Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

İstanbul Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı

İstanbul Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı

İstanbul Site Yönetimi Avukatı ve Kat Mülkiyeti Avukatı

İstanbul site yönetimi ve kat mülkiyeti avukatı kat mülkiyeti ve yönetim konularındaki her türlü uyuşmazlıkta etkin bir şekilde rol alarak çözüm sürecine katkıda bulunur.

Bu yazıda İstanbul’da site yönetimi ve kat mülkiyeti avukatının iş tanımı, yürüttüğü faaliyetler, ücret ve iletişim bilgileri hakkında konuştuk. Makalemizi dikkatlice okumanızı öneriyoruz.

İstanbul Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı Çalışmaları

İstanbul Mecidiyeköy’de bulunan Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi , ekibinde yer alan tecrübeli istanbul avukatları ile, site yönetimi ve kat mülkiyetin alanından doğan çeşitli ihtilafların çözülmesinde etkin rol gösterirler. Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi avukatları, özellikle aşağıdaki iş ve işlemleri yerine getirirler, ancak belirtmekte fayda vardır ki hukuki destek ve hizmetimiz aşağıda sayılanlarla sınırlı değildir.

 • Sitenin yönetimine ilişkin hukuki destek sağlar,
 • Sitede ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü için gerekli işlemleri tesis eder ve eğer gerekirse dava açılacak olan hukuki konuları mahkemeye taşır,
 • Site yönetimince üçüncü şahıslarla yapılan sözleşmelerden kaynaklanan hukuki meselelerin çözüme kavuşturulmasında etkin bir rol oynar.
 • Sitenin ihtiyaçları için site sakinlerinden alınan aidat gibi ödemelerin yapılmaması durumunda ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkları mahkemeye intikal ettirir.
 • Site yöneticisinin site ile ilgili görevlerini gerçekleştirmemesi halinde buna ilişkin hukuki süreçleri başlatır.
 • Kat mülkiyetine ilişkin tapunun alınması için gerekli prosedürleri gerçekleştirir.
 • Site ile ilgili tüm sözleşmelerin hazırlanmasında ve düzenlenmesinde etkin rol oynar
 • Kat malikleri ve kiracıları arasında ortaya çıkan ihtilafların çözülmesine yardımcı olur.
 • Site yöneticisinin haklarının ihlal edildiği bir durum ortaya çıkarsa ilgili çözüm yollarını uygular
 • İş hukuku kapsamındaki sözleşme ile çalışan site işçileri ile site yönetimi arasında ortaya çıkan ihtilafları mahkemeye taşır.
 • Site yönetiminde alınan kararların hukuki uygunluğunu denetler, alınan kararlarda hukuka aykırılık mevcut ise ilgili süreç başlatılır.

İstanbul Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı Ücretleri 2023

Her yıl İstanbul Barosu tarafından yayımlanan Asgari Ücret Tarifesi’nde, avukatların gerçekleştirdiği işlerin asgari karşılığı belirlenmiştir. Avukat ve müvekkil, belirtilen tutarın altında veya üstünde anlaşabilirler. Yani, İstanbul Barosu’nun yayımladığı Asgari Ücret Tarifesi, bağlayıcı değildir.

Bir avukat, baro tarafından yayınlanan ücretin dışında bir ücret belirlerken, yapılacak işlerin sayısını, davanın önemini, davanın yaklaşık süresini ve davanın şehir dışında olduğu durumlarda seyahat durumlarını dikkate alır.

Tabloda site yönetimi ve kat mülkiyeti ile ilgili bazı ücret türleri yer almaktadır.

İSTANBUL SİTE YÖNETİMİ VE KAT MÜLKİYETİ AVUKATININ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BİRTAKIM İŞ VE İŞLEMLER

İSTANBUL BAROSU TARİFESİNDE YER ALAN ÜCRET

İstinaf Mahkemelerinde Duruşmaya Katılma 9.000 TL
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Uyuşmazlıklar

11.000 TL
Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 11.200 TL’den az olmamak üzere dava değerinin

%15’i

Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalar 7.500 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
Tüketici Hakem Heyetinde Görülen İşler 5.000 TL
İş Mahkemelerinde Değeri Para İle Ölçülemeyen

Davalar

12.500 TL
İş Mahkemelerinde Değeri Para İle Ölçülebilen

Davalar

12.500 TL’den az olmamak üzere dava değerinin

%15’i

Dava ve Cevap Dilekçesi Düzenleme 5.500 TL
Temyiz, Karar Düzeltme Dilekçesi Düzenleme 8000 TL
Diğer Her Türlü Sözleşme Düzenleme 11.000 TL
Yargıtay’da Duruşmaya Katılma 12.500 TL

İstanbul Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukat İletişim Bilgileri

Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Adresi: Mecidiyeköy Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Elbir İş Merkezi No:6 Kat:9 Daire:11 Şişli / İstanbul

İstanbul Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı Telefon Numarası: 0552 326 76 90

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

E-Posta Adresi: [email protected]

İstanbul Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatıyla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Site yönetimi ve kat mülkiyeti ile ilgili sıkça sorulan sorular mevcuttur. Aşağıda bu soruların ve yanıtlarının yer aldığı bölüm mevcuttur.

İstanbul’da Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti İşlerinde Ne Kadar Masraf Çıkar?

İstanbul’da kat mülkiyeti ve site yönetimi konusunda çeşitli anlaşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Uyuşmazlıkların farklı mahkemelerde açılması durumunda çeşitli masraflar ortaya çıkabilir. Bu sebeple masraf konusunda net bir rakam vermek mümkün değildir. Bu sebeple avukata başvurarak ortalama masrafın ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz.

İstanbul’da Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti İşleri Ne Kadar Sürer?

İstanbul’daki mahkemelerin iş yükü, dava sürelerini etkileyen önemli bir faktördür. Davaya konu uyuşmazlığın niteliği de davanın sonuçlanma süresini etkileyen faktörler arasındadır. Verilen nedenler ve benzer faktörler dikkate alındığında, işin ne kadar süreceği konusunda kesin bir bilgi vermek doğru olmaz.

İstanbul Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Genellikle, site yönetimi ve kat mülkiyetiyle ilgili davalarda avukatlık ücreti, işin başında ödenir. Bazı durumlarda ücretin bir kısmı iş başında ödenebilirken, kalan kısmı taksitlere bölünerek ödenebilir.

İstanbul’da En İyi Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatlar, avukatlık etik ilkelerine uygun olarak kendilerini över nitelikteki sıfatları kullanamazlar. Bu sebeple avukatların kendilerini en iyi olarak tanımlamamaları gerekir. Fakat müvekkiller, avukatlarına olan memnuniyetlerini belirtmek için bu tür ifadeleri kullanabilmektedirler. Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi avukatları, site yönetimi ve kat mülkiyeti konularında başarılı bir şekilde faaliyet göstermektedir.

İstanbul Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul site yönetimi ve kat mülkiyeti avukatı ücreti İstanbul Barosu’nun her yıl yayımladığı tavsiye niteliğindeki asgari ücret tarifesine göre, avukatın yapacağı işe, iş sayısına, niteliğine, davanın süresine ve diğer benzer hususlara göre avukat ve müvekkil arasında serbestçe belirlenmektedir

İstanbul Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı Ne İş Yapar?

İstanbul site yönetimi ve kat mülkiyeti avukatı, site yönetimi ve kat mülkiyeti alanındaki tüm hukuki sorunların çözülmesi konusunda etkin bir rol oynar. Genellikle yukarıda bahsedilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirir:

Site yönetimiyle ilgili olarak, yöneticinin hakları ve sorumlulukları ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü için gereken süreci başlatır, aynı zamanda sitede oturan kişiler ya da kat maliklerinin eylemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları da çözüme kavuşturacak iş ve işlemleri tesis eder. Eğer mahkemeye başvurulması gerekiyorsa, gerekli başvuruları yapar. Müvekkillerine istinaf ve temyiz süreçlerinde avukatlık hizmeti sunar.

Kat malikleri ile kiracıları arasındaki akit edilen kira sözleşmelerinden kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümünde önemli bir rol oynarlar.

Site yönetimi tarafından alınan hukuka aykırı kararlara ilişkin iş ve işlemleri yürütür. Eğer toplantı kararlarının uygulanması sırasında sorun yaşanıyorsa, yani kararlar yerine getirilmiyorsa, bu durumu hukuki yollardan çözer.

Site yönetimiyle ilgili anlaşmaların hazırlanması, uygulanması, gerektiğinde uyarlanması veya değiştirilmesi iş ve işlemlerini gerçekleştirir. Site yönetimi ile 3. kişiler arasında imzalanan anlaşma ilişkisine uygun olmayan bir durum bulunursa, ihtilafı mahkeme aracılığıyla çözüme kavuştururlar.

Sitede, toplu yaşamın getirdiği her türlü hukuki sorunun çözülmesi sürecinde avukatlık hizmeti sağlar.

Bu sorunlar dışında, uygulamada ortaya çıkabilecek her türlü hukuki sorunla ilgilenir ve çözüme kavuşturulması sürecinde etkin bir rol oynar.

İstanbul’da Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Dava açılacak mahkeme, site yönetimi ve kat mülkiyeti ile ilgili çıkan uyuşmazlık türüne göre değişebilir. Açılacak davalardan bazılarında hangi mahkemelerin görevli olduğu, aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İstanbul Site Yönetimi Ve Kat Mülkiyeti Avukatı Çalışmaları Görevli Mahkeme
Sitede çalışan işçilerin iş hukuku ile ilgili

sorunlarının çözülmesi

İş Mahkemesi
Kat malikleri ile kiracıları arasındaki

uyuşmazlıklar

Sulh Hukuk Mahkemesi
Site yönetimine karşı maddi tazminat davası

açılması

Tüketici Mahkemesi
Kat mülkiyetinden kaynaklanan

uyuşmazlıklar

Sulh Hukuk Mahkemesi
Site yönetimi ve kat mülkiyetinden doğan

davalarda istinaf mercii

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi
Site yönetimi ve kat mülkiyetinden doğan

davalarda temyiz mercii,

Yargıtay

Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yukarıda, İstanbul’da site yönetimi ve kat mülkiyeti avukatının hangi konularda çalıştığı, yürüttüğü iş ve işlemlerden, ücretleri ve iletişim bilgileri hakkında bilgi verdik. Sıkça sorulan sorular ve bu soruların yanıtları hakkında bilgi verdik.

Görüldüğü üzere, site yönetimi ve kat mülkiyeti hukuku titizlikle üzerinde durulması gereken alanlardandır. Yapılan işin doğru şekilde yönetilmesi için bir İstanbul site yönetimi ve kat mülkiyeti avukatına başvurulmalıdır.

Kayseri ve çevresindeki site yönetimi ve kat mülkiyeti konularında yaşanan anlaşmazlıkların çözümü için “Kayseri Site Yönetimi ve Kat Mülkiyeti Avukatı” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Şişli Mecidiyeköy’de faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi bünyesindeki gayrimenkul hukuku avukatı ile iletişim kurmak istiyorsanız sitemizde yer alan iletişim bilgilerinden avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…