Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Koruma Kararına İtiraz Dilekçesi

Koruma Kararına İtiraz Dilekçesi

Koruma Kararına İtiraz Dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Dilekçenin yanlış yazılması, yanlış dilekçe yazımında bulunulması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Dilekçe yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. Dilekçe hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı dilekçe konusu ve muhatabın kimlik bilgileri ile birlikte delil gibi olguların da yerine getirilerek yazılması gerekmektedir. Makalemizde Koruma Kararına İtiraz Dilekçesi (Koruma Kararının Reddine İtiraz Dilekçesi) sunduk. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre dilekçe hazırlanmalıdır. 

Koruma Kararına İtiraz Dilekçesi nasıl yazılır konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla dilekçe hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir dilekçe hazırlanmalıdır.

Koruma Kararına İtiraz Dilekçesi ilişkin dilekçe metni hazırlanırken dilekçenin konusuna göre Koruma Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği (6284 Koruma Kararına İtiraz Dilekçesi) şeklinde taslak olarak bulunabilen dilekçelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de dava açılabilir.

Koruma Kararına İtiraz Dilekçesi hazırlanırken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde süreç hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK müvekkillerimize son derece profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. Uzaklaştırma Kararı ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz için avukata sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz. 

Uzaklaştırma Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği -1

İSTANBUL ANADOLU 5. AİLE MAHKEMESİ’NE
Gönderilmek Üzere
İSTANBUL ANADOLU 4. AİLE MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO : ….. D. İş
DOSYA KARAR NO : 

KORUMA KARARINA
İTİRAZ EDEN : 
ADRES : 

VEKİLİ : Av. Tolga ÇELİK & Av. Müesser Nur BAŞTÜRK
ADRES : Mecidiyeköy Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Elbir İş Merkezi No:6 Kat:9 Daire:11 Şişli / İstanbul

KARŞI TARAF : 

TEBLİĞ TARİHİ : 09.01.2024

KONU : İstanbul Anadolu 4. Aile Mahkemesinin Dosya Esas No: ……… Değişik iş, Dosya Karar No: ………. karar sayılı ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince koruma tedbir kararına karşı itirazımızın sunulmasından ibarettir.

İTİRAZLARIMIZ :

Sayın mahkemenizce tesis edilen 05.01.2024 tarihli kararda

“(a) bendi gereğince …………’ın, talepte bulunan ……….’a yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına,
(c) bendi gereğince ……….’ın, talepte bulunan ………….’ın bulunduğu konuta, işyerine 100 metreden fazla yaklaşmamasına,
(g) bendi gereğince …………’ın bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahı varsa 2 AY süre ile bunları kolluğa teslim etmesine,” şeklinde hüküm kurulmuştur.

Gerçeğe aykırı olarak hakaret ve tehdide uğradığını ve şiddet mağduru olma ihtimali bulunduğunu iddia eden …………, müvekkilin eşi olup müvekkil kendisi ile yaklaşık 1 aydır görüşmemekte ve hiçbir irtibatta bulunmamaktadır. Mahkemenin iddia edilen vakıalarda tanık dinlemeden müvekkil aleyhine vermiş olduğu müşterek konuttan veya bulunduğu yerden 2 ay ile uzaklaştırma, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmama ve bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahı varsa 2 AY süre ile bunları kolluğa teslim etmesi şeklindeki koruma kararı usul ve yasaya aykırı olup itiraz etmekteyiz.

Şikâyet eden karşı taraf sayın mahkemeye bildirdiği iddialarda tamamen haksız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Karşı tarafın iddia ettiği gibi müvekkil kendisine karşı hiçbir şekilde şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürücü gibi söz ve eylemlerde bulunmamıştır. Şikâyet eden gereksiz ve aslı astarı olmayan hilafı hakikat iddialarda bulunmaktadır. Karşı tarafın amacı boşanma aşamasında olduğu müvekkili mağdur etmektir. Davacı yan müvekkili evden kovduğunun hemen akabinde hukuka aykırı ve soyut iddialarla kanunun kendisine sağladığı koruma ayrıcalığını kötüye kullanarak uzaklaştırma kararı almıştır. Çeşitli bahanelerle karşı taraf müvekkili evden uzaklaştırmış olup kurulu düzeninden ayrılmak zorunda kalan müvekkil büyük bir mağduriyet yaşamaktadır.

Sonuç olarak yukarıda anlatılan nedenlerle şikayet eden karşı tarafın beyanları gerçeği yansıtmadığından ve sayın mahkemenin koruma tedbirleri ve evden uzaklaştırma kararı nedeniyle müvekkil mağdur olduğundan ve bu karar nedeniyle ekonomik olarak çöküntü yaşayacağından sayın mahkemenin kararına itiraz etme ve koruma kararının kaldırılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER : Tanık beyanları vs. her türlü delil,
HUKUKİ NEDENLER : 6284 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda kısaca açıklanan ve re’sen dikkat edilecek hususlarla İstanbul Anadolu 4. Aile Mahkemesinin Dosya Esas No: …… Değişik iş, Dosya Karar No: ……. karar sayılı ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince koruma tedbir kararına karşı itirazlarımızın kabul edilerek söz konusu kararın kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 17.01.2024

Av. Tolga ÇELİK & Av. M. Nur BAŞTÜRK

Koruma Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği -2

İSTANBUL ANADOLU 5. AİLE MAHKEMESİ’NE
Gönderilmek Üzere
İSTANBUL ANADOLU 4. AİLE MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO             :

KORUMA TALEP EDEN MAĞDUR:

ADRES                       :    

VEKİLİ                    :    

KARIŞI TARAF                  :

ADRES                     :

DAVA KONUSU         : 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince, gerekli koruma tedbirlerinin alınması talebimizin kısmen reddine ilişkin itirazımızın sunulması ve talebimizin reddedilen 5/1-c maddesine yönelik olan kısmının kabulü yönünde yeniden karar verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR           :

Yukarıda D.İş numarası yazılı olan 20.01.2023 tarihinde vermiş olduğumuz 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 5/1-a-c-d-e-f maddeleri uyarınca koruma tedbirleri talep dilekçemizin 5/1-a-d-e-f maddelerine ilişkin talepleri kabul edilmiş olduğu, 5/1-c maddesine ilişkin talep ise reddedilmiş olduğu tarafımıza 24.01.2023 tarihinde e-tebligat yoluyla tebliğ edilmiştir. Talepte bulunduğumuz sayılan maddelerden belki de en elzem olanı olan 5/1-c maddesine ilişkin ret kararına itirazlarımızı sunuyor, tekrar değerlendirilerek kabul edilmesini talep ediyoruz.

Müvekkil ………’nin makam sekreterliği görevini ifa etmekte olup karşı taraf ……….. ise aynı kurumda ………… biriminde görev yapmaktadır. Müvekkil Eşi ………… ile boşanma aşamasında olup Müvekkilin eşi ……………. ile geçmişte aynı kurumda görev yapmaktaydılar. Halihazırda müvekkilin eşi Adana’da görev yapmaktadır. Karşı taraf ile müvekkilin eşi 20 yıl boyunca aynı apartmanda yaşamış olup 20 yıllık tanışıklıkları mevcuttur.

Karşı taraf …….. farklı zamanlarda ve aralıklarda müvekkilin odasına gelip eşiyle evlenmeden önce aralarında geçenleri anlatarak birçok tahrik edici hareket ve sözlerle müvekkile rahatsızlık vermiştir. Müvekkili eşiyle evlenmesinden dolayı kendisine husumet besleyen karşı tarafın özellikle müvekkilin eşiyle boşanma arefesinde olduğunu öğrendikten sonraki tavırları öyle bir hal almıştır ki bundan dolayı müvekkil karşı tarafın kendisine zarar vereceği endişesi ile iş yerinde korku ile yaşamıştır.

Müvekkil 11.01.2023 tarihinde sabah 12.00 sıralarında kantinin karşısında yer alan şube müdürünün odasından caddeye bakan pencereden bakmak için odaya yönelmiştir. Şube Müdürünün odasına girdiğinde karşı taraf ile karşılaşmıştır. Karşı taraf müvekkile karşı bağırarak müvekkile küfür, tehdit ve hakaretlerde bulunmuştur. Müvekkil korku ve endişe ile sekreterliğe doğru koşmuş karşı taraf ise peşinden sekreterliğe koşmuş müvekkilin kollarından sıkarak, kollarına ve göğsüne vurmak suretiyle müvekkili darp etmiştir. Olayların hemen akabinde müvekkil şiddetli kalp ağrısı ve darp eyleminin vücudundaki olumsuz etkileri sebebiyle kendi imkanları ile Sait Çiftçi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gidip muayene olmuştur. Müvekkilin vücudunda ve kollarında darp sebebiyle morarmalar meydana gelmiştir. (EK-1:Olay gününe ilişkin müvekkilin darp edildiğine ilişkin fotoğraflar) (EK-2:11.01.2023 Tarihli Darp Raporu) Görüleceği üzere müvekkilin darp eylemi sebebiyle hayati tehlikeye girmiş olup bu sebeple kroner yoğun bakım ünitesine yatırılmış 3 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüştür. (EK-3: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü’nce tanzim edilen Kardiyoloji Epikriz Formu) (EK-4:Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne müzekkere yazılarak müvekkilin tedavisine ilişkin bilumum evrakların celbini talep ederiz.) (EK-5: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü’ne müzekkere yazılarak müvekkilin yoğun bakımda geçirdiği tedavisine ilişkin bilumum evrakların celbini talep ederiz.) Müvekkil göğsüne aldığı darbeler sebebiyle kalp enzimleri yükselmiş olup ömür boyu kalp ilaçlarına mahkum edilmiştir. (EK-6:Hasta Reçete Bilgileri) (EK-7: Müvekkile Ait Hasta Taburculuk Formu) Müvekkile tedavileri sırasında anjiyo yapılmış olup kalp yetmezliği gelişmiştir. (EK-8:Müvekkilce Ödenen Anjiyo Ücret Dekontu).

Karşı taraf darp sırasında bir taraftan da müvekkilin hayat ve vücut dokunulmazlığına yönelik saldırı gerçekleştireceğine dair tehditler savurmuş ve müvekkilin iç huzurunu bozmuştur.

Karşı tarafın müvekkile karşı icra ettiği bu davranışların engellenmemesi halinde, müvekkilin daha önceki gibi şiddete uğrama tehlikesi bulunmaktadır. Müvekkilim, yaşamış olduğu bu psikolojik ve fiziksel şiddet sonucunda bir kez daha fiziksel şiddete uğramasına fırsat tanınmadan ivedi olarak davalı hakkında koruma tedbirlerinin uygulanması gerekmektedir.

Her ne kadar İstanbul ….. Aile Mahkemesi’nden 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 5/1-a-c-d-e-f maddeleri uyarınca koruma tedbirleri tarafımızca talep edilmişse de 5/1-c maddesine yönelik olan koruma tedbiri talebimiz mahkemece reddedilmiştir. Talepte bulunduğumuz sayılan maddelerden belki de en elzem olanı 5/1-c maddesinin reddedilmesiyle diğer maddelerdeki tedbirlerin uygulanmasıyla ve hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş olmasıyla karşı tarafın husumetinin daha fazla artması ihtimaline karşılık aynı iş yerinde çalışıyor olmaları hasebiyle müvekkil şüpheli tarafından fiziksel şiddete uğrama tehdidiyle daha fazla karşı karşıya kalmıştır. Müvekkil İstanbul …… Aile Mahkemesi’nin bu kararı karşısında fiziksel şiddete maruz kalma tehlikesi sebebiyle izin almakta ve iş yerine gidememektedir. Bu yaşanan olaylar ve İstanbul …….. Aile Mahkemesinin kararı neticesinde müvekkil işini yapamayacak derecede etkilenmiş ve psikolojik olarak yıpranmıştır.

Gerek müvekkilim, gerekse aynı iş yerinde çalışan kimselerin güvenliğinin ve esenliğinin sağlanması için 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un tanıdığı yetki ve sağladığı olanaklar çerçevesinde, gerekli 5/1-c maddesine yönelik koruma tedbirlerinin de alınarak uygulanmasına karar verilmesini istemek zorunluluğu doğmuştur.

ADRES                       : 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu.

ADRES                       :    

 • Olay gününe ilişkin müvekkilin darp edildiğine ilişkin fotoğraflar (CD şeklinde sunulacaktır.)
 • 11.01.2023 Tarihli Darp Raporu (Dosyada Mübrezdir)
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü’nce tanzim edilen Kardiyoloji Epikriz Formu(Dosyada Mübrezdir)
 • Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne müzekkere yazılarak müvekkilin tedavisine ilişkin bilumum evrakların celbini talep ederiz.(Dosyada Mübrezdir)
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü’ne müzekkere yazılarak müvekkilin yoğun bakımda geçirdiği tedavisine ilişkin bilumum evrakların celbini talep ederiz. (Dosyada Mübrezdir)
 • Hasta Reçete Bilgileri(Dosyada Mübrezdir)
 • Müvekkile Ait Hasta Taburculuk Formu(Dosyada Mübrezdir)
 • İşyeri Kamera Kayıtları (Sayın mahkemenizce ivedilikle celbi talep olunur.)
  -Müvekkilce Ödenen Anjiyo Ücret Dekontu (Dosyada Mübrezdir)
 • Tanık Beyanları,

SONUÇ VE İSTEM                      : Yukarıda açıklanan nedenlerle, gerek müvekkile gerekse müvekkilim ile birlikte çalışan kimselerin güvenliğinin ve esenliğinin sağlanmasını teminen 6284 Sayılı Kanun uyarınca şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmadığı nazara alınarak davalılar nezdinde;

6284 Sayılı Kanun’un 5/1-c maddesi uyarınca ………….. adresinde bulunan müvekkilimin çalıştığı binaya ve …………………………… adresinde bulunan müvekkilimin yaşadığı binaya yaklaşılmamasına, ve uygun görülecek başka tedbirlere, karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Av. Tolga ÇELİK & Av. M. Nur BAŞTÜRK

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…