Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Şişli Boşanma Avukatı

Şişli Boşanma Avukatı

Şişli Boşanma Avukatı Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık

İstanbul’da faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi Şişli Boşanma Avukatı olarak anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarına yönelik İstanbul boşanma avukatı olarak nafaka, tazminat, velayet ve mal rejiminin tasfiyesi konuları dahil olmak üzere  boşanma hukukunu ilgilendiren her konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Şişli boşanma avukatı ekibimiz boşanma hukuku alanında uzun yıllardır edindikleri tecrübe ve birikimleri çerçevesinde müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedir. Boşanma evliliğin yasal olarak sonlandırılmasıdır. Boşanma davası açmadan evvel veya boşanma davası sırasında uzman boşanma avukatı önderliğinde boşanmanın kordine edilmesi ve neticelendirilmesi gerekir.

Şişli Boşanma Avukatı Tolga Çelik

İstanbul boşanma avukatı ve Şişli boşanma avukatı Av. Tolga Çelik İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup meslek hayatında şişli boşanma avukatı olarak mesleğini sürdürmektedir. Av. Tolga Çelik’e web sitemiz içerisinde yer alan iletişim bilgilerimiz kısmından ulaşabilir ve Avukata Sor sekmesinden sorularınızı sorabilirsiniz. Ayrıca avukat Tolga Çelik’e  0552 326 76 90 numaralı telefon üzerinden whatsaptan veya arayarak ulaşabilirsiniz.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Bu makalemizde boşanma sebepleri nelerdir sorusuna kısaca değineceğiz. Boşanma sebepleri özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Özel boşanma sebepleri olarak zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı sayılmıştır. Bunun yanında evlilik birliğinin temelden sarsılması (şiddetli geçimsizlik) ,eşlerin anlaşarak boşanmaları yani anlaşmalı boşanma davası ve bir boşanma davasının reddedilmesinden  sonra eşlerin 3 yıl içerisinde bir araya gelmemeleri olan fiili ayrılık genel boşanma sebepleri olarak sayılmaktadır. Boşanma sebepleri nelerdir sorusunu n cevabını bu şekilde izah edebiliriz.

Hukuk büromuz yukarıda saydığımız boşanma sebeplerine dayanarak  müvekkilleri adına boşanma davası açmakta ve  takibini yapmakta ve neticelendirmektedir. Aynı zamanda hukuk büromuz müvekkillerine şişli boşanma avukatı olarak boşanma davası konusunda hukuki destek sağlamak da ve boşanma davası konusunda danışmanlık yapmaktadır. Boşanma davası nasıl açılır? adlı makalemizi okumak için linke tıklayabilirsiniz.

Şişli Boşanma Avukatı  Olarak Müvekkillerimize Profesyonel Hizmet Veriyoruz

Boşanma evliliğin yasal olarak sonlandırılmasıdır. Dolayısıyla boşanma davası açmadan evvel ya da dava sırasında deneyimli avukatlar önderliğinde boşanma davasının koordine edilmesi ve neticelendirilmesi gerekmektedir. Şişli boşanma avukatı olarak boşanma avukatlarımız hukuki deneyimlerini ve çözüm odaklı önerileri ile müvekkillerimizi boşanma davası , çekişmeli boşanma davası , anlaşmalı boşanma davası , terk sebebiyle boşanma ,  zina sebebiyle boşanma , tanıma ve  tenfiz davası , nafaka davası ,  velayet davası ve tazminat davası konularında temsil etmektedirler. Şişli boşanma avukatı olarak boşanma avukatlarımız gerek evlilik öncesinde gerek evlilik sırasında evlilik sözleşmesi ve mal ayrılığı sözleşmesi hazırlama konusunda müvekkillerine hizmet vermektedir.

Boşanma Avukatı Şişli Ekibimizin Hizmetleri Nelerdir?

Boşanma Avukatı Şişli ekibimizin hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Anlaşmalı boşanma davası açılması , takibi ve neticelendirilmesi
  • Çekişmeli boşanma davası açılması ,takibi ve neticelendirilmesi
  • Mal rejiminin tasfiyesi davası açılması, takibi ve neticelendirilmesi
  • Nafaka davası açılması, takibi ve neticelendirilmesi
  • Tazminat davası açılması takibi ve neticelendirilmesi
  • Tanıma ve tenfiz davası açılması, takibi ve neticelendirilmesi
  • Velayetin değiştirilmesi davası açılması, takibi ve neticelendirilmesi
  • Nafakanın azaltılması davası açılması, takibi ve neticelendirilmesi
  • Nafakanın artırılması davası açılması takibi ve neticelendirilmesi
  • Şiddet gören eş için uzaklaştırma kararı alınması ve uzaklaştırma kararına itiraz işlemlerinin yapılması

Boşanma Avukatının Ücret Konusu

Boşanma avukatı ücret konusu boşanma davasının ağırlığına göre değişlik göstermektedir. Avukatın dava dosyasındaki dilekçelerin yazılması için harcayacağı zaman, boşanma davasının ferilerinin neler olduğu ve davanın ne kadar süreceği gibi değişkenler boşanma avukat ücret konusunda önemli kriterlerdir.

Her yıl barolar kendi bünyesindeki avukatlara tavsiye niteleğinde bir ücret tarifesi yayımlamaktadır. Bu tarifenin amacı avukatların hangi dava ve işleri hangi ücret karşılığında kabul edeceklerini belirlemektir. Şişli boşanma avukatı ücreti 2022 yılı için İstanbul Barosu’nun tavsiye niteliğindeki ücret tarifesinde yayımlanmıştır. Söz konusu tarifeye göre

Anlaşmalı boşanma dava ücreti 10.000 TL iken

Çekişmeli boşanma dava ücreti 20.000 TL idir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi belirlenen bu ücretler tavsiye niteliğindedir. Avukatın bu ücretlerin altında dava ve iş almasına bir engel bulunmamaktadır.

Boşanma Avukatı Ücreti Neye Göre Belirler?

Boşanma avukatı ücreti belirlerken harcadığı emek ve mesaiye göre bir belirleme yapacaktır. Boşanma davaları uzun zaman çalışma gerektiren dosyalardır. Boşanma avukatları boşanma dosyasında dilekçe sunmak, duruşma takibi , delil toplamak , istinaf ve temyiz kanun yollarını tüketmek gibi birçok işlem ile yükümlüdürler. Bütün bu hususlar göz önünde bulundurularak boşanma avukat ücreti belirlenecektir.

Anlaşmalı Boşanma Ücreti Ne Kadar?

Anlaşmalı boşanma ücreti ne kadar sorusunun cevabı yukarıda da izah ettiğimiz üzere avukattan avukata değişecektir. Anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına göre daha hızlı sonuçlanan bir davadır. Dolayısıyla avukat ile anlaşmalı boşanma ücreti ve avukat ile takip edilmeyen anlaşmalı boşanma ücreti ücreti merak edilmektedir. Anlaşmalı boşanmanın süreç olarak hızlı olması sebebiyle çekişmeli boşanmaya göre daha uygun ücretlidir. Anlaşmalı boşanma davaları ortalama 1 aylık süreç içerisinde neticelenmekte ve velayet, nafaka ve mal rejiminden kaynaklanan sorunların tek celsede neticelenmesine imkan sağlamaktadır. Şişli boşanma avukatı Tolga Çelik anlaşmalı boşanma davası sürecine son derece hakimdir. Bu alanda müvekkillerine profesyonel hizmet vermektedir. Yukarıda da izah ettiğimiz üzere söz konusu tarifeye göre

Anlaşmalı boşanma dava ücreti 10.000 TL iken

Çekişmeli boşanma dava ücreti 20.000 TL idir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi belirlenen bu ücretler tavsiye niteliğindedir. Avukatın bu ücretlerin altında dava ve iş almasına bir engel bulunmamaktadır.

Boşanma Avukatı Tavsiye Üzerine Tutulur Mu?

Şişli boşanma avukatı arayan ve bu konuda tavsiyeye ihtiyacı olanlar için avukatların daha önceki duruşma başarıları, alanındaki derdest dosya sayıları yol gösterebilir. Hukuk ofisimiz özellikle İstanbul içi boşanma davaları açısından tanınmış bir ofistir. Boşanma avukatı tavsiye edilmesi halinde yukarıda da izah ettiğimiz gibi avukatın önceki başarıları sizin için referans olmalıdır. Boşanma avukatı tavsiyesi doğru ve en az zararla boşanma davası sürecinin geçirilmesi için önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma avukatı anlaşmalı şekilde gerçekleşecek boşanma davaları ile ilgilenmektedir. Anlaşmalı boşanma davası iki tarafında anlaşmalı şekilde boşanmayı kabul ettikleri davalardır. Anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına göre daha hızlı sonuçlanan davalardır. Her ne kadar hızlı bir sonuca ulaşılsa da protokolün yanlış ve taraflara özel hazırlanmadığı durumlarda taraflar açısından telafisi imkansız zararlar ortaya çıkabilir. Çünkü anlaşmalı boşanma protokolü birçok ayrıntıyı içerisinde barındırmaktadır. Anlaşmalı boşanma avukatı ile çalışmak anlaşmalı boşanma davasının daha hızlı ve doğru şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır. Anlaşmalı boşanma davasına her iki taraf da iştirak etmek zorundadır. Boşanma ve boşanmanın ferileri konusunda anlaşılmış olması gerekmektedir. Şişli Boşanma Avukatı olarak anlaşmalı boşanma dava dilekçesinin ve anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanma konularında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma davası süreci bir tarafın boşanma davası açması ile başlar. İki eş de boşanmak istiyor fakat boşanmanın ferilerine ilişkin hususlarda anlaşılmıyorsa çekişmeli boşanma davası gündeme gelir. Bir tarafın boşanmak isteyip diğer tarafın boşanmak istememesi halinde de çekişmeli boşanma davası süreci başlayacaktır.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusu boşanma sürecinde olan kişiler bakımından merak konusudur. Boşanma davaları özellikle çekişmeli boşanma davaları uzun sürmekte olup taraflar bu sürede yıpranmaktadır. Çekişmeli boşanma avukatı dava sürecinin yürütülmesi ve en minimum sürede sonuçlanması noktasında devreye girecektir.

Çekişmeli boşanma dava dilekçesi özenli ve bütün ayrıntıları ile yazılmalıdır. Özellikle çekişmeli boşanma davası bir avukat nezaretinde yürütülmelidir. Aksi halde taraflar telafisi imkansız zararların doğması ile karşı karşıya kalabilir.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…