Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Kiracı Tahliye İhtarnamesine Cevap Örneği

Kiracı Tahliye İhtarnamesine Cevap Örneği

Kiracı tahliye ihtarnamesine cevap yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. İhtarnamenin yanlış yazılması, yanlış ihtarlarda bulunulması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. İhtarname yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. İhtarname hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı ihtar konusu ve muhatabın kimlik bilgileri ile birlikte delil gibi olguların da yerine getirilerek yazılması gerekmektedir. Makalemizde Kiracı Tahliye İhtarnamesine Cevap Örneği sunduk. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre ihtarname hazırlanmalıdır. 

Kiracı Tahliye İhtarnamesine Cevap nasıl nasıl yazılır konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla ihtarname hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir ihtarname hazırlanmalıdır.

Kiracı tahliye ihtarnamesine cevap metni hazırlanırken ihtarın konusuna göre Kiracı Tahliye İhtarnamesine Cevap Örneği şeklinde taslak olarak bulunabilen ihtarnamelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de ihtar çekilebilir.

Kiracı Tahliye İhtarnamesine Cevap hazırlanırken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde süreç hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları olarak müvekkillerimize son derece profesyonel hizmet vermekteyiz. Tahliye Davaları ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz avukata sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

İHTARNAME

İHTARA CEVAP VEREN :

ADRES                           : 

VEKİLİ                            :Av. Tolga ÇELİK & Av. Müesser Nur BAŞTÜRK (Adres Antettedir.)

İHTAR EDEN                  :

ADRES                           :

KONU                          :Tarafımıza gönderilen Kadıköy 26. Noterliği’nin 01.07.2022 tarihli ………. Yevmiye No’lu İhtarnameye Cevaplarımızın Sunulmasından İbarettir.

AÇIKLAMALAR        :

Sayın Muhatap Kadıköy 26. Noterliğinin 01.07.2022 tarihli ……….. Yevmiye No’lu ihtarnameniz 07.07.2022 tarihinde tarafımıza ulaşmış olup işbu ihtarnameye cevaplarımızı bildiririz. Şöyle ki:

Her ne kadar tarafınızca 30.06.2022 tarihinde kira sözleşmesine konu mecurun günü birlik kiraya verildiği daireye yabancı uyruklu şahısların girip çıktığının tespit edildiği beyan edilse de bu beyanlar gerçek dışı ve mesnetsizdir. Yine ihtarda yer alan müvekkilin daireyi Airbnb aracılığı ile kiraladığına dair beyanlarda gerçek dışı ve asılsızdır. Zira müvekkilin ihtarda bahsi geçen Airbnb ‘nin sitesinde hiçbir üyelik kaydı bulunmamaktadır dolayısıyla müvekkilin işbu site üzerinden kiralık ilanı vermesi de mümkün değildir. Müvekkil söz konusu kiralananı özenle kullanmış olup akde aykırılık anlamına gelecek hiçbir eylemde bulunmamıştır.

Kabul etmemek ve kabul anlamına gelmemekle birlikte bir an müvekkilin söz konusu mecuru kiraladığı düşünülse dahi ihtar metniniz TBK 316/2’ye aykırılık teşkil etmektedir. Zira kabul etmemek ve kabul anlamına gelmemekle birlikte böyle bir durumun mevcudiyeti halinde sözleşmeye uygun kullanmama halinin ağır olarak gerçekleşmediği açık ve nettir. Zira TBK 316/2’de “Kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranması durumunda kiraya veren, konut ve çatılı işyeri kirasında, en az 30 gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunur.” demektedir. Her ne kadar ihtarınızda müvekkilin devir yasağına, alt kira yasağına uymadığını beyan etseniz de söz konusu ihtarınızda en az 30 gün süre vererek aykırılığın giderilmesi isteminde bulunmadan tarafınızca keşide edilen ihtarname TBK madde 316’ya aykırılık teşkil etmektedir. Müvekkilin söz konusu kiralanandan tahliye edilmesini gerektirecek hiçbir sebep bulunmamakta olup tarafımıza tebliğ edilen ihtarname hukuki mesnetten yoksun ve kötü niyetlidir.

Tüm bu açıklanan nedenlerle ………………………. adresindeki tahliye sebepleri bulunmayan kiracılık ilişkisine bağlı olarak müvekkilin tahliyeye zorlanması sebebiyle tarafınızca hukuka aykırı bir davranışta bulunulması halinde hakkınızda huzur ve sükûnu bozmaktan suç duyurusunda bulunacağımızı, maddi ve manevi tazminat davası ikame edeceğimizi ihtar ederiz.

İhtar Eden Vekili

Av. Tolga ÇELİK

Sayın Noter; Üç nüshadan ibaret olan ihtarnamenin bir nüshasının muhataba normal tebligat ile tebliğini, bir nüshasının tebliğ şerhiyle tarafımıza iadesini ve bir nüshanın da dairenizde saklanmasını saygıyla arz ederim. 20.07.2022

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…