Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Kıyafete Karışan Erkek Kusurlu Mudur?

Kıyafete Karışan Erkek Kusurlu Mudur?

Kıyafete karışan erkek kusurlu mudur? Eşler evlenmekle birbirlerinin emir ve talimatlarına uymak zorunda değildirler. Evlilik, birbirine karşılıklı saygı, sevgi ve anlayışla yaklaşmayı gerektirir. Bir eşin diğerine baskı yapması veya her konuya müdahale etmesi, evlilik birliğini çekilmez hale getirir. Bu nedenle, eşlerin baskıcı davranışı evlilik birliğini temelden sarsacak duruma ulaşırsa, boşanma sebebi oluşturur.

Erkeğin Karısının Giyimine Karışması Yargıtay Kararları

Mahkemece, davacı-karşı davalı erkek tam kusurlu bulunarak erkeğin davasının reddine, kadının davasının kabulüne hükmedilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden davacı-karşı davalı erkeğin eşine evden tek başına çıkmaması için baskı uyguladığı, eşinin giyimine ve makyajına müdahale ettiği, eşine ortak konuta dönmemesini söylediği; davalı-karşı davacı kadının ise birlik görevlerini ihmal ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikle bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı-karşı davalı erkek de dava açmakta haklıdır. Davacı-karşı davalı erkeğin boşanma davasının da kabulü gerekirken, yetersiz gerekçe ile erkeğin davasının reddi doğru bulunmamıştır. Ancak bu yön temyiz edilmediğinden bozma nedeni yapılmamış, yanlışlığa değinilmekle yetinilmiştir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 25.09.2018 T., 2017/3590 E., 2018/9923 K.)

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle mahkemece davalı erkeğe kusur olarak yüklenilen, kadının çalışmasını istemediği, çantasını ve eşyalarını karıştırarak güvensiz davrandığı, eşinin giyimine müdahale ettiği, komşu ve aile ile sosyal ilişkiye girmediği vakıalarına kadının dava ıslah dilekçesinde dayanmadığının bu sebeple kusur belirlemesine esas alınamayacağının, kabul edilen ve gerçekleşen diğer kusurlu davranışlarına göre erkeğin boşanmaya sebebiyet veren olaylarda yine de tam kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA…(Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 28.05.2018 T., 2016/19222 E., 2018/6741 K.)

İstanbul Mecidiyeköy’de aile hukuku alanında faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi İstanbul boşanma avukatı olarak müvekkillerine aile hukuku alanında hizmet vermektedir. Boşanma avukatlarımız Av. Tolga Çelik’e ve Av. Nur Baştürk’e avukata soru sor kısmından sorularını yönlendirebilir ya da iletişim sayfamızdan kendilerine ulaşabilirsiniz.

 

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…