Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Lazer Epilasyon Yanığı

Lazer Epilasyon Yanığı

Bu makalemizde güzellik merkezleri ve epilasyon merkezleri tarafından tarafından gerçekleştirilen epilasyon yanığı ve lazer epilasyon yanığı mağduriyetlerinden bahsedeceğiz. Son dönemde, hem erkeklerin hem de kadınların tercih ettiği lazer epilasyon işlemi, bazen sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Epilasyon merkezleri tarafından gerçekleştirilen hatalı uygulamalar neticesinde ortaya çıkan mağduriyetlere karşı hangi hukuki yolların olduğunu ve bu hukuki yollara nasıl başvurulabileceği üzerinde duracağız.

Lazer Epilasyon Tüketici Hakem Heyeti

Lazer epilasyon yanığı meydana geldiğinde Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurulabilir mi? Öncelikle vurgulamak gerekir ki bu merkezlerle müşterileri arasındaki ilişki, tüketici kanunu bağlamında bir hizmet ilişkisi oluşturmaktadır. Dolayısıyla, maddi hukuka ilişkin ücret iadesi, hizmet alınamaması gibi anlaşmazlıklar durumunda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uygulama alanı bulmaktadır. Bu kapsamda, alınan hizmetin bedeline göre başvurulacak merci İlçe Tüketici Hakem Heyeti veya İl Tüketici Hakem Heyeti olup, bu tutara ilişkin alt ve üst sınır her yıl ilan edilmektedir. Başvurular Tüketici Hakem Heyetleri’ne, ya yerleşim yerinizde ya da uyuşmazlığın ortaya çıktığı yerde yapılabilir.

Başvuru ücretsizdir ve şahsen, avukat aracılığıyla, e-devlet üzerinden veya elden yapılabilmektedir. Uyuşmazlıkla ilgili tüm bilgi, belge ve dokümanların başvuru sırasında sunulması önemlidir. Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruda bulunurken, başvurunun usulüne uygun olması ve hak kaybı yaşanmaması için bir avukattan destek almanızı öneriyoruz.

Lazer Epilasyon Para İadesi: Eğer lazer epilasyonun neden olduğu sağlık sorunlarından dolayı maddi zararlar ortaya çıktıysa, mağdur kişi tazminat davası açabilir. Örneğin; tedavi masraflarını ve yanık yüzünden işe devam edememe durumunda iş göremezlik tazminatını talep edebilir. Ayrıca, lazer epilasyon için ödeme yapmış olan mağdur, hatalı işlem nedeniyle para iadesi talep edebilir.

Epilasyon Yanık Raporu Nasıl Alınır

Güzellik ve epilasyon merkezleriyle ilgili sıkça karşılaşılan anlaşmazlıklardan biri, genellikle taksirle yaralama suçuna (TCK 89) giren yanıklar, kalıcı izler gibi durumlardır. Bu gibi durumlarda müvekkillerimize Ceza Avukatı olarak tavsiyemiz; derhal bir sağlık kurumundan yaralanmaya ilişkin durumu bildirir sağlık raporu almalarıdır. Yaralanmanın ciddiyetine göre, ilgili rapor doğrultusunda savcılığa başvuruda bulunulabilir ve maddi-manevi tazminat talebi için dava yoluna başvurulabilir.

Lazer Epilasyon Yanığı Yaralama Suçunu Oluşturur Mu?

Epilasyon ve cilt bakımı sırasında sıkça karşılaşılan problemlerden biri yanıklardır. Türk Ceza Kanunu’nda Yayımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi adlı çalışmada bu yanıklar yaralama kapsamında incelenmiştir. Ancak, yaralama suçu, yaralanmanın niteliğine ve olayın meydana geliş şekline bağlı olarak farklılık gösterir. Bu nedenle, doğru bir yorum yapabilmek için tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınan bir rapor gereklidir. Yaygın uygulamaya göre, birinci derece yanıklar basit tıbbi müdahale ile tedavi edilebilecek türden yaralanmalar olarak kabul edilir.

Lazer epilasyon işleminin uygulanmasından sonra vücutta yanık, morluk, renk değişikliği deformasyon vb. sorunlarla karşı karşıya kalan kili lazer epilasyon işlemini gerçekleştiren kişi veya işletmeyi şikayet etmek hakkına sahiptir. Şu şikayet, TCK’nin 89. maddesi uyarınca taksirle yaralamaya ilişkindir. Lazer epilasyon işlemi uygulayan kişi veya işletmenin kusurlu olması gereklidir. Kusuru bulunmayan kişi veya işletme herhangi bir ceza ile karşılaşmayacaktır.

Lazer epilasyon uygulaması sırasında meydana gelen hata sonucu işlenen taksirle yaralama suçu, mağdurun şikayeti doğrultusunda soruşturulabilir. Mağdurun şikayeti olmaksızın, kişi veya işletme hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmamaktadır. Bununla birlikte, suçun bilinçli taksirle işlenmesi durumunda, mağdurun şikayetine gerek duyulmayacaktır.

Epilasyon Yanığı Davasında Zamanaşımı

Mağduriyetin türüne göre zaman aşımı süresi değişmektedir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki konularda, ayıplı hizmetin sunulmasından itibaren iki yıl içinde başvuruda bulunulmalıdır. Lazer epilasyon yanığına ilişkin Türk Ceza Kanunu kapsamındaki anlaşmazlıklarda zamanaşımı süresi 8 yıldır. Vücutta meydana gelen zararın etkilerinin zamanla azalacağı ve delillere zaman ilerledikçe ulaşmanın zorlaşacağı düşünüldüğünde, başvuruların hemen yapılması, hukuki açıdan avantaj sağlayacaktır.

Lazer Yanığı Sonucunda Manevi Tazminat Ne Kadar Verilir?

Mağdur, fiziksel ve duygusal zararlardan dolayı manevi tazminat talep edebilir. Ancak, tazminat miktarı, olayın ciddiyetine ve mağdurun durumuna göre belirlenmektedir. Eğer yanık sonucu vücudunda kalıcı bir iz oluşmuş ve bu iz diğer insanlar tarafından görülebilecek bir yerde bulunuyorsa, mahkeme tarafından yüksek manevi tazminatlara hükmedilebilir.

Lazer epilasyon sonucunda vücudunda yanık meydana gelen insanların en çok merak ettiği konulardan bir diğeri de mahkemenin hükmedeceği tazminat miktarının ne kadar olacağıdır. Manevi tazminatın amacı, faili cezalandırmak yerine mağduru manevi olarak tatmin etmektir. Zarar görenin zenginleşmemesi, zarar sorumlusunun da fakirleşmemesine karar tesis edilirken dikkat edilir.

İşbu davalar kapsamında, 22.6.1976 tarihli ve 7/7 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gerekçesinde belirtildiği üzere manevi tazminat tutarına etki edecek özel durumlar dikkate alınarak karar verilmelidir. Manevi tazminatın belirlenmesinde olayın meydana geliş şekli, zararın meydana geldiği vücut bölgesi, yaranın kalıcılığı, istirahat raporunun süresi, tarafların ekonomik ve sosyal durumu, davacı tarafın tazminat talebi, olay tarihine göre paranın alım gücü ve zarara uğrayan kişinin yaşadığı üzüntü gibi faktörler dikkate alınmaktadır. Hakim, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca manevi tazminat miktarını belirlerken, duyulan acı ve ızdırabın kısmen ve imkan nispetinde giderilmesini amaçladığından, hak ve nesafete göre takdir hakkını kullanmaktadır. Hakim, hükme varırken somut olayın niteliğini, mağdurun ekonomik ve sosyal durumunu, para biriminin satın alma gücünü, kalıcılık oranını, fiziksel güç kaybı nedeniyle mevcut ve gelecekte yaşanacak acı ve ıstırabı dikkate almalıdır. Örneğin Yargıtay 15. Hukuk dairesi 2017 yılında verdiği bir kararında yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte hafif olduğuna dair rapor tanzim edildiği, davacının yaralanma neticesinde 5 gün istirahat raporu aldığı, davacının muayenesinde milimetrik boyutlu, muhtelif sayıda, tüm vücut alanına göre değerlendirildiğinde yaklaşık oranı %1 olan 1. derece yanığa ait lezyonların gözlemlendiği hususlarını dikkate alarak yaralanmanın ağırlığının kalıcı mahiyette olmadığı hususunu ve istirahat raporu süresini dikkate alarak ilk derece mahkemesince hükmolunan 7.000 TL manevi tazminatın makul olmadığı ve daha uygun bir manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği yönünde karar vermiştir.

Lazer Epilasyon Yanığı Nedeniyle Tazminat Davasında Arabuluculuk

Tüketici Mahkemesinde lazer epilasyon yanığına ilişkin tazminat davası açmadan önce arabuluculuk müessesesine başvurulması gerekir. Eğer bu şart yerine getirilmezse, Tüketici Mahkemesi, dava şartının yerine getirilmediği gerekçesiyle davayı usulden reddedecektir.

Alexandrite Lazer Yanıkları
Lazer Epilasyon Yanığı Nereye Şikayet Edilir

Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler 

Bu makalemizde sizlere lazer epilasyon yanığı mağduru olmanız halinde başvuracağınız hukuki yollar hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Lazer epilasyon yanığı meydana geldiğinde Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabileceğinizi, para iadesi talebinde bulunabileceğinizi anlattık. Yine lazer epilasyon yanık raporu nasıl alınır, bu durum TCK 89 kapsamında yaralama fiilini oluşturur mu, lazer epilasyon yanığı sonucunda manevi tazminat ne kadar verilir sorularını yanıtladık. İstanbul Şişli Mecidiyeköy Tazminat Hukuku Avukatı olarak faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi tazminat hukuku konularında müvekkillerine profesyonel hizmet vermektedir.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…