Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Kumar Bağımlılığı Boşanma Nedeni Midir?

Kumar Bağımlılığı Boşanma Nedeni Midir?

Kumar bağımlılığı boşanma nedeni midir? Boşanma, evliliğin sonlandırıldığı hukuki bir süreçtir ve bu süreç birtakım nedenlerle başlayabilir. Bu sebepler arasında kumar bağımlılığı da bulunmaktadır. Kumar bağımlılığı, bireyin kumar oynama alışkanlığına karşı kontrolünü yitirmesi ve bu faaliyete gereğinden fazla zaman ve para harcamasıyla tanımlanmaktadır. Eşin kumar bağımlılığı bağımlı olan kişinin hayatı ile birlikte evlilik birliğini de olumsuz şekilde etkileyebilir. Bu sebeple birçok ülkenin hukuk sistemlerinde kumar bağımlılığı, boşanma nedeni olarak kabul görmektedir.

Eşlerin süreklilik arz edecek şekilde ve aşırı derecede şans oyunları oynamaları borçlandırıcı bir davranıştır. Bu borçlandırıcı davranışın ekonomik şiddete yönelik bir davranış olması sebebiyle evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma davasında boşanma konusu davranışlardan sayılmaktadır.

Kumar bağımlılığı nedeniyle boşanma davasında ispat hususu önemli hukuki ayrıntılar içerir. Evlilik birliği içerisinde yaşanan sorunlar, zaman zaman uzman rehberlik gerektirebilecek karmaşık durumları beraberinde getirebilir. Bu noktada, İstanbul’daki çiftlere hukuki destek sağlayabilen bir boşanma avukatı, boşanma kararı alınması sürecinde oldukça önemli bir rol üstlenebilir. Ancak boşanma kararı, ciddi bir adım olup dikkatlice düşünülmesi gereken bir süreçtir.

Kumar Bağımlılığını İspat

Taraflardan birinin kumara düşkün olması nedeniyle açılan boşanma davalarında eşin kumar oynadığının ispat edilmesi hususu oldukça önemlidir. Eşlerden birinin kumar oynadığı hususu yerleşik yargıtay kararlarına göre hukuka aykırı olmayan her türlü delil ile ispat edilebilir. Şöyle ki yakın tarihli bir yargıtay kararında sadece akrabalardan oluşan tanıkların beyanlarının dahi hükme esas teşkil edebileceği şeklinde karar verilmiştir. Söz konusu kararda yargıtay akrabalık yahut diğer bir yakınlığın tek başına tanık beyanını değerden düşürücü bir sebep sayılmayacağı, aksine ciddi ve inandırıcı delil ve olayların bulunmaması durumunda asıl olan tanıkların gerçeği söylemiş oldukları yönünde karar vermiştir. Yargıtay verdiği bir kararda davalının şans oyunları oynadığını tanığa ifade etmesi dışında, kumar oynadığını ispat edecek başka bir delil olmaması halini kabule yeterli delil bulunmaması şeklinde yorumlamıştır.

Kumar Bağımlılığı Sebebiyle Birlik Görevlerinin İhmal Edilmesi

Kumar ya da şans oyunlarının eşlerden biri tarafından oynanması tek başına boşanma nedeni olarak değerlendirilemez. Zira aksi halde süreklilik arz etmeyen basit şans oyunlarının dahi boşanma davasına konu olabileceği anlamına gelecektir. Kumar bağımlılığının neden gösterilerek boşanma yönünde hüküm kurulabilmesi için, kumar bağımlısı eşin bu eylemleri nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması gerekmektedir. Kaldı ki, kumar bağımlılığı beraberinde şiddet barındıran eylemleri, alkol bağımlılığını, birlik görevlerinin ihmal edilmesini vb. davranışları da beraberinde getirmektedir. Bu uygunsuz eylemler nedeniyle diğer eş açısından evlilik birliğinin devam ettirilmesinin kendisinden beklenemeyeceği aşikardır. Yargıtay kararları dikkate alındığında boşanma kararı verilmesi için kumar bağımlılığı kazanan eşin, evlilik birliğinin getirdiği görevlerini ihlal ediyor olması gerekmektedir.

Kumar Bağımlılığı Sebebiyle Boşanma Davasında Nafaka

Diğer eşe göre daha fazla kusurlu olmaması durumunda boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan eş lehine nafakaya hükmedilir. Başka bir deyişle diğer eş, başka nedenlerle kumar bağımlısı eşten daha fazla kusurlu olmaması halinde yoksulluk nafakası talebinde bulunabilir. Davanın neticesinde eşlerin boşanmaları yönünde hüküm kurulursa velayet kendisine verilmeyen eşin müşterek çocuklar üzerindeki bakım yükümlülüğü devam edeceğinden dolayı iştirak nafakasına hükmedilecektir.

Kumar Bağımlılığı Sebebiyle Boşanma Davasında Tazminat

Kumar Bağımlılığı Sebebiyle Boşanma Davasında Maddi Tazminat

Kumar bağımlılığı nedeniyle ve akabinde evlilik birliği içerisinde meydana gelen olumsuzluklar sebebiyle mahkemece boşanma yönünde karar verilirse diğer eşin evlilik birliğinden dolayı var olan ve beklenen menfaatleri de zede görmektedir. Diğer eşin mahkemece gerçekleştirilecek boşanma davasında kusursuz veya daha az kusurlu olduğu tespit edilirse boşanma davasının açılması esnasında maddi tazminat talep etmesi ihtimalinde mahkeme tarafından maddi tazminata hükmedilir.

Kumar Bağımlılığı Sebebiyle Boşanma Davasında Manevi Tazminat

Boşanmaya neden olaylar dolayısıyla kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf, kusurlu diğer eşten manevi tazminat talep edebilir Bu konudaki görüşlerden birine göre at yarışı, bahis ya da şans oyunları gibi kumar oyunlarının eşlerden biri tarafından oynanması halinde bu durumun tek başına kişilik haklarını zedelemeyeceği ve manevi tazminata hükmedilemeyeceği yönündedir. Fakat eş kumar bağımlılığı ile birlikte şiddet, hakaret ve sadakat yükümlülüğünün ihlali gibi eylemlerde bulunursa bu eylemler kişilik haklarına saldırı olarak kabul edilecek olup, mahkemece talep edilmesi halinde manevi tazminata hükmedilecektir.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayanılarak açılan boşanma davasında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle kumar bağımlısı eşten boşanma amacıyla açılan boşanma davasında da görevli mahkeme aile mahkemesidir.

Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu makalemizde sizlere eşlerden birinin kumar bağımlısı olması halinde evlilik birliğinin temelinden sarsılması sonucunda boşanma kararı verilip verilemeyeceğini,  kumar bağımlılığı durumunun boşanma nedeni olup olmadığını, kumar bağımlılığı sebebiyle boşanmada ispat, maddi tazminat ve manevi tazminat hususlarını anlattık. Bu konuda telafisi imkansız zararlarla karşılaşmamak ve maddi kayıplar yaşamamak için alanında uzman bir boşanma avukatı ile çalışılmasını öneriyoruz. İstanbul’da faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi boşanma ve aile hukuku alanında çalışmalarını sürdürmekte olup bu alanda müvekkillerine hizmet sunmaktadır.

Kumar Bağımlılığı Yargıtay Kararları

Eşin At Yarışı Oynaması

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 13.10.2004 Tarih, 10528 E. 11777 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Davalının at yarışı oynama alışkanlığını sürdürdüğü, evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevlerini ihmal ettiği, ailenin ekonomik durumunu tehlikeye düşürdüğü anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir.

Eşin Kazancını Şans Oyunlarına Yatırması

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 07.12.2009 Tarih, 2008/16380 E. 2009/21028 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalının kazancını şans oyunlarına harcadığı, sürekli borçlandığı, birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK.md. 166/1)karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Şans Oyunları Oynadığını Sadece Davalının Tanığa İfade Etmesi Kumar Oynadığını Kabule Yeterli Değildir

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 11.07.2012 Tarih, 2012/874 E. 2012/19497 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Mahkemece boşanma sebebi olarak “davalının evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmemesi ve kumar oynaması” kabul edilmiş ve kadın yararına manevi tazminata hükmedilmiştir. Davalının “şans oyunları oynadığını” tanığa ifade etmesi dışında, kumar oynadığını kabule yeterli delil bulunmamaktadır.

Kumar Alışkanlığının Olması 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 25.06.2019 Tarih, 2018/3192 E. 2019/7665 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Toplanan delillerle davalı erkeğin kumar alışkanlığının bulunduğu, kumar alışkanlığı sebebiyle birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde (TMK m.166/1) yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

Kumar Oynamak 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 04.05.2017 Tarih, 2016/89 E. 2017/5487 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı erkeğin çalışmadığı, sürekli alkol aldığı, kumar oynadığı ve birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…