Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Dava Dilekçesi

Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Dava Dilekçesi

Kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi dava dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Dava dilekçesinin yanlış yazılması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi dava dilekçesi yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. Dilekçe hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı dilekçe konusu ve dilekçede adı geçirilen kişilerin kimlik bilgileri gibi olguların da yerine getirilerek yazılması gerekmektedir. Makalemizde Kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi dava dilekçesine ilişkin dilekçe örneği sunduk. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre dilekçe metni hazırlanmalıdır.

Kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi dava dilekçesi nasıl yazılır konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla dilekçe hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir dilekçe hazırlanmalıdır.

Kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi dava dilekçesine ilişkin metin hazırlanırken dilekçe konusuna göre Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Dava Dilekçesi Örneği şeklinde taslak olarak bulunabilen dilekçelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de mahkemeye müracaat edilebilir.

Kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi davası için oluşturulacak dava dilekçesinde pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde süreç hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK müvekkillerimize son derece profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. Kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi davası süreci ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için “Kişisel İlişki Kurulması”  ve “Anlaşmalı Boşanma Davasında Kişisel İlişki” adlı makalelerimizi okuyabilirsiniz. Kişisel ilişki yeniden düzenlenmesi davası ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz avukata sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

Şişli Mecidiyeköy’de faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi bünyesindeki aile hukuku avukatı ile iletişim kurmak istiyorsanız sitemizde yer alan iletişim bilgilerinden avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Dava Dilekçesi Örneği

BAKIRKÖY ….. AİLE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVALI : 

VEKİLLERİ : Av. Tolga ÇELİK & Av. M. Nur BAŞTÜRK
Mecidiyeköy Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Elbir İş Merkezi No:6/11 Şişli / İstanbul

DAVACI : 

VEKİLİ : 

KONU : Cevap dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Sayın Mahkemenizde derdest bulunan davada, 01.01.2023 tarihli ara kararının 3 no’lu kararı “3-Davalı baba …ile müşterek çocuk …arasında her ayın 1. Ve 3. Cumartesi 12:00 – 16:00 saatleri arasında kişisel ilişki tesisine, şahsi ilişki tesisi sırasında müşterek çocuğun uyku, uyku düzeni, yemek vb gereksinimlerine önem verilmesine, ” gereği müşterek çocukla ayda  sadece iki gün ve toplam 8 saat olmak üzere şahsi ilişki kurulmasına hükmedilmiştir.

Mahkemenizde takdir edecektir ki çocuğuna karşı büyük sevgi, özlem ve ilgi besleyen bir babaya çocuğunu ayda sadece toplam 8 saat görebilme imkanı tanınması hakkaniyete uygun olmayan bir durum oluşturacaktır.

Ziyaret süresinin de kişisel ilişkinin amacını gerçekleştirecek derecede makul bir süre olması, ziyaret süresi, kişisel ilişki kurma hakkının amacını gerçekleştiremeyecek derecede kısa tutulmaması gerekmektedir. Ancak ayda toplam sadece 8 saat görebilme imkânı kişisel ilişki kurma hakkının amacını sağlamamakta, ölçülü olmamaktadır.

Öte yandan müşterek çocuğun anne sütü emmediği dikkate alındığında, annesi tarafından yapılabilecek tüm bakım ve ilgi baba tarafından da karşılanabileceği izahtan varestedir. Her ne kadar bebeğin Anne ilgisine muhtaç olduğu belirtilmişse de bu beyan çocuğun Baba ilgisine de muhtaç olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.

Velayet kendisine verilmeyen taraf ile ortak çocuk arasında kurulacak kişisel ilişki de çocukların üstün yararı yanında analık ve babalık duygularının da tatmin edilmesi gerekmektedir. Davalı baba ile ortak çocuk …. arasında kişisel ilişki tesis edilirken sadece iki haftada bir ve bayramlar dikkate alınarak yaz tatilinde ve yarı yıl tatilinde kişisel ilişki kurulmaması babalık duygularını tatmin etmekten uzaktır. Ancak, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, hükmün bu yönden düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 25.03.2019 T., 2019/1493 E., 2019/3269 K.)

Çocuğun anne sevgisine olduğu kadar baba sevgisine de ihtiyacı bulunmaktadır. Müvekkilim babanın çocuğunu düzenli olarak görmek ve babalık duygusunu tatmin etmek en doğal hakkıdır. Davacı karşı davalı anne ise bu duruma engel olmaktadır.

Mahkemenizce müvekkilimizin çocukla şahsi ilişkisinin müvekkilimizin yeni mevcut durumu da dikkate alınarak yeniden düzenlenmesini ve her hafta sonu Cumartesi saat 10:00 ile Pazar saat 20:00 arasında çocuğunu görmesine karar verilmesini talep etme zorunluluğu doğduğundan ara kararın tekrardan gözden geçirilmesini ve ara karardan rücu edilmesini istemek zorunlu olmuştur.

NETİCE-İ TALEP     : Yukarıda kısaca ve kendiliğinden dikkate alınacak olan nedenler çerçevesinde davalı-karşı davacı müvekkilim baba ile çocuğu arasındaki şahsi ilişkisinin yeniden düzenlenmesine karar verilmesini davalı karşı davacı vekili olarak saygılarımla talep ederim.

Av. Tolga ÇELİK & Av. M. Nur BAŞTÜRK

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…