterseniz linke tıklayabilirsiniz.

Soybağının Reddi Davası Dilekçesi Örneği

İstanbul Aile Mahkemesi Sayın Hakimliği’ne

DAVACI :

VEKİLİ : Av. Tolga ÇELİK & Av. Müesser Nur BAŞTÜRK
Mecidiyeköy Mah. Mecidiyeköyyolu Cad. Elbir İş Merkezi No:6 Kat:9 Daire:11 Şişli / İstanbul

DAVALI:

KONU : Soybağının reddi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Davacı ile davalı 18.10.2012 tarihinde evlenmişler ve 2015 senesinde fiilen ayrılmışlardır. 24.02.2020’de tarafların boşanma kararı kesinleşmiş ve taraflar bu tarihte boşanmışlardır.

Davalı 2018 yılında Almanya’dan Türkiye’ye taşınmıştır. O tarihten sonra müvekkilim oğlunu görmek için buluştuklarında 2018 tarihinde davalıyı bir kez görmüştür sonrasında davalıyı hiçbir şekilde görmemiştir.. Davalı şimdiki eşi ile 2019 yılında iş yerinde tanışmış ve 25.11.2019 tarihinde sözlenmişlerdir. Davalı boşanma kararının kesinleştiği tarih olan 24.02.2020 tarihinde 3 aylık hamiledir. Davalı bu dönemde iddet müddeti sebebi ile şimdiki eşi ile evlenememişlerdir.

Doğan çocuk 27.09.2021 tarihinde doğmuştur. Söz konusu çocuk, davalı annenin beyanı ile müvekkil ile davalının ortak nüfus hanesine kaydedilmiştir. TMK 285. maddesinde açıklanan babalık karinesine göre evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün içinde doğması sebebiyle nüfus kayıtlarına müvekkil babası olarak yazılmıştır. Olay örgüsünden de anlaşılacağı üzere davalı çocuğun babasının müvekkilimiz olması mümkün değildir. Bu nedenle iş bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

Davalı ile uzun süreden beri görüşmeyen müvekkil söz konusu davalı çocuğun doğumunu, baba olmadığını ve annenin beyanı ile müvekkilin nüfus hanesine kaydedildiğini geçen bir kaç ay içerisinde öğrenmiştir. Hemen akabinde de işbu dava ikame edilmiştir.

Bir işte yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün menfaati çatışıyorsa vesayet makamı tarafından ilgilisinin isteği üzerine temsil kayyımı atanacağından (TMK madde 426/2) açtığımız soy bağının reddi davasında küçüğü temsil etmesi için temsil kayyımı atanması talebimiz vardır.

Davalı çocuğun biyolojik babası annenin şimdiki evli olduğu eşidir. Bu durum mahkemenizce yapılacak araştırma sonucunda ortaya çıkacaktır. Bu sebeple davalı çocuğun babasının müvekkilimizin olmadığının tespiti gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER: TMK 285 ve İlgili mevzuat

DELİLLER: Nüfus Kayıtları, Doğum tutanakları, DNA İncelemesi Tanıklar, Doktor Raporu, Adli Tıp İncelemesi, yemin, keşif, bilirkişi, Uzman Görüşü vesair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle küçük davalı çocuğun babasının müvekkilimiz olmadığı anlaşılacağından

TMK’nın 286. maddesi uyarınca davalı çocuğunun soybağının REDDİNE

Davacı hanesinde yer alan nüfus kaydının İPTALİNE

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine

karar verilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederiz.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…