Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Mal Rejiminin Tasfiyesi Dava Dilekçesi

Mal Rejiminin Tasfiyesi Dava Dilekçesi

Mal Rejiminin Tasfiyesi Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Mal rejiminin tasfiyesi  dava dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Dava dilekçesinin yanlış yazılması, yanlış taleplerde bulunulması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Dava dilekçesinin yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. Dava dilekçesi hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı dava konusu ve davacının kimlik bilgileri ile birlikte delil gibi olguların da yerine getirilerek yazılması gerekmektedir. Makalemizde mal rejiminin tasfiyesi dava dilekçesi örneğine yer verdik. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre dilekçe hazırlanmalıdır. 

Mal rejiminin tasfiyesi dava dilekçesi nasıl yazılır konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla dava dilekçesi hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir dilekçe hazırlanmalıdır.

Mal rejiminin tasfiyesi dava dilekçesi hazırlanırken davanın konusuna göre mal rejiminin tasfiyesi dava dilekçesi örneği şeklinde taslak olarak bulunabilen dilekçelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de mahkemelere başvuru yapılabilmektedir.

Mal rejiminin tasfiyesi dava dilekçesi hazırlanırken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde dava süreci hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK müvekkillerimize son derece profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. Boşanmada Şirket Paylaşımı ve Boşanma Davası Nasıl Açılır? adlı makalemizi okumak için linke tıklayabilirsiniz.

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İhtiyati Tedbir Taleplidir

DAVACI :
ADRES :
VEKİLİ :
Av. Tolga ÇELİK & Av. Müesser Nur BAŞTÜRK
Mecidiyeköy mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Elbir İş Merkezi No:6 Kat:9 Daire:11 Şişli / İstanbul
DAVALI :

ADRES :
KONU : Mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan katılma alacağı davasıdır.

HARCA ESAS DAVA DEĞERİ: 1.000,00-TL (Bilirkişi incelemesi neticesinde tam ve net olarak belirlenebilecek fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile.)

AÇIKLAMALAR:

Müvekkil davalı ile 02.01.2020 tarihinde evlenmişlerdir. Davacı müvekkil 2022 tarihinde evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açmıştır. Dava İstanbul 5. Aile Mahkemesi’nde …………. E. sayılı numarası ile görülmektedir. Taraflar arasındaki edinilmiş mallara katılma rejimi TMK madde 225/2 hükmünce boşanma davasının açıldığı tarihte sona ermiş bulunmaktadır. Edinilmiş mallara katılma rejiminin sona erdiği tarihte davacı müvekkilin mal rejiminin tasfiyesinde dikkate alınabilecek herhangi bir malvarlığı değeri bulunmamaktadır.

Mal rejiminin tasfiyesi davasının görülebilmesi için boşanma konusunda karar verilmiş ve kararın kesinleşmiş olması ön şart ise de şu anda bu davayı açmakta hukuki yarar mevcuttur. Şöyle ki, ülkemizde genellikle yapıldığı gibi davalının tasfiyeye konu olacak malvarlığı değerlerini müvekkilin haklarına kavuşmasını engellemek amacıyla danışıklı olarak başkalarına devretme ihtimali vardır. Bu davada aracın ve tasfiyeye konu edilebilecek tarafımızca bilinmeyen tahkikat aşamasında ortaya çıkarak her türlü malvarlığının devrinin engellenmesi yönünde verilecek bir ihtiyati tedbir müvekkilin mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan haklarına kavuşmasını kolaylaştıracaktır. Yüksek Mahkeme uygulaması da mal rejiminin tasfiyesi davasının boşanma davası açıldıktan sonra açılabileceği ancak bu davanın görülebilmesi için boşanma davasının kesinleşmesinin bekletici mesele yapılması yönündedir.

4721 sayılı Medeni Kanun’a göre, 01.01.2002 tarihinden itibaren boşanma halinde mal paylaşımı, “edinilmiş mallara katılma rejimi” esaslarına göre yapılır. Buna göre, her eş diğer eşin evlilik içinde “edinilmiş mal” niteliğindeki mallarının yarısının değeri üzerinde alacak hakkına sahiptir. Bu alacak hakkı katılma alacağı hakkıdır. Boşanmada mal paylaşımı, kural olarak evlilik içinde edinilen malların paylaşılması esasına dayanır. Buna göre, her eş diğer eşin evlilik içinde “edinilmiş mal” niteliğindeki mallarının yarısının değeri üzerinde alacak hakkına sahiptir.

Şöyle ki: Davacı ile davalı 02.01.2020 tarihinde evlenmişlerdir. Taraflar evlilik birliği içerisinde 10 Mart 2021 tarihinde 170.000-TL’ye (EK-2:…………… ‘e ödenen araç bedeline ilişkin dekont) 2016 model Golf ……………… plakalı aracı satın almışlardır. Söz konusu araç satın alınırken müvekkil evlilik birliği içerisinde araba edinmek ve evliliğe maddi bir katkısının olması gerekçesiyle 07 Mart 2021 tarihinde Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı’ndan (Vakıfbank) 36 ay vadeli 101.500-TL kredi çekmiştir. Söz konusu kredinin ödeme planı ilk ay 3.506-TL iken diğer aylar 3.858-TL’dir. 09.08.2021 tarihinde kredi borcu vadesinden önce ödenerek kapatılmıştır. İzahatını yaptığımız üzere söz konusu araç evlilik birliği içerisinde alınmış olup edinilmiş maldır. Müvekkil tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan katılma alacağı hakkına sahiptir. Yüksek Mahkeme kararında belirlendiği gibi yapılacak bir hesaplama sonucunda belirlenecek miktarda müvekkilin katılma alacağı mevcuttur.

Davacı müvekkil çalışmasının karşılığı elde ettiği gelir ile evin gereksinimleri karşılanırken davalı ise kendi evlilik birliği içerisideki kazancını banka hesabında biriktirmiştir. TMK madde 219’da nelerin edinilmiş mal olduğu sayılmıştır. Madde 219- “…Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir. Bir eşin edinilmiş malları özellikle şunlardır: 1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler…” Dolayısıyla davalı yanın çalışmasının karşılığında evlilik birliği içerisinde olan edinimleri edinilmiş maldır ve söz konusu tasfiyeye dikkate alınması gerekmektedir. Davalının QNB Finansbank Enpara hesabında 210.000-TL’si bulunmaktadır. Aynı zamanda davalının Türkiye İş Bankası A.Ş hesabında 105.000 TL’si mevcuttur. Her ne kadar en son müvekkil davalının banka hesaplarına ilişkin bu bilgilere haiz olsa da davalı eş müvekkilin katılma alacağını azaltmak maksadıyla banka hesaplarındaki mevcut birikimlerini devir etmiş olabileceğinden bu bedellerin de TMK madde 229/2 gereğince eklenecek değer olarak hesapta dikkate alınmasını talep etmekteyiz. TARAFIMIZCA BİLDİRİLEN BANKALARA VE MAHKEMENİZCE YAPILACAK ARAŞTIRMA NETİCESİNDE ORTAYA ÇIKACAK DAVALI ADINA KAYITLI BULUNAN BANKA HESAPLARINA MÜVEKKİLİMİN İLERİDE DAHA FAZLA MAĞDUR OLMAMASI İÇİN TEDBİR KONULMASINI TALEP ETME ZORUNLULUĞU HASIL OLMUŞTUR. SÖZ KONUSU PARALARIN TASFİYE HESABINDA DİKKATE ALINMASINI TALEP ETMEKTEYİZ.

Yine Türk Medeni Kanunu madde 219’da nelerin edinilmiş mal olduğu sayılmıştır. Madde 219- “…Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir. Bir eşin edinilmiş malları özellikle şunlardır: 1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler…” Eşlerin her birinin mesleki faaliyeti sonucu elde ettiği gelir edinilmiş mal kapsamına girmektedir. Davalı …… DENİZCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NDE (Mersis No:0292002682800010) 17 Mayıs ile 17 Aralık tarihleri arasında 7 ay boyunca çalışmıştır. Davalının aylık maaşı 8.467 dolar olup günümüzde bu maaşına da zam yapılmıştır. Söz konusu şirkette çalışanların maaşı 1000 dolar kesinti yapılarak ödenmektedir. Davalının …… DENİZCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ bünyesinde 7.000 dolar birikmiş parası mevcuttur. Dolayısıyla davalı yanın çalışmasının karşılığında evlilik birliği içerisinde olan edinimleri edinilmiş maldır ve söz konusu tasfiyeye dikkate alınması gerekmektedir. Müvekkil tasfiye sırasında bu edinilen parada ortaya çıkan katılma alacağı hakkına sahiptir. ……. DENİZCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne müzekkere yazılarak edinilmiş malın tespit edilmesini ve akabinde mal rejiminin tasfiyesi hesabında söz konusu paranın dikkate alınmasını talep etmekteyiz.

Tasfiye nedeni ile davanın ilerleyen aşamalarında davalı adına tespit edebileceğimiz banka kayıtları ve başka edinilmiş olması durumunda bu değerlerin de tasfiyede hesaplanmasını talep etmekteyiz.

TEDBİR TALEPLERİMİZ;

Davalıya ait bir adet araç bulunmaktadır. Davalının söz konusu aracı başkalarına satma ihtimali bulunmaktadır. Böyle bir eylemi gerçekleştirmesi halinde müvekkilin mağduriyetine yol açacaktır. Davalının, müvekkilin yukarıda izaha çalışılan nedenlerle oluşacak katılma alacağına ulaşmasını engellemek kastıyla dava konusu aracı danışıklı olarak üçüncü kişilere devretmesini engellemek açısından söz konusu araca İHTİYATİ TEDBİR konulmasını talep ederiz.

Katılma alacağının gerçek miktarının hesaplanabilmesi için dava konusu olarak tarafımızca bilinen aracın değerinin belirlenmesi ve bunun için de bilirkişi incelemesine ihtiyaç vardır. Ayrıca bu tür davalarda davalı tarafın yapabileceği bir takım itirazların da değerlendirme ve hesaplamalarda dikkate alınması gereği ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenlerle anılan alacaklarımızın gerçek miktarlarını şu anda belirlememiz mümkün değildir. O nedenle şu anda dava değerini geçici olarak harca esas alınmak üzere belirlemiş bulunmaktayız. Söz konusu davayı belirsiz alacak davası olarak; şimdilik 1.000,00-TL olarak açmaktayız. Muacceliyet tarihi itibariyle en yüksek faiz işletilerek davalıdan alınarak müvekkile verilmesini talep ederiz. Yapılacak araştırma ve bilirkişi incelemelerinden sonra ortaya çıkacak gerçek alacak miktarımızı talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız.

HUKUKİ NEDENLER : TMK m.118 vd, HMK, TBK ve İlgili Mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : İstanbul …… Aile Mahkemesi’nin …….. E. Nolu Dosyası, araçtan kaynaklanan katılma alacağı hesabı için tarafların evlendikleri tarihten taşınmazın edinildiği tarihe kadar olan gelirleriyle ilgili olarak kurumlardan istenecek belgeler, Düğün resimleri, Düğün kamera kayıtları,Nüfus Kayıt Örneği, Banka kayıtları ,Tanık beyanı,Bilirkişi raporu,Keşif, Yemin ve Her Türlü Yasal Kanıt.

NETİCE-İ TALEP :Yukarıda izah edilen sebepler dolayısı ile;

Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla davamızın belirsiz alacak davası olarak KABULÜNÜ,

Tasfiye neticesinde müvekkilimizin tüm alacak miktarının güvence altına alınabilmesi için, öncelikle teminatsız olarak karar kesinleşinceye kadar davalı adına tescilli olan araca ve müvekkilin bilgisi dışında olup mahkemeniz tarafından yapılacak araştırma sonucunda ortaya çıkacak menkul ve gayrimenkul mallara 3. şahıslara devrinin önlenmesi ve diğer tasarrufi işlemleri yapma yetkisinin kaldırılması yönünde tedbir kararı verilmesini ve UYAP sistemi üzerinden İHTİYATİ TEDBİR ŞERHİ İŞLETİLMESİNİ,

Davalıya ait banka hesaplarının (Öncelikle QNB Finansbank Enpara, Türkiye İş Bankası ve müvekkilin bilgisi dışında olup mahkemeniz tarafından yapılacak araştırma sonucunda ortaya çıkacak bütün banka hesaplarının) tasfiyeye konu edilecek para miktarının tespiti maksadıyla evlilik tarihinden günümüze kadar ki hesap dökümlerinin MAHKEMEYE CELBİNİ,

Davalı adına kayıtlı banka bilgilerinin araştırılarak davalının hesabı bulunan banka hesaplarına TEDBİREN BLOKE KONULMASINI,

Taraflar arasında geçerli olan yasal mal rejiminin edinilmiş mallara katılma rejimi olarak tespiti akabinde; EDİNİLEN MALLARIN TASFİYESİNİ takiben

Şimdilik belirsiz alacak davası olarak söz konusu araca ilişkin 500,00 TL KATILMA ALACAĞININ

….. DENİZCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NDE davalının birikmiş parasına ilişkin şimdilik 250.00-TL KATILMA ALACAĞININ

Evlilik birliği içerisinde edinilen birikimlere istinaden davalının banka hesaplarındaki paraya ilişkin 250,00-TL KATILMA ALACAĞININ

şimdilik fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla toplam 1000,00 TL alacağın karar tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte DAVALIDAN ALINARAK DAVACIYA VERİLMESİNE,

Yargılama giderleri ile 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin DAVALIDAN TAHSİLİNE karar verilmesini müvekkilim adına vekaleten arz ve talep ederim. 12.11.2022

Av. Tolga ÇELİK & Av. Müesser Nur BAŞTÜRK

EKLER:
Onaylı Vekaletname Örneği
Ödenen araç bedeline ilişkin dekont

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…