Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Km Düşürülmüş Araç İhtarname

Km Düşürülmüş Araç İhtarname Örneği

Km düşürülmüş araç ihtarname örneğine geçmeden önce önemli bir hususu açıklamakta fayda görüyoruz. Araç kilometre düşürme davası açmadan önce üzerinde durulması gereken konulardan birisi de ihbar süresidir. Ayıp ihbarının belli süreler içerisinde yapılması gerekir. Dolayısıyla bu konuda bir ihtarname çekmeden önce ayıp ihbarının vaktinde yapılmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Aksi halde süresinde ihbarın yapılmaması davanızın reddedilmesine neden olacaktır. Bu konuda daha detaylı bilgi için Araç Kilometre Düşürme Davası adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Km Düşürülmüş Araç İhtarname

Km düşürülmüş araç ihtarname yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. İhtarnamenin yanlış yazılması, yanlış taleplerde bulunulması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. İhtarnamenin yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. İhtarname hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı ihtarname konusu ve ihtar edenin kimlik bilgileri ile birlikte delil gibi olguların da yerine getirilerek yazılması gerekmektedir. Makalemizde km düşürülmüş araç ihtarname örneği sunduk. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre dilekçe hazırlanmalıdır. 

Km düşürülmüş araç ihtarnem örneği konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla ihtarname hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir ihtarname hazırlanmalıdır.

Km düşürülmüş araç ihtarname metni hazırlanırken davanın konusuna göre km düşürülmüş araç ihtarname örneği şeklinde taslak olarak bulunabilen ihtarnamelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de metin oluşturabilirsiniz.

Km düşürülmüş araç ihtarname hazırlanırken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde süreç hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK müvekkillerimize son derece profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. Tazminat davası ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz avukata sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

İhtarname

İHTAR EDEN :

VEKİLLERİ : Av. Tolga ÇELİK & Av. M. Nur BAŞTÜRK

ADRES : Mecidiyeköy Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Elbir İş Merkezi No:6 Kat:9 Daire:11 Şişli / İstanbul

MUHATAP :

ADRES :

KONU : Ayıplı mal satışına ilişkin uğranılan zararın giderilmesi istemine ilişkin ihtarımızı içerir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil ile aranızda 11/02/2022 tarihinde ………….. plakalı 2012 Model , Fiat Doblo Panorama 1.3 MJET EURO4 Marka ………….. motor, ………………. şasi nolu araç için noter huzurunda satış sözleşmesi yapılmıştır. Satıcı taraf olarak satılanda bildirdiğiniz nitelikler bulunmamaktadır. Söz konusu aracın nitelik ve/veya niceliğini etkileyen, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcı müvekkilin beklediği faydaları ortadan kaldıran ve önemli ölçüde azaltan maddi, ekonomik ayıplar bulunmaktadır.

Aracın satışı için “www.letgo.com” internet sitesi üzerinden verdiğiniz ilanda “söz konusu 2012 Model , Fiat Doblo Panorama 1.3 MJET EURO4 Marka dizel aracın 147.000 kilometrede olduğu” bilgisi belirtilmişse de müvekkil belirli bir süre sonra aracı satmak için galericiye götürmüş galerici araç hakkında kilometre sorgulaması yapmıştır. Ayrıca araca ilişkin tarafınızca sunmuş olduğunuz Pilot Garage Oto Ekspertiz tarafından gerçekleştirilen ekspertiz raporuna istinaden aracı 123.000 TL bedelle satın alma konusunda mutabık kalınmış fakat tarafınızca müvekkile sunulan eksper raporunda araç km’sine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Söz konusu sorgulama sonucunda galerici tarafından müvekkile dava konusu aracın 2017 yılında 300.000 kilometre 2018 yılında yapılan muayenede ise 108.000 kilometre bandında olduğu bilgisi verilmiştir. Müvekkil galericinin kendisini bilgilendirmesinden sonra teyit amaçlı olarak PTT’nin mobil uygulaması üzerinden km sorgusu yapmış yapılan sorgulamada dava konusu aracın 26.11.2016’da 270.921 km’de, 27.11.2017’de 309.972 km’de 19.11.2019 tarihinde ise 135.359 km’de olduğu bilgisine ulaşılmıştır. İlanda belirttiğiniz hususların gerçeği yansıtmadığı ve araçta gizli ayıpların bulunduğu tespit edilmiştir. Satış sözleşmesi sırasında ve öncesinde bildirilmeyen aracın kilometresinin düşürülmesi durumu PTT’nin mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilen km sorgulamasında ortaya çıkmıştır. Km sayacı düşürülmüş araç müvekkilimize gerçek değerinin üzerinde satılmıştır. Yine aynı zamanda aracın motor enjektörü arızalı çıkmış müvekkilimiz tarafından 6.000 TL tutar ile tamir ettirilmiştir. Bu haliyle satışı yapılan araç ayıplıdır. Araçtaki ayıplar gizlenerek müvekkilimize satılmıştır.

İhtarnameye konu araç tarafınızca “www.letgo.com” sitesine konulan satış ilanında ve noter satış sözleşmesinde 147.000 km de olduğu beyan edilerek gizli ayıplı olarak müvekkilime satılmıştır. Belirlenen aracın aslında belirttiğiniz şekilde ve satış ilanındaki gibi olmadığı ve araçtaki bu ayıbın söz konusu aracın niteliğini etkileyen, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcı müvekkilin beklediği faydaları ortadan kaldıran ve önemli ölçüde azaltan ayıp bulunmaktadır. Müvekkil 6098 sayılı yasanın kendisine tanıdığı seçimlik hakkını kullanmak üzere tarafınıza bu durumu bildirime zorunluluğu doğmuştur.

Yukarıda bahsettiğimiz hukuki uyuşmazlık neticesinde genel olarak 6098 S. BK. gereğince diğer seçimlik haklarımızı saklı tutarak ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme irademizi iş bu ihtarname ile tarafınıza iletiyoruz.

Aracın tamir masrafları ve km sayacının düşürülmesinden kaynaklı zararın Ziraat Bankası …………………… IBAN numaralı hesabımıza 7 gün içerisinde ödenmesini aksi halde aleyhinizde dava açılacağını yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerinin tarafınıza yükleneceği ihtaren bildiririz. 02.06.2022

İhtar Eden Vekili

Av. Tolga ÇELİK & Av. M. Nur BAŞTÜRK

SAYIN NOTER;

Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin birer nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının tebliğ şerhiyle bana iadesini, üçüncü nüshasının da dairenizde saklanmasını rica ederim.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…