Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Sadakat Yükümlülüğüne Aykırı Davranmak

Sadakat Yükümlülüğüne Aykırı Davranmak

Sadakat yükümlülüğüne aykırı davranmak boşanma sebebi midir? Sadakat yükümlülüğüne aykırılık nedir? Eşlerin en temel yükümlülüklerinden bir tanesi, sadakat yükümlülüğüdür. Eşler kural olarak ölüme dek birlikte olmak duygusal ve cinsel anlamda yalnızca eşiyle olmak üzere evlilik gerçekleştirirler. Evlilik birliği içerisinde başkaları ile makul görülemeyecek ve sadakat yükümlülüğüne aykırı olacak şekilde temasa ve ilişkiye girmek sadakat yükümlülüğüne aykırılık teşkil edecektir. Örneğin, kadının başka erkeklerle gezip tozması, erkeğin kız arkadaşı edinmesi vs. gibi eylemler sadakat yükümlülüğünün ihlali sonucunu doğurur. Bu durum bir boşanma nedeni teşkil etmektedir.

Sadakat Yükümlülüğüne Aykırı Davranmak Yargıtay Kararları

Sadakat Yükümlülüğüne Aykırı Davranışlarda Bulunmak

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 10.06.2020 Tarih, 2020/1733 E. 2020/2942 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Mahkemece, davalı-davacı erkeğin davasının reddine, davacı-davalı kadının davasının kabulüne karar verilerek tarafların boşanmalarına karar verilmişse de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden, mahkemenin de kabulünde olduğu üzere davacı-davalı kadının sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikle bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı-davacı erkek de dava açmakta haklıdır. Davalı-davacı erkeğin boşanma davasının da kabulü gerekirken, yetersiz gerekçe ile davasının reddi doğru bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir.

Kadının Başka Erkekle Kol Kola Gezinmesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 28.09.2004 Tarih, 2004/7720 E. 2004/10788 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Davacının davalıyı dövdüğü, tehdit ve hakaret ettiği davalının da güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu, Raşit isimli kişiyle ilişkisinin olduğu konusunda söylentiler olduğu, bu kişiyle kol kola görüldüğü gerçekleşmiştir. Bu halde taraflar arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir.

Sadakat Yükümlülüğü Evlilikle Başlamakta Olup Bakire Olmamak Sadakat Yükümlülüğüne Aykırılık Teşkil Etmez

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 12.04.2016 Tarih, 2015/16257 E. 2016/7382 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Tarafların sadakat yükümlülüğü evlilik birliğinin kurulmasıyla başlar (TMK m.185). Davalı kadının evlilik öncesi cinsel ilişki yaşamış olması (bakire olmaması) boşanma davasında davalı kadın için kusur oluşturmaz. Açıklanan sebeple davanın reddi gerekirken, yasa hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

Birden Fazla Erkekle Sadakatsiz Davranışta Bulunmak

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 19.03.2018 Tarih, 2016/14477 E. 2018/3542 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı kadının birden fazla erkekle sadakatsiz davranışlar içerisinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Kadının Evi Terk Ederek Başka Erkeklerle Yaşaması

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 21.03.2017 Tarih, 2015/26316 E. 2017/3037 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Yapılan yargılama ve toplanan delillerle davalı-karşı davacı kadının başka bir erkekle yaşayarak sadakatsiz davrandığı, birlik görevlerini yerine getirmemek üzere evi terk ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Erkeğin Başka Kadınla Birlikte Yaşaması

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 15.03.2016 Tarih, 2015/14179 E. 2016/4977 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı erkeğin birlikte yaşamaktan kaçınarak birlik görevlerini yerine getirmediği ve başka kadınla yaşamak suretiyle sadakatsiz davrandığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK m. 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Erkeğin Başka Kadından Çocuğu Olması

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 02.03.2016 Tarih, 2015/13527 E. 2016/4147 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Yapılan soruşturma, toplanan deliller ile dosya içerisinde bulunan nüfus kayıt örneğinden ve davalı-davacı erkeğin cevap dilekçesindeki beyanından anlaşıldığı üzere davalı-davacı erkeğin başka kadınla yaşadığı ve bu kadından çocuğunun olduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı-davalı kadın dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, kadının davasının kabulü ile boşanmaya (TMK m. 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Evlilik Devam Ederken Başkasıyla Nişanlanmak

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 03.12.2015 Tarih, 2015/8526 E. 2015/23154 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Yapılan yargılamaya ve toplanan delillere göre davalı erkeğin evlilik birliği devam ederken başka bir kadınla nişanlanmak suretiyle sadakatsiz davrandığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK md. 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

İstanbul Mecidiyeköy’de aile hukuku alanında faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi İstanbul boşanma avukatı olarak müvekkillerine aile hukuku alanında hizmet vermektedir. Boşanma avukatlarımız Av. Tolga Çelik’e ve Av. Nur Baştürk’e avukata soru sor kısmından sorularını yönlendirebilir ya da iletişim sayfamızdan kendilerine ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…