Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Kira Tespit Davası Dilekçe Örneği

Kira Tespit Davası Dilekçe Örneği

Kira tespit davası dilekçe örneği yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Dava dilekçesinin yanlış yazılması, yanlış taleplerde bulunulması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Dava dilekçesinin yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. Dava dilekçesi hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı dava konusu ve davacının kimlik bilgileri ile birlikte delil gibi olguların da yerine getirilerek yazılması gerekmektedir. Makalemizde kira tespit davası dilekçe örneği sunduk. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre dilekçe hazırlanmalıdır. 

Kira tespit davası dilekçe örneği nasıl yazılır konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla dava dilekçesi hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir dilekçe hazırlanmalıdır.

Kira tespiti davasına ilişkin dilekçe metni hazırlanırken davanın konusuna göre kira tespiti davası dilekçe örneği şeklinde taslak olarak bulunabilen dilekçelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de mahkemelere başvuru yapılabilmektedir.

Kira tespit davası dilekçesi hazırlanırken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde dava süreci hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK  kira hukuku avukatı olarak müvekkillerine son derece profesyonel olarak hizmet vermektedir. Kira hukuku davası ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz avukata sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ: Av. Tolga Çelik & Av. Nur Baştürk

DAVALI:

KONU: Kira bedelinin tespiti talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

  1. Davacı müvekkilim …../…../….. tarihli kira sözleşmesi gereği davalının maliki bulunduğu ……….. adresinde bulunan işyerini aylık ….. TL kira karşılığı kiralamış bulunmaktadır.
  2. Davalı ……. tarihinde yaptığı ihtarla kira sözleşmesinde belirtilen kira bedelini %….. oranında artırarak ………. TL’ye yükselttiğini müvekkilime ihbar etmiştir. Fakat kiralayanın kira bedelini enflasyonun üzerinde tek taraflı olarak %…… oranında artırması hukuka aykırıdır.
  3. Türk Borçlar Kanunu’nun konut ve çatılı işyerleri kiraları hakkındaki hükümleri uyarınca kira bedelinde yapılacak artış oranı bir önceki kira yılına ait TÜİK tüketici fiyat endeksini geçemez. Söz konusu haksız, fahiş bedel artırımından doğacak mağduriyetin önlenmesi ve kira bedelinin mahkemenizce belirlenmesi için iş bu davayı açmak zaruriyeti hasıl olmuştur.

DELİLLER: Kira sözleşmesi, bilirkişi incelemesi, keşif ve sair yasal deliller

HUKUKİ SEBEPLER: TBK ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ettiğimiz nedenlerden dolayı yargılama yapılarak kiralananın aylık kira bedelinin hakkaniyete uygun olarak tespitine, işbu kira bedelinin …../…../….. tarihinde başlayan kira döneminden itibaren geçerli sayılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini bilvekaleten talep ederiz.

Davacı Vekili

Av. Tolga Çelik & Av. Nur Baştürk

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…