Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Kiracının Eve Verdiği Zararın Tespiti Dilekçesi

Kiracının Eve Verdiği Zararın Tespiti Dilekçesi

Bu makalemizde sizlerle Kiracının Eve Verdiği Zararın Tespiti Dilekçesi Örneği paylaşacağız. Eve zarar veren kiracı sorumluluğuyla ilgili olarak kira sözleşmeleri kapsamında sıklıkla merak edilen bir konudur. Kiracının mülke zarar vermesi durumunda kiraya verenin atabileceği hukuki adımların neler olduğunu öğrenmek son derece önemlidir. Yazılı ya da sözlü kira sözleşmelerinde, kiracı ile kiraya verenin imzalanan sözleşmeye uygun davranması gerektiği önemle vurgulanmalıdır. Kiraya veren, kiracının mülke verdiği zarar sebebiyle zarara uğradıysa, zararın giderilmesi için yargı yoluna başvurabilir. Bu adımlar atılmadan önce bir kira hukuku avukatından destek almak oldukça önemlidir. Bu konuda daha detaylı bilgi için Eve Zarar Veren Kiracı Sorumlu Mudur? adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Kiracının Eve Verdiği Zararın Tespiti Dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Kiracının Eve Verdiği Zararın Tespiti Dilekçesinin yanlış yazılması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Kiracının Eve Verdiği Zararın Tespiti Dilekçesi uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. Dilekçe hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı dilekçe konusu ve dilekçede adı geçirilen kişilerin kimlik bilgileri gibi olguların da yerine getirilerek yazılması gerekmektedir. Makalemizde Kiracının Eve Verdiği Zararın Tespiti Dilekçesine ilişkin dilekçesi örneği sunduk. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre dilekçe metni hazırlanmalıdır.

Kiracının Eve Verdiği Zararın Tespiti Dilekçesi nasıl yazılır konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla dilekçe hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir dilekçe hazırlanmalıdır.

Kiracının Eve Verdiği Zararın Tespiti Dilekçesine ilişkin metin hazırlanırken dilekçe konusuna göre taslak olarak bulunabilen dilekçelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de mahkemeye müracaat edilebilir.

Kiracının Eve Verdiği Zararın Tespiti için oluşturulacak Kiracının Eve Verdiği Zararın Tespiti Dilekçesinde pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde süreç hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK & Av. M. Nur BAŞTÜRK YANAR olarak müvekkillerimize son derece profesyonel olarak hizmet vermekteyiz.

Şişli Mecidiyeköy’de faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi bünyesindeki avukatlar ile iletişim kurmak istiyorsanız sitemizde yer alan iletişim bilgilerinden avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                        : 

                                            

VEKİLİ                           : 

DAVALI                         : 

KONU                             :  Kiracının ….. Adresindeki Taşınmaza Verdiği Zararın Tespiti Talebimizi İçerir Dilekçemizin Sunulmasından İbarettir

AÇIKLAMALAR         : 

1-Müvekkil ile davalı arasında işbu dilekçemiz ekinde sunduğumuz …/…/… düzenleme tarihli kira sözleşmesi akdedilmiş olup söz konusu kira sözleşmesinden de görüleceği üzere ilgili taşınmaz kiracıya sağlam, tam ve kullanıma elverişli vaziyette teslim edilmiştir. (EK: …/…/… düzenleme tarihli kira sözleşmesi örneği).

2- Kiracı yan ….. tarihinde kira sözleşmesine konu taşınmazı müvekkile haber vermeden boşaltıp gitmiş ve kiraya konu taşınmaza ilişkin anahtarları halen müvekkile teslim etmemiştir. Kiralanan taşınmaz ise demirbaşları ile tam ve eksiksiz teslim edilmiş olmasına karşın kiracının hor kullanması sebebiyle kullanılamaz gelmiş olup ilgili gayrimenkülde önemli derecede hasar mevcuttur.

3- Yukarıda açıkladığımız tüm bu nedenlerle ileride ikame edeceğimiz tazminat davasına esas olmak üzere yukarıda bilgilerini verdiğimiz kira sözleşmesine konu taşınmazda kiracı tarafından hor kullanmaya bağlı olarak meydana getirilen zararların ve tüm imal, inşaat, tadilat masrafları ile malzeme ve işçilik masrafları dâhil olmak üzere işbu zararların miktarının tespiti saikiyle işbu davayı açma zaruretimiz hâsıl olmuştur.

DELİLLER: Karşı tarafın sunacağı delillere karşılık yeni ve karşı delil bildirme hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

-Tapu kayıtları,

-…/…/… tarihli kira sözleşmesi,

-Bilirkişi incelemesi,

-Keşif,

-Tanık beyanları,

-Yemin ve yasal her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER: HMK ve sair hukuki mevzuat.

NETİCE-İ TALEP       : Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenler ile;

Müvekkilin kiraya vermiş olduğu taşınmaz mahallinde, kiracının hor kullanması sebebiyle tarafından meydana getirilen zararların tespiti  ve tüm imal, inşaat, tadilat masrafları ile malzeme ve işçilik masrafları dâhil olmak üzere işbu zararların miktarının tespiti, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederiz. 31.05.2024

 

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…